Supplies - 33724-2022

21/01/2022    S15

Poland-Lublin: Software package and information systems

2022/S 015-033724

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 012-026020)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Lubelskie – Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
Postal address: ul. Mieczysława Karłowicza 4
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-027
Country: Poland
Contact person: Andrzej Danaj
E-mail: andrzej.danaj@lcit.lubelskie.pl
Telephone: +48 814416533
Internet address(es):
Main address: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Address of the buyer profile: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego

Reference number: LCIT-AO-II.251.1.2022.ADN
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie subskrypcji usług dostępu do pakietów oprogramowania biurowego oraz systemu operacyjnego dla min. 1500 użytkowników na okres 36 miesięcy.

Oferowane Produkty mają być produktami standardowymi – powszechnie dostępnymi na rynku (typu Commercial off-the-shelf - COTS).

Wymaga się dostawy Produktów na warunkach przewidzianych przez producenta Produktów (Producenta) dla jednostek Finansów publicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 012-026020

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:

Dodaje się punkt 7 o następującym brzmieniu:

Read:

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, który zostanie podpisany w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu subskrypcje w terminie do 5 dni od podpisania Umowy.

VII.2)Other additional information: