Prekės - 337238-2019

18/07/2019    S137    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Derybos be kvietimo dalyvauti konkurse 

Latvija-Liepāja: Garas, karštas vanduo ir kiti su jais susiję produktai

2019/S 137-337238

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums"
Nacionalinis registracijos Nr.: 90009516617
Adresas: Ventspils iela 51
Miestas: Liepāja
NUTS kodas: LV003 Kurzeme
Pašto kodas: LV-3401
Šalis: Latvija
Asmuo ryšiams: Iepirkumu speciāliste
El. paštas: iepirkumi@lvt.lv
Telefonas: +371 20246840

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.lvt.lv

Pirkėjo profilio adresas: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22654

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Siltumenerģijas piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" vajadzībām

Nuorodos numeris: PIKC LVT 2019/4
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09320000 Garas, karštas vanduo ir kiti su jais susiję produktai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Siltumenerģijas piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" vajadzībām.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 329 700.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09320000 Garas, karštas vanduo ir kiti su jais susiję produktai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LV003 Kurzeme
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ventspils iela 51 un Ventspils iela 51A, Liepāja, un Vānes iela 4 un 4A, Liepāja.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Siltumenerģijas piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" vajadzībām.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas:

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” funkciju nodrošināšanai ir nepieciešams tā lietojumā un pārvaldījumā nodotos objektus Vānes ielā 4, Liepājā, Vānes ielā 4A, Liepājā, Ventspils iela 51, Liepājā, un Ventspils iela 51A, Liepājā, nodrošināt ar siltumenerģijas apgādi. Siltumapgāde šajos objektos tiek nodrošināta, izmantojot centralizēto siltumapgādes sistēmu. SIA „Liepājas enerģija” ir vienīgais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību. Nepastāv citas ekonomiski un tehniski pamatotas iespējas jeb alternatīvas šo ēku ārējo siltumapgādes tīklu aizvietot ar lokālu elektroenerģijas izmantošanas, jeb gāzes katlu māju ierīkošanu. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 2. punkta b) apakšpunkta, publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

Siltumenerģijas piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" vajadzībām

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
28/06/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: SIA "Liepājas enerģija"
Nacionalinis registracijos Nr.: 42103035386
Adresas: Ludviķa iela 15
Miestas: Liepāja
NUTS kodas: LV003 Kurzeme
Pašto kodas: LV-3401
Šalis: Latvija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 329 700.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 329 700.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Iepirkumu uzraudzības birojs
Adresas: Eksporta iela 6
Miestas: Rīga
Pašto kodas: LV-1010
Šalis: Latvija
El. paštas: pasts@iub.gov.lv
Telefonas: +371 67326719
Faksas: +371 67326720

Interneto adresas: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Iepirkumu uzraudzības birojs
Adresas: Eksporta iela 6
Miestas: Rīga
Pašto kodas: LV-1010
Šalis: Latvija
El. paštas: pasts@iub.gov.lv
Telefonas: +371 67326719
Faksas: +371 67326720

Interneto adresas: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/07/2019