Supplies - 33765-2022

21/01/2022    S15

Poland-Sośnie: Solar collectors for heat production

2022/S 015-033765

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 246-649468)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sośnie
Postal address: ul. Wielkopolska 47
Town: Sośnie
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 63-435
Country: Poland
Contact person: Anna Girus
E-mail: sosnie@sosnie.pl
Telephone: +48 627393910
Internet address(es):
Main address: https://www.sosnie.4bip.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie

Reference number: ZP.271.14.2021
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie, która jest realizowana w ramach projektu „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie”.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 246-649468

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 01/05/2022

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: