S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 337648-2015

Prikaži smanjeni prikaz

26/09/2015    S187    Agencije - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Italija-Parma: Analiza prehrambenog lanca odabranih proizvoda akvakulturnih vrsta: određivanje i praćenje ranjivosti i pokretača promjena za određivanje rizika u nastajanju

2015/S 187-337648

Ispravak

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 21.7.2015, 2015/S 138-253741)

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ITALIJA.

Umjesto 

IV.3.4) Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

28.9.2015 (14:30), SEV.

IV.3.8) Uvjeti za otvaranje ponuda:

29.9.2015 (14:30).

[...]

Glasi 

IV.3.4) Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

16.10.2015 (14:30), SEV.

IV.3.8) Uvjeti za otvaranje ponuda:

19.10.2015 (14:30).

[...]

Ovim se ispravkom ažurira obavijest o ispravku koja je objavljena u „Dodatku Službenom listu Europske unije”, 28.7.2015, 2015/S 143-263154 i 29.8.2015, 2015/S 167-303635.