Supplies - 337427-2018

02/08/2018    S147

Poland-Katowice: Parts of conveyors

2018/S 147-337427

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 140-321815)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Telephone: +48 327572912
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 – nr grupy: 292-11-01

Reference number: 701801579
II.1.2)Main CPV code
42419800 Parts of conveyors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych produkcji PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019, w szacunkowych ilościach i rodzajach szczegółowo określonych w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. postępowanie obejmuje 29 zadań, przy czym zad. 29 obejmuje 191 pozycji asortymentowych z możliwością składania ofert na poszczególne pozycje.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/07/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 140-321815

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 04/10/2018
Read:
Date: 19/10/2018
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 06/08/2018
Local time: 08:45
Read:
Date: 21/08/2018
Local time: 08:45
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 06/08/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 21/08/2018
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: