Služby - 337648-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

26/09/2015    S187

Taliansko-Parma: Analýza potravinového reťazca produktov z vybraných akvakultúrnych druhov: identifikácia a monitorovanie slabých miest a pôvodcov zmien na identifikáciu vznikajúcich rizík

2015/S 187-337648

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 21.7.2015, 2015/S 138-253741)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, TALIANSKO.

Namiesto 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

28.9.2015 (14:30), stredoeurópskeho času.

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

29.9.2015 (14:30).

[...]

Viď 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

16.10.2015 (14:30), stredoeurópskeho času.

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

19.10.2015 (14:30).

[...]

Toto korigendum aktualizuje oznámenia o korigende zverejnené v „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie“, 28.7.2015, 2015/S 143-263154 a 29.8.2015, 2015/S 167-303635.