Supplies - 33712-2022

21/01/2022    S15

Poland-Chorzów: Computer equipment and supplies

2022/S 015-033712

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 252-669518)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
National registration number: 627-19-23-530
Postal address: ul. Strzelców Bytomskich 11
Town: Chorzów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-500
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@zsm.com.pl
Telephone: +48 323499298
Fax: +48 323499299
Internet address(es):
Main address: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz sieciowego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług w obszarze zdrowia w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)”

Reference number: ZSM/ZP/39/2021
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego z oprogramowaniem dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z podziałem na 8 pakietów:

Zamówienie w zakresie pakietów 1, 3 - 8 realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług w obszarze zdrowia w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie” i jest dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) dla osi priorytetowej: II Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Zamówienia w zakresie Pakietu 2 realizowane jest ze środków własnych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich.

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń oraz nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 252-669518

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 27/04/2022
Read:
Date: 30/04/2022
Section number: IV.2.7
Lot No: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:15
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:15
VII.2)Other additional information: