Stavební práce - 337601-2022

24/06/2022    S120

Česko-Praha: Stavební práce

2022/S 120-337601

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 065-167748)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Na Homolce
Národní identifikační číslo: 00023884
Poštovní adresa: Roentgenova 37/2
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
E-mail: zakazky@becker-poliakoff.cz
Tel.: +420 224900000
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.homolka.cz
Adresa profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ“, a to dle Projektové dokumentace zhotovené společností „Společnost pro SEN NEMOCNICE NA HOMOLCE“, sestávající se ze společnosti JIKA - CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234, společnosti Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210, a společnosti DOMY spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1597/19, PSČ 11000, IČO: 41692870, která tvoří přílohu č. 6 této ZD a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ (dále jen „Projektová dokumentace“).Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace - Závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a jejich přílohách.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 065-167748

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 09/05/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 04/07/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 09/05/2022
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 04/07/2022
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace: