Varer - 338261-2020

20/07/2020    S138

Centralafrikanske Republik, Den-Bangui: Indkøb af brændstof til kontorer og køretøjer ved Den Europæiske Unions delegation i Den Centralafrikanske Republik (CAR)

2020/S 138-338261

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Delegation to Central African Republic
Postadresse: Avenue Barthélémy Boganda
By: Bangui
NUTS-kode: 00 Not specified
Postnummer: 1298
Land: Den Centralafrikanske Republik
Kontaktperson: Head of Administration
E-mail: delegation-central-african-rep-hoa@eeas.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://eeas.europa.eu/delegations
Internetadresse for køberprofilen: https://eeas.europa.eu/delegations/central-african-republic/area/jobs-funds_en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6700
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6700
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af brændstof til kontorer og køretøjer ved Den Europæiske Unions delegation i Den Centralafrikanske Republik (CAR)

Sagsnr.: EEAS/DELCAFB/2020/OP/0040
II.1.2)Hoved-CPV-kode
09100000 Brændselsstoffer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøb af brændstof til kontorer og køretøjer ved Den Europæiske Unions delegation i Den Centralafrikanske Republik (CAR).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 855 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09100000 Brændselsstoffer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Bangui, Den Centralafrikanske Republik.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af brændstof til kontorer og køretøjer ved Den Europæiske Unions delegation i Den Centralafrikanske Republik (CAR).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 855 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der henvises til udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2020
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Åbningen vil blive afholdt i Bruxelles og sendt direkte til Den Europæiske Unions delegation i Bangui.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der henvises til udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2020