Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 337755-2018

03/08/2018    S148    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Spanien-Sevilla: Teknisk støtte til revidering af kriterierne for EU's miljømærke (3 partier) parti 1: Tekstilprodukter — parti 2: Kosmetiske produkter der skal skylles ud — parti 3: Computere.

2018/S 148-337755

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership
Postadresse: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
By: Sevilla
NUTS-kode: ES618
Postnummer: E-41092
Land: Spanien
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/

Internetadresse for køberprofilen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3943
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3943
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forskning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk støtte til revidering af kriterierne for EU's miljømærke (3 partier) parti 1: Tekstilprodukter — parti 2: Kosmetiske produkter der skal skylles ud — parti 3: Computere.

Sagsnr.: JRC/SVQ/2018/B.5/0023/OC
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten har til formål at forsyne Kommissionen med tjenesteydelser, der understøtter revideringen af kriterierne for EU's miljømærke og grønne offentlige indkøb samt relaterede tjenester for:

a) Parti 1: Tekstilprodukter,

b) Parti 2: Kosmetiske produkter der skal skylles ud

c) Parti 3: Computere.

Som et resultat af de ønskede arbejde under denne kontakt, vil JCR Sevilla modtage den nødvendige input til udviklingen/revideringen af kriterierne for EU's miljømærke og grønne offentlige indkøb for de relevante produktgrupper.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 265 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 3
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Miljømærkekriterier tekstilprodukter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000
73210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES618
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Teknisk støtte til revidering af kriterierne for EU's miljømærke for tekstilprodukter

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Miljømærkekriterier for kosmetiske produkter der skal skylles ud

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000
73210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES618
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Teknisk støtte til revidering af kriterierne for EU's miljømærke for kosmetiske produkter der skal skylles ud

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 95 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Miljømærkekriterier computere

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000
73210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES618
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Teknisk støtte til revidering af kriterierne for EU's miljømærke for computere.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/09/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/09/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3,E-41092 Sevilla, Spanien

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

I henhold til artikel 134, stk. 1, litra e), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2462 kan Kommissionen iværksætte procedure for udbud med forhandling med den valgte tilbudsgiver i forbindelse med gentagelsen af tjenester, der er lig dem, der er omfattet af dette udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/07/2018