Supplies - 33737-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Košice: Medical breathing devices

2022/S 015-033737

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 247-652454)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
National registration number: 00397768
Postal address: Šrobárova
Town: Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK042 Košický kraj
Postal code: 04180
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Tatiana Görčöšová
E-mail: tatiana.gorcosova@upjs.sk
Telephone: +421 552341142
Internet address(es):
Main address: http://www.upjs.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Výskumná infraštruktúra pre COVID laboratórium projektu IPMVDCov

Reference number: REK000209/2022
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie výskumnej infraštruktúry pre COVID laboratórium projektu IPMVDCov pre Ústav lekárskej fyziológie, ktoré je pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, potrebnej na vykonanie nezávislého výskumu a vývoja definovaného v projekte Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Súčasťou zákazky je doprava, vybalenie, uloženie, montáž zariadenia do priestorov verejného obstarávateľa vrátane zaškolenia odborného personálu, uvedenie do prevádzky, technická dokumentácia, návod na obsluhu v slovenskom resp. českom jazyku a odstránenie a odvoz obalového materiálu, oprava a údržba počas záručnej doby a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky podľa požiadavky verejného obstarávateľa.

Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatne časti:

Časť 1:Prístroje pre monitorovanie COVID

Časť 2:Infraštruktúra pre laboratórium COVID

Časť 3:Prístroje pre monitorovanie životných funkcií pri COVID

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky časť 1 až časť 3 súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 247-652454

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV
Place of text to be modified: 2.2)
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 24/01/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.
Place of text to be modified: 2.7)
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: