Supplies - 33799-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television

2022/S 015-033799

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 021-049244)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
National registration number: 00151866
Postal address: Pribinova 2
Town: Bratislava - Staré Mesto
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 81272
Country: Slovakia
Contact person: Martin Raučina
E-mail: martin.raucina@minv.sk
Telephone: +421 250944421
Internet address(es):
Main address: http://www.minv.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál - DNS

Reference number: SE-VO2-2020/telek/dns
II.1.2)Main CPV code
32200000 Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu telefónnych prístrojov, modemov, routerov, smartfónov, tabletov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) najmä v rozsahu skupiny 322, 302, 325. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 021-049244

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II
Place of text to be modified: II.2.2
Instead of:
32344230 Radio stations
Read:
32344230 Radio stations
VII.2)Other additional information:

Verejný obstarávateľ dopĺňa Dodatočný kód CPV 32344230-7 (Rádiostanice) do pôvodného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania