Услуги - 337760-2018

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Рамков договор за услуги за организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро на Европейския парламент в Австрия
NDНомер на публикацията на обявлението337760-2018
PDДата на публикуване03/08/2018
OJНомер на броя на ОВ S148
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски парламент
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейски парламент
DSДокумент изпратен30/07/2018
DTКраен срок за подаване01/10/2018
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79530000 - Услуги по писмени преводи
79540000 - Услуги по устни преводи
79418000 - Консултантски услуги, свързани със закупуване
79416000 - Услуги в областта на връзките с обществеността
79994000 - Услуги по предоставяне на договори (архитектурни, инженерни, строителни)
79950000 - Услуги по организиране на изложения, панаири и конгреси
79553000 - Услуги по компютърно изготвяне на документи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)AT
IAИнтернет адрес (URL)www.europarl.at
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС