Lieferungen - 336722-2022

Kompaktansicht anzeigen

22/06/2022    S119

România-București: Vehicule cu utilizare specială

2022/S 119-336722

Anunț de atribuire a contractului pentru contracte în domeniul apărării și securității

Produse

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Compania Nationala Romtehnica S.A.
Adresă: Strada: Bd. Timisoara, nr. 5C
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 061301
Țară: România
Persoană de contact: Mihai Cristian Nae
E-mail: sma@romtehnica.com.ro
Telefon: +40 213185004
Fax: +40 213185009

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității/entității contractante: www.romtehnica.com.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
I.3)Activitate principală
Altele: Caen - 4614
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Autospeciala de interventie EOD
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: U.M. 02020 Constanța-Dana 0, Constanța, Portul Militar Constanța, jud. Constanța, România

Cod NUTS RO223 Constanţa

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Autospeciala de interventie EOD
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34114000 Vehicule cu utilizare specială

II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 13043453 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
A3/7221/01.07.2021
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț privind profilul cumpărătorului

Numărul anunțului în JOUE: 2021/S 139-371306 din 21.7.2021

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 02/144/2021 Denumire: Acord-cadru
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
17.3.2022
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: URO VEHICULOS ESPECIALES, S.A.
Adresă: Strada VIA EDISON, Nr. 17
Localitate: NA
Cod poștal: 15890
Țară: România

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 13231634 RON
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 13043453 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:

V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terți:
Procent: 5 %
Descriere succintă a valorii/procentului din contract care urmează să fie subcontractat: Activitati specifice in legatura cu ILS, mentenanta si service, activitati de acceptanta, alte obligatii contractuale specifice
Toate subcontractele sau anumite subcontracte vor fi atribuite printr-o procedură competitivă

Un procent din contract va fi subcontractat printr-o procedură competitivă
procentul minim: 0(%) procentul maxim: 0(%) din valoarea contractului.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
17.6.2022