Supplies - 33760-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Backup or recovery software package

2022/S 015-033760

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 245-643944)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Ośrodek Informatyki
Postal address: Aleje Jerozolimskie 132-136
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-305
Country: Poland
Contact person: Hanna Michrowska-Masiarz
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Telephone: +48 222502883
Fax: +48 222502987
Internet address(es):
Main address: http://www.coi.gov.pl/zamowienia-publiczne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa systemu backup wraz z montażem, wsparciem technicznym i gwarancją oraz zapewnienie usługi wsparcia technicznego dla posiadanego oprogramowania Commvault (2 części)

Reference number: COI-ZAK.262.45.2021
II.1.2)Main CPV code
48710000 Backup or recovery software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu backup wraz z montażem, wsparciem technicznym i gwarancją oraz zapewnienie usługi wsparcia technicznego dla posiadanego oprogramowania Commvault (2 części), tj.:

część 1: dostarczenie i zapewnienie usługi wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego licencji Commvault,

część 2: dostawa, montaż dwóch serwerów oraz dwóch macierzy dyskowych wraz ze wsparciem technicznym i gwarancją po jednej do każdej Lokalizacji oraz montaż Urządzeń.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 245-643944

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/04/2022
Read:
Date: 30/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 13:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: