Supplies - 33735-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Information systems

2022/S 015-033735

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 227-596883)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ředitelství silnic a dálnic ČR
National registration number: 65993390
Postal address: Na Pankráci 546/56
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 14000
Country: Czechia
Contact person: Ing. Filip Týc
E-mail: Filip.tyc@rsd.cz
Telephone: +420 241084284
Internet address(es):
Main address: http://www.rsd.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozšíření NDIC o prediktivní model dopravy na dálnicích a vybraných silnicích na území ČR

Reference number: 97ZA-000837
II.1.2)Main CPV code
48810000 Information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Model bude upgradován na inovativní online model dopravy, který pomocí prediktivního modelu na principu matematicko-fyzikálního popisu dopravního proudu umožní modelovat stav dopravy několik desítek minut dopředu. Existuje pouze na omezené silniční síti, je závislý na předpřipravených stavech dopravy, neumí reagovat na náhlé změny či excesy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 227-596883

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ. Údaje z nabídek účastníků, kteří podali ve lhůtě pro podání nabídek elektronickou nabídku, odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, budou zpravidla do 2. pracovního dne od konání otevírání nabídek uveřejněny na profilu zadavatele.