Supplies - 33813-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-Apeldoorn: Software package and information systems

2022/S 015-033813

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 245-643872)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
National registration number: 12629279
Postal address: J.F. Kennedylaan 8, IUC Belastingdienst
Town: Apeldoorn
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 7314 PS
Country: Netherlands
Contact person: Kees Jongejan
E-mail: cict.inkoop.aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.belastingdienst.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dosimetrie Systeem voor Douane

Reference number: IUC 20-004
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De doelstelling van de aanbesteding is een nieuw Dosimetrie systeem (hierna DSD-oplossing) aan te schaffen.

Zie paragraaf 2.4.1 van het Beschrijvend document voor meer detaillering.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 245-643872

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7)
Place of text to be modified: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Instead of:

Aanvang: 01-04-2022

Einde: 31-03-2026

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De opdracht krijgt de vorm van een overheidsopdracht voor de levering van producten en verlening van diensten. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar, ingaande op 1 april 2022, met de mogelijkheid voor de Aanbestedende dienst om de Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden maximaal 6 jaar te verlengen.

Zie ook paragraaf 2.2 van het Beschrijvend document.

Read:

Aanvang: 15-04-2022

Einde: 14-04-2026

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De opdracht krijgt de vorm van een overheidsopdracht voor de levering van producten en verlening van diensten. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4 jaar, ingaande op 1 april 2022, met de mogelijkheid voor de Aanbestedende dienst om de Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden maximaal 6 jaar te verlengen.

Zie ook paragraaf 2.2 van het Beschrijvend document.

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 08/02/2022
Local time: 13:15
Read:
Date: 22/02/2022
Local time: 13:15
VII.2)Other additional information:

Zie voor een toelichting de Nota van Inlichtingen. IUC 20-004 Dosimetrie Systeem Douane, ronde 1