Usługi - 337663-2015

Wyświetl widok skrócony

26/09/2015    S187

Włochy-Ispra: Umowa ramowa o usługi znakowania nanocząsteczek izotopem

2015/S 187-337663

Procedura niekompletna

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.6.2015, 2015/S 105-189923)

Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze, Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów, do kontaktów: B.5 Dział Finansów i Zamówień Publicznych, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, WŁOCHY. Kontakt: Aivaras Bagdonas. Faks +39 0332789434. E-mail: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu


Uwaga:

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Instytucja zamawiająca zamierza wszcząć nową procedurę zgodnie z art. 135 ust. 1 lit. a) i art. 135 ust. 2 zasad stosowania mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, w której uwzględni niewybranych oferentów.