Supplies - 33693-2022

21/01/2022    S15

Poland-Chełm: Bicycles

2022/S 015-033693

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 250-660134)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Chełm
National registration number: 11019823800000
Postal address: ul. Lubelska 65
Town: Chełm
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-100
Country: Poland
Contact person: Justyna Koperska, Monika Hurko-Tarnowska
E-mail: zamowienia@umchelm.pl
Telephone: +48 825652223
Fax: +48 825652254
Internet address(es):
Main address: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Address of the buyer profile: https://www.chelm.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Chełm
National registration number: 0603032
Postal address: ul. Gminna 18
Town: Pokrówka
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-100
Country: Poland
Contact person: Alicja Semeniuk
E-mail: sekretariat@gminachelm.pl
Telephone: +48 825636553
Fax: +48 825637793
Internet address(es):
Main address: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Address of the buyer profile: https://www.chelm.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kamień
National registration number: 0603062
Postal address: ul. Diamentowa 15
Town: Kamień
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-113
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Mysiak
E-mail: sekretariat@kamien.gmina.pl
Telephone: +48 825671551
Fax: +48 825671571
Internet address(es):
Main address: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Address of the buyer profile: https://www.chelm.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa systemu roweru miejskiego i gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym w ramach projektu pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”

Reference number: BZP.271.12.48.2021
II.1.2)Main CPV code
34430000 Bicycles
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-660134

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia
Instead of:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022 r.

Read:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2022 r.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 08/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 25/04/2022
Read:
Date: 09/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 08/02/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: