Prekės - 336949-2019

18/07/2019    S137    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Białystok: Laboratoriniai reagentai

2019/S 137-336949

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Adresas: ul. Jerzego Waszyngtona 17
Miestas: Białystok
NUTS kodas: PL841
Pašto kodas: 15-274
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Iwona Kisiel
El. paštas: zp@udsk.pl
Telefonas: +48 857450595
Faksas: +48 857450595

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://udsk.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://udsk.pl/zp
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora

Nuorodos numeris: PN-15/19/14
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33696500
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego, dostawę testu zanurzeniowego Multi-5AW oraz dostaw odczynników wraz z dzierżawą urządzenia EuroBlotCameta, EuroBlotMaster do Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ.

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie ofert rów...

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33696500
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL841
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lp.

Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne Przypuszczalna liczba oznaczeń /4 lata*

1 Hormon wzrostu (GH) 9600

2 Insulina 9600

3 Parathormon 6000

4 ACTH 2400

5 LH 3000

6 FSH 3000

7 Prolaktyna (PRL) 3000

8 Testosteron 2000

9 DHEA-S 2000

10 IGF 1 2600

11 IGFBP3 2600

* Liczba oznaczeń uwzględnia oznaczenia kontrolne i kalibracje

• Parametry analizatora:

Analizator immunochemiczny

Nazwa: .......................................................................................................................................................

Model, typ: ..................................................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................................

Producent: ...................................................................................................................................................

Lp. Parametr Wymagana odpowiedź Opis/uwagi oferowanego urządzenia

1 Analizator fabrycznie nowy lub nie starszy niż 4 lata. TAK

2 Metoda badań immunoenzymatyczna nie płytkowa TAK

3 Analizator stołowy TAK

4 Możliwość oznaczania następujących parametrów w surowicy:

Hormon wzrostu (GH), Insulina (INS), Parathormon (PTH), ACTH, LH, FSH, Prolaktyna (PRL), Testosteron (TES), DHEA-S, IGF1, IGFBP3 TAK

5 Odczynniki gotowe do użycia TAK

6 Automatyczne kontrolowanie stanu odczynników TAK

7 Możliwość identyfikacji próbek z pomocą kodów kreskowych TAK

8 Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym i laboratoryjnym systemem informatycznym TAK

9 Fizyczne i programowe podłączenie urządzenia wraz z wykupieniem wszelkich koniecznych licencji do laboratoryjnego systemu informatycznego Centrum firmy Marcel posiadanego przez zamawiającego.

Dane producenta laboratoryjnego systemu informatycznego Centrum: Marcel s.a.; ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka, POLSKA; tel. +48 224909530 TAK

10 Zakup i montaż klimatyzatora umożliwiający optymalną pracę analizatora TAK

11 Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do 24 h TAK

12 W przypadku awarii przedłużającej się powyżej 24 godzin, oferent pokrywa koszt badań wysyłanych na zewnątrz lub wstawienie zastępczego aparatu TAK

13 Bezpłatne serwisowanie aparatu w okresie trwania dzierżawy, w tym okresowe przeglądy zalecane przez producenta, naprawy oraz części zamienne TAK

14 Analizator dostosowany do wymiaru blatu. W przypadku analizatora o większych gabarytach konieczność wstawienia nowego blatu TAK

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Parametry użytkowe analizatora / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin dostawy odczynników / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa odczynników

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33696500
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL841
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Test zanurzeniowy Multi - 5AW - op. 5

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33696500
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL841
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1 Przeciwciała IgE Profil pediatryczny (27 alergenów)- testy paskowe półilościowe immunoenzymatyczne (16 pasków w opakowaniu) OP 300

2 Profil 1 ANA (IgG) OP 30

3 DPA-Dx Mleko 1 (IgE) OP 6

4 Dzierżawa urządzenia EuroBlotCamera, EuroBlotMaster i zestawu komputerowego 48

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin dostawy / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zgodnie z § 16 SIWZ - wzór umowy

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 20/08/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 20/08/2019
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowania i otwarcia ofert za pomocą klucza prywatnego.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej.

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikacji z Wykonawcami: Iwona Kisiel – +48 857450595 zp@udsk.pl

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

9. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@udsk.pl.

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ePUAP. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail zp@udsk.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1991) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1993).

§ 8 Wymagania dotyczące wadium: Kwota wadium wynosi: 22 950,00 PLN. W przypadku składania ofert na poszczególne pakiety, kwota wadium jest sumą wadiów cząstkowych, wyszczególnionych poniżej: Pakiet 1 – 12 677,00 PLN. Pakiet 2 – 150,00 PLN. Pakiet 3 – 10 123,00 PLN.

Do oferty należy załączyć:

1. Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz Oferty.

2. Wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeniach należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.

5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty - Jeżeli uprawnienie do podpisania ...

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800/03

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający ...

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800/03

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/07/2019