Lieferungen - 336718-2022

Kompaktansicht anzeigen

22/06/2022    S119

Polen-Krakau: Spezialschuhe

2022/S 119-336718

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Nationale Identifikationsnummer: 121390415
Postanschrift: ul. Montelupich 3
Ort: Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): 3 Regionalna Baza Logistyczna
Zu Händen von: Magdalena Ptak
E-Mail: mag.ptak@ron.mil.pl
Telefon: +49 261137568

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Jednostka sektora finansów publicznych
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Dostawa w latach 2022 - 2024 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - trzewiki pilota
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Zgodnie z Planem dostaw PUiW na 2022 i 2023 rok – odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

NUTS-Code PL Polska

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2022 - 2024 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – trzewiki pilota. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
zadanie 1 - Trzewiki pilota letnie wz. 2010
zadanie 2 - Trzewiki pilota zimowe wz. 2010
W ramach umowy Wykonawca będzie obowiązany do dostarczenia przedmiotów zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
Przedmioty zamówienia muszą być wyprodukowane według wymagań określonych w odpowiedniej Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT): 921A/MON – zadania nr 1 oraz 922A/MON – zadanie nr 2.
Przedmioty zamówienia będą podlegały nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z zgodnie z AQAP 2110 wydanie D wersja 1.
System zarządzania jakością Wykonawcy musi być zgodny z PN-EN ISO 9001:2015
Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy certyfikatu zgodności wyrobu o spełnianiu wymagań WDTT na Zakłady własne, w których będzie odbywać się produkcja:
- Trzewików pilota letnich wz. 2010 - wzór 921A/MON;
- Trzewików pilota zimowych wz. 2010 – wzór 922A/MON.
W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przedstawi certyfikatu zgodności wyrobu o spełnianiu wymagań WDTT na:
- Trzewiki pilota letnie wz. 2010 - wzór 921A/MON;
- Trzewiki pilota zimowe wz. 2010 – wzór 922A/MON,
w terminie do 10 dni od wezwania do jego złożenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był zdolny do wykonania umowy, w szczególności posiadał certyfikat zgodności wyrobu o spełnianiu wymagań WDTT (o którym mowa powyżej) uzyskany w takim terminie, aby brak certyfikatu nie wpłynął na termin podpisania umowy.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

18832000 Spezialschuhe

II.1.7)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Bieter muss im Angebot alle Auftragsteile, die er möglicherweise an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie alle vorgeschlagenen Unterauftragnehmer und die Gegenstände der Unteraufträge angeben
Der Bieter muss alle Änderungen angeben, die sich bei Unterauftragnehmern während der Auftragsausführung ergeben
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Zamówienie gwarantowane
Zadanie nr 1 Trzewiki pilota letnie wz. 2010 - 1500 par (rok 2022), 1500 par (rok 2023), 1500 par (rok 2024);
Zadanie nr 2 Trzewiki pilota zimowe wz. 2010- 1500 par (rok 2022), 1500 par (rok 2023), 1500 par (rok 2024);
Opcjonalna część zamówienia:
Zadanie nr 1 Trzewiki pilota letnie wz. 2010 - 450 par (rok 2022), 450 par (rok 2023), 450 par (rok 2024);
Zadanie nr 2 Trzewiki pilota zimowe wz. 2010- 450 par (rok 2022), 450 par (rok 2023), 450 par (rok 2024);
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: 1. Opcjonalna część zamówienia:
Zadanie nr 1 Trzewiki pilota letnie wz. 2010 - 450 par (rok 2022), 450 par (rok 2023), 450 par (rok 2024);
Zadanie nr 2 Trzewiki pilota zimowe wz. 2010- 450 par (rok 2022), 450 par (rok 2023), 450 par (rok 2024).
2.Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel.
3. Termin realizacji ewentualnych opcji:
a) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w roku 2022, Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji w terminie 60 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w roku 2023, Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji w terminie 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2023 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
c) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w roku 2024, Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji w terminie 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2024 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung

Angaben zu den Losen

Los-Nr: 1 Bezeichnung: Trzewiki pilota letnie wz. 2010
1)Kurze Beschreibung
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2022-2024 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - trzewiki pilota letnie wz. 2010
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

18832000 Spezialschuhe

3)Menge oder Umfang
Zamówienie gwarantowane
Zadanie nr 1 Trzewiki pilota letnie wz. 2010 - 1500 par (rok 2022), 1500 par (rok 2023), 1500 par (rok 2024);
Opcjonalna część zamówienia:
Zadanie nr 1 Trzewiki pilota letnie wz. 2010 - 450 par (rok 2022), 450 par (rok 2023), 450 par (rok 2024);
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
1. Termin realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 1:
- w 2022:
- zakończenie: 90 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2022 r.- w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej;
- ewentualne opcje 60 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
- w 2023:
- zakończenie: 120 dni od daty przekazania informacji o ziszczeniu się warunku zawieszającego realizację umowy;
- ewentualne opcje 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2023 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
- w 2024:
- zakończenie: 120 dni od daty przekazania informacji o ziszczeniu się warunku zawieszającego realizację umowy;
- ewentualne opcje 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2024 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Trzewiki pilota zimowe wz. 2010
1)Kurze Beschreibung
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2022-2024 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - trzewiki pilota zimowe wz. 2010
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

18310000 Unterwäsche

3)Menge oder Umfang
Zamówienie gwarantowane
Zadanie nr 2 Trzewiki pilota zimowe wz. 2010- 1500 par (rok 2022), 1500 par (rok 2023), 1500 par (rok 2024);
Opcjonalna część zamówienia:
Zadanie nr 2 Trzewiki pilota zimowe wz. 2010- 450 par (rok 2022), 450 par (rok 2023), 450 par (rok 2024);
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
1. Termin realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 2:
- w 2022:
- zakończenie: 90 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2022 r.- w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej;
- ewentualne opcje 60 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
- w 2023:
- zakończenie: 120 dni od daty przekazania informacji o ziszczeniu się warunku zawieszającego realizację umowy;
- ewentualne opcje 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2023 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
- w 2024:
- zakończenie: 120 dni od daty przekazania informacji o ziszczeniu się warunku zawieszającego realizację umowy;
- ewentualne opcje 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2024 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
2. Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Na etapie składania ofert Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości:
zadanie nr 1 – 42.600,00 zł;
zadanie nr 2 – 43.200,00 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadiów będzie zawierała Specyfikacja Warunków Zamówienia, udostępniona wykonawcom na drugim etapie postępowania.
Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny podanej w ofercie wykonawcy, z którym umowa będzie zawierana.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Zamawiający dokona płatności na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poniższych dokumentów:
1) faktury VAT za każdą dostawę, partię;
2) poprawnie wystawionego świadectwa zgodności;
3) poprawnie wystawionego dokumentu typu PZ (przychód zewnętrzny), bądź protokołu przyjęcia-przekazania.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane w Projektowanych Postanowieniach Umowy będących załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na drugim etapie postępowania.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji.
Na drugim etapie postępowania, jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy, przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen für die Auftragsausführung, insbesondere bezüglich der Versorgungs- und Informationssicherheit:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
Z uwagi na fakt, że Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, Zamawiający dopuszcza posługiwanie się potencjałem wyłącznie tych podmiotów trzecich, które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z nich winien mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
3. Wykonawca (każdy z Wykonawców, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia), winien wskazać w swojej ofercie (na drugim etapie postępowania) czy wykona zamówienie osobiście czy też z udziałem podwykonawców. Jeżeli z udziałem podwykonawców to w ofercie Wykonawca będzie obowiązany określić nazwę podwykonawcy, jego siedzibę, wskazać zakres podwykonawstwa (poprzez wskazanie wszystkich czynności jakie podwykonawca będzie wykonywał).
4. Podwykonawcy winni mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, Zamawiający będzie wymagał - na drugim etapie postępowania - od Wykonawcy, aby w ofercie zawarł kluczowe elementy łańcucha dostaw wg. których zamówienie będzie realizowane.
Za kluczowe elementy łańcucha dostaw Zamawiający uznaje w szczególności:
- podanie źródła z jakiego Wykonawca pozyska materiały zasadnicze do produkcji przedmiotu zamówienia:
zadanie nr 1 WDTT 921A/MON – tablica nr 1 Lp. 1-4;
zadanie nr 2 WDTT 922A/MON – tablica nr 1 Lp. 1-5.
(podanie nazwy producenta, który wykonuje materiały zasadnicze).
- podanie, czy Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców przy wykonaniu zamówienia z wyszczególnieniem krajów w których będą wykonywane poszczególne czynności podwykonawstwa oraz zakresu tych czynności.
- podanie czy i w jakiej ilości Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia samodzielnie i w jakich zakładach własnych (podanie kraju i miejscowości zakładu).
- podanie jakie ilości przedmiotu zamówienia Wykonawca zamierza wykonać z udziałem podwykonawców wraz z podaniem pełnych nazw podwykonawców, ich siedziby, siedzib zakładów w jakich odbywać się będzie wykonanie wraz z podaniem ilości jakie będzie wykonywał każdy z podwykonawców.
Na podstawie art. 408 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie, jaka zaszła w jego organizacji, łańcuchu dostaw lub strategii przemysłowej, mogącej mieć wpływ na jego zobowiązania wobec Zamawiającego.
Zgodnie z treścią art. 418 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający ustala dodatkowe przesłanki odrzucenia oferty:
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli z jej treści wynika, że wykonanie zamówienia, zadania, bądź części zamówienia (np. dostawa materiałów zasadniczych, bądź jej poszczególnych elementów, prowadzenie badań) będzie odbywało się w państwie nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, lub w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej dotyczącej zamówień na dostawy w dziedzinie obronności.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli nie zawiera ona kompletnego łańcucha dostaw wymaganego przez Zamawiającego, w szczególności nie wskazano podmiotu, który wyprodukuje materiał zasadniczy, bądź od którego zostanie ona nabyta, nie wskazano jaki podmiot i w jakiej ilości będzie wykonywał zamówienie bądź jego część.
III.1.5)Angaben zur Sicherheitsüberprüfung:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej realizację zamówienia, przez co rozumie się posiadanie zdolności kredytowej lub środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż:
dla zadania nr 1: 53.800,00 zł,
dla zadania nr 2: 54.600,00 zł.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedno zadanie, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolność kredytowa lub wysokość posiadanych środków finansowych nie może być mniejsza niż suma kwot wymaganych dla poszczególnych zadań (np. na zadanie 1 i zadanie 2, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, nie może być mniejsza niż 108.400,00 zł).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek zostanie spełniony, jeśli: co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie, posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową (dopuszczalne jest „sumowanie” powyższego warunku).
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia.

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit von Unterauftragnehmern (die zu deren Ablehnung führen können)

III.2.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada zdolność techniczną lub zawodową w realizacji dostaw, przez co rozumie się: że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje, 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uznane będą dostawy dla służb mundurowych trzewików do umundurowania polowego lub butów wojskowych), o wartości nie mniejszej niż:
dla zadania nr 1: 53.800,00 zł,
dla zadania nr 2: 54.600,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek zostanie spełniony, jeśli: co najmniej jeden z Wykonawców wykaże, że posiada wymagane doświadczenie w realizacji dostaw.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się doświadczeniem pozyskanym jako uczestnik konsorcjum, będzie musiał udowodnić, iż osobiście zrealizował dostawy o wartościach wskazanych powyżej.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia.

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten von Unterauftragnehmern (die zu deren Ausschluss führen können)

III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Zahl der Wirtschaftsteilnehmer 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: W przypadku, gdy warunki minimalne spełni więcej niż 5 (pięciu) Wykonawców, Zamawiający stworzy ich listę rankingową przyznając oceny według poniższych zasad: 1. W celu oceny wniosków w zakresie kryterium selekcji żądane będzie przedstawienie wykazu należycie wykonanych dodatkowych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uznawane będą dostawy dla służb mundurowych trzewików do umundurowania polowego lub butów wojskowych):- zadanie nr 1: za każdą wskazaną dodatkową (jednak nie więcej niż 4 dostawy) dostawę o wartości co najmniej 53.800,00 zł brutto Wykonawca otrzyma 25 pkt; - zadanie nr 2: za każdą wskazaną dodatkową (jednak nie więcej niż 4 dostawy) dostawę o wartości co najmniej 54.600,00 zł brutto Wykonawca otrzyma 25 pkt,z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.2. Punkty będą przydzielane wyłącznie na podstawie wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw, wraz z referencjami bądź innymi dokumentami, które Wykonawca złoży wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz wykonanych dostaw, a także referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.Uwaga:Zamawiający zastrzega, iż w zakresie kryterium selekcji punktowane będą wyłącznie dostawy inne niż wskazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się doświadczeniem pozyskanym jako uczestnik konsorcjum, będzie musiał udowodnić, iż osobiście zrealizował dostawy o wartościach wskazanych powyżej.4. Pozycja Wykonawcy na liście będzie uzależniona od sumy punktów uzyskanych za wykazane dostawy.5. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów (więcej niż zero), o ich kolejności w rankingu decydować będzie łączna wartość brutto dostaw wskazanych w kolejności w wykazie.6. W przypadku gdy podczas sporządzania rankingu w oparciu o powyższe zasady, Zamawiający nie będzie mógł wyłonić 5 Wykonawców do zaproszenia do złożenia oferty, o kolejności ujmowanych Wykonawców w rankingu, będzie decydować data złożenia wniosku (data i godzina rejestracji na platformie zakupowej lub data i godzina rejestracji w kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiającego). Przyjmuje się, że w pierwszej kolejności będzie ujmowany wniosek złożony najwcześniej. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku modyfikacji, zmiany wniosku za datę złożenia wniosku będzie przyjmowana data ostatniej zmiany zarejestrowanej na platformie zakupowej lub data złożenia zmienionego wniosku w kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiającego. 7. Z utworzonej według ww. zasad listy rankingowej, do złożenia ofert zaproszonych zostanie 5 Wykonawców o największej liczbie punktów.8. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią określone przez Zamawiającego wymagania, będzie mniejsza niż 5, do złożenia ofert zaproszeni zostaną wszyscy Wykonawcy bez dokonania czynności ustalenia rankingu Wykonawców.
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
98/2022
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
19.7.2022 - 08:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Polnisch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia i spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 405 ust. 1 oraz art. 405 ust. 2 pkt. 2, 4, 5 (pkt. 5 tylko w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10) ustawy Pzp.
- nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III ogłoszenia o zamówieniu.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i inne dokumenty wymagane w postępowaniu zostały określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach zamówienia.
3. W celu wykazania spełniania kryteriów selekcji wraz z wnioskiem Wykonawca składa wykaz wykonanych dodatkowych dostaw wraz z referencjami bądź innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw.
4. Wykonawca (każdy z Wykonawców, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia), będzie musiał wskazać w swojej ofercie na drugim etapie postępowania, czy wykona zamówienie osobiście czy też z udziałem podwykonawców. Jeżeli z udziałem podwykonawców to w ofercie Wykonawca będzie obowiązany podać nazwę podwykonawcy, jego siedzibę, wskazać zakres podwykonawstwa (poprzez wskazanie wszystkich czynności jakie podwykonawca będzie wykonywał).
Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia określone dla Wykonawcy, Zamawiający będzie żądał w odniesieniu do tych podwykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i innych dokumentów określonych w dokumentach zamówienia.
5. Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia składane na drugim etapie postępowania:
Wykonawca zobowiązany będzie wraz z ofertą złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
- zadanie nr 1 - zaświadczenie o zgodności zakładowego wzoru z obowiązującą Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną (WDTT) i wzorem do produkcji seryjnej wydane przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo Wdrożeniowego Służby Mundurowej w Łodzi (WOBWSM) dla trzewików pilota letnich wzór 2010 wzór 921A/MON z terminem wystawienia po 21.10.2011 r.;
- zadanie nr 2 - zaświadczenie o zgodności zakładowego wzoru z obowiązującą Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną (WDTT) i wzorem do produkcji seryjnej wydane przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo Wdrożeniowego Służby Mundurowej w Łodzi (WOBWSM) dla trzewików pilota zimowych wzór 2010 wzór 922A/MON z terminem wystawienia po 21.10.2011 r.
Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa powyżej nie będą podlegały uzupełnieniu.
6. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
a) w przypadku formy pisemnej - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w siedzibie Zamawiającego, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków – kancelaria jawna.

b) w przypadku formy elektronicznej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami za pośrednictwem Formularza składania wniosku dostępnego na www.platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim. Sposób jego złożenia został opisany w Opisie sposobu przygotowania wniosku.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) - art. 505–590
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17.6.2022