Supplies - 338278-2022

Submission deadline has been amended by:  434730-2022
24/06/2022    S120

Hungary-Budapest: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2022/S 120-338278

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
National registration number: 15315386243
Postal address: Haller Utca 29. 38288
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1096
Country: Hungary
Contact person: Karba Noémi
E-mail: noemi.karba@gokvi.hu
Telephone: +36 12998155
Fax: +36 12998155
Internet address(es):
Main address: http://www.gokvi.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000385312022/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000385312022/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: költségvetési szerv
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Hibrid műtő kialakítása, DSA,egyéb eszk.beszerzése

Reference number: EKR000385312022
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet részére hibrid rendszerű műtőegyüttes kialakítása, a műszaki leírásban meghatározott eszközök leszállításával, szükség szerinti beépítésével, telepítésével és üzembe helyezésével a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki leírásban meghatározottak és az alábbi részfeladatok szerint:

1. részfeladat: Hibridműtő kialakítása és DSA

2. részfeladat: Medikai bútorok beszerzése

3. részfeladat: Fix telepítésű angiográfiás berendezés, elektrofiziológiai regisztráló rendszerrel

4. részfeladat: Szív-tüdő motor és hyper-hypothermiás készülékek beszerzése

5. részfeladat: Thermofusiós készülék-sebészeti vágó-koaguláló készülék beszerzése

6. részfeladat: Sugárvédelmi eszközök beszerzése

7. részfeladat: Intra-operatív áramlásmérő beszerzése

8. részfeladat: Különböző sebészeti műszerkészletek beszerzése

9. részfeladat: Telemetriás rendszer beszerzése

10. részfeladat: Intraaortikus ballonpumpa beszerzése

11. részfeladat: CT injektor beszerzése

12. Szabadonálló IVUS készülék beszerzése

13. Navigációs szoftver beszerzése angiográfiás berendezéshez

14. Gyógyszerhűtő, vérmelegítő berendezés beszerzése

15. Szülészet-nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése

16. Holter EKG készülékek beszerzése

17. Beépített műtői képnéző beszerzése

18. Különféle műtői lámpák beszerzése

a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Hibrid műtő kialakítása és DSA

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162000 Operating theatre devices and instruments
45215141 Operating theatre construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

Vállalkozási elemekkel vegyes adás-vételi szerződés keretében hibrid rendszerű műtő kialakítása a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki leírásban meghatározottak szerint.

A hibrid műtő fő részei:

- C íves telepített röntgen berendezés hemodinamikai regisztráló rendszerrel

- monitorok a megjelenítéshez

- szünetmentes áramforrás

- leletező munkaállomás

- 4 K orvosi kamerarendszer

- Laminar Air Flow

A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi:

A hibrid műtő kialakításához szükséges építési-kivitelezési feladatok ellátása a műszaki leírásban meghatározottak szerint

Ajánlatkérő az ajánlatadáshoz bővített tendertervet biztosít, költségvetési kiírással

Ajánlattevő feladata a tenderterv alapján részletes kiviteli terv készítése, melynek költségét az ajánlatában külön tételben szerepeltetnie kell

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és a berendezések esetében kapcsolódó építési munkák költségét, a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Az üzembe helyezés - az eszköz jellegéhez mérten - magában foglalja: az eszközök leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét.

Az eszközök használatának betanítása magában foglalja a kezelőszemélyzet betanítását, az eszköz részletes bemutatását, valamint a betanításról készült jegyzőkönyv felvételét. Ajánlattevő 2 alkalmat köteles biztosítani a betanításra, 4 fő részére, 4 órás időtartamban

Az építési-kivitelezési feladatok főbb mennyisége:

- bontás: ~1400 m2

- betonozás: ~900 m2

- szárazépítés: ~1700 m2

- burkolás: ~1000 m2

- nyílászárók: ~ Meglévő nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó ablak: hibrid műtő: 52,15 nm, DSA: 34,5 nm, az építészeti munkálatok keretében: nyílászárók elhelyezése: DSA kezelőben 13 db + a hibridműtőben 20 db

- födém megerősítés: ~360 m2

A műszaki leírás 3. számú mellékletében található helyiséglista csak tájékoztató jellegű adat. A kivitelezési feladatok a kizárólag a hibrid műtőre és a DSA kezelőre, illetve a hozzájuk tartozó helyiségekre vonatkoznak.

Az építési-kivitelezési feladatok főbb mennyisége:

- bontás: ~1400 m2

- betonozás: ~900 m2

- szárazépítés: ~1700 m2

- burkolás: ~1000 m2

- nyílászárók: ~ Meglévő nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó ablak: hibrid műtő: 52,15 nm, DSA: 34,5 nm, az építészeti munkálatok keretében: nyílászárók elhelyezése: DSA kezelőben 13 db + a hibridműtőben 20 db

- födém megerősítés: ~360 m2

A műszaki leírás 3. számú mellékletében található helyiséglista csak tájékoztató jellegű adat. A kivitelezési feladatok a kizárólag a hibrid műtőre és a DSA kezelőre, illetve a hozzájuk tartozó helyiségekre vonatkoznak.

Ajánlattevőnek biztosítania kell az eszközök telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi berendezést és szerelvényt.

Ajánlattevő kötelezettsége minimum 15 napos terheletlen próbaüzem lebonyolítása

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő ajánlattételt megelőzően egyrészt a tervek áttanulmányozásával, másrészt a helyszín bejárásával köteles meggyőződni arról, hogy az általa ajánlott angiográfiás vizsgálatokra alkalmas DSA készülék, az álmennyezet elhelyezése után, megközelítőleg 2,85 m magas helyiségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban telepíthető.

A gép elhelyezéséhez használt helyiség a terveken kialakított minimum 30 m2 nagyságú kell, hogy legyen a Sugárvédelmi előírásoknak megfelelően.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tervező tájékoztatása szerint vélhetően mennyezeti C-íves DSA nem telepíthető a helyiség adottságai (elsősorban a födém belmagassága és statikai teherbírása miatt)

A hibrid műtő esetében a műtői funkció megköveteli a mennyezeti Laminar Air Flow befújót, mely termékből a legvékonyabb változat elhelyezését követően az álmennyezet megközelítőleg 2,8 m magasságban lesz.

Ajánlattevő ajánlattételt megelőzően egyrészt a tervek áttanulmányozásával, másrészt a helyszín bejárásával köteles meggyőződni arról, hogy az általa ajánlott hibrid műtő, a Laminar Air Flow és az álmennyezet elhelyezése után, megközelítőleg 2,8 m magas helyiségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban telepíthető.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tervező tájékoztatása szerint vélhetően mennyezeti C-íves DSA nem telepíthető a helyiségadottságai (elsősorban a födém belmagassága és statikai teherbírása miatt.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: RAO/LAO mozgás tartománya (min. 200 fok max 260 fok) / Weighting: 7
Quality criterion - Name: Változtatható izocenter (Igen/Nem) / Weighting: 7
Quality criterion - Name: Hibrid műtő- Anód csapágyazása folyékony fém (Igen/Nem) / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Stent láthatóság funkció perifériás erekre is (Igen/Nem) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Perifériás DSA- Anód csapágyazása folyékony fém (Igen/Nem) / Weighting: 8
Price - Weighting: 64
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10.

Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:

1. Nettó ajánlati ár - 64 - fordított arányosítás

Az ajánlati ár értékelési részszempont az alábbi alszempontokból áll:

- Beruházás költsége Súlyszám: 29

- Perifériás DSA ára Súlyszám: 17

- Hibrid műtő ára Súlyszám: 17

- 4 K kamerarendszer Súlyszám: 1

2. RAO/LAO mozgás tartománya (min. 200 fok max 260 fok) - 7 - egyenes arányosítás

3. Változtatható izocenter (Igen/Nem) - 7 - Pontozás

4. Hibrid műtő - Anód csapágyazása folyékony fém (Igen/Nem) - 8 - Pontozás

5. Stent láthatóság funkció perifériás erekre is (Igen/Nem) - 6 -Pontozás

6. Perifériás DSA - Anód csapágyazása folyékony fém (Igen/Nem) - 8 - Pontozás

II.2)Description
II.2.1)Title:

Medikai bútorok beszerzése

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192340 Operating theatre furniture except tables
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

Medikai bútorok beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

- Orvosi bemosakodó pult, 2 férőhelyes, érintésmentes adagolóval, 2 db

- Gördíthető Műszerasztal 3 db

- Sonnenburg asztal, gördíthető 2 db

- operatőri szék, energonomikus, pneumatikus/hidraulikus emeléssel 2 db

- Műszerasztal, fix 2 db

- Műtőzsámoly, kétlépcsős 4 db

- sterildoboz tároló és állvány, RM acél 1 db

- izolálóállvány, RM acél 1 db

- ledobóállvány, RM acél 1 db

- szennyesgyűjtő kocsi, gördíthető, két zsákos 2 db

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközöket szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási költséget, a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Fix telepítésű angiográfiás ber., el.fiz. reg rend

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33110000 Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

Fix telepítésű angiográfiás berendezés, elektrofiziológiai regisztráló rendszerrel a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

Fix telepítésű DSA kialakított PM műtő területén kell telepíteni, üzembe helyezni.

Ajánlattevő ajánlattételt megelőzően egyrészt a tervek áttanulmányozásával, másrészt a helyszín bejárásával köteles meggyőződni arról, hogy az általa ajánlott készülék rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban telepíthető.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és a berendezések esetében kapcsolódó építési munkák költségét, a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Az üzembe helyezés - az eszköz jellegéhez mérten - magában foglalja: az eszköz leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét.

Az eszközök használatának betanítása magában foglalja a kezelőszemélyzet betanítását, az eszköz részletes bemutatását, valamint a betanításról készült jegyzőkönyv felvételét. Ajánlattevő 2 alkalmat köteles biztosítani a betanításra, 4 fő részére, 4 órás időtartamban

Ajánlattevőnek biztosítania kell az eszköz telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi berendezést és szerelvényt.

Ajánlattevő kötelezettsége minimum 15 napos terheletlen próbaüzem lebonyolítása

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Intelligens páciens testkontúr követés (a beteg-detektor távolság folyamatos minimalizálásával) (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Fókuszok száma (min 2 db max 3 db) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Dózistérkép - bőrdózis csúcsok vizuális megjelenítése a páciens testmodell és azon a pillanatnyi röntgensugár grafikai megjelenítésével a vizsgálómonitoron (Igen/Nem) / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10.

Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:

1. Nettó ajánlati ár - 70 - fordított arányosítás

2. Intelligens páciens testkontúr követés (a beteg-detektor távolság folyamatos minimalizálásával) (Igen/Nem) - Pontozás

3. Fókuszok száma (min 2 db max 3 db) - 10 - Egyenes arányosítás

4. Dózistérkép - bőrdózis csúcsok vizuális megjelenítése a páciens testmodell és azon a pillanatnyi röntgensugár grafikai megjelenítésével a vizsgálómonitoron (Igen/Nem) - 10 - Pontozás

II.2)Description
II.2.1)Title:

Szív tüdő motor és hyper-hypothermiás készülék

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

Szív-tüdő motor és hyper-hypothermiás készülék beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

1 db FELNŐTT Szív-tüdő motor

1 db GYEREK Szív-tüdő motor

2 db STÖCKERT 3T hyper-hypothermiás készülék

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő 2 alkalmat köteles biztosítani a betanításra, 4 fő részére, 4 órás időtartamban

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Thermofusiós készülék-seb. vágó-koaguláló készülék

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

1 db Thermofusiós készülék - sebészeti vágó - koaguláló készülék a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő 2 alkalmat köteles biztosítani a betanításra, 4 fő részére, 4 órás időtartamban

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sugárvédelmi eszközök beszerzése

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113420 Nuclear and radiological protection clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

54 db Sugárvédelmi szett a Közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint

Különböző sugárvédelmi eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

"S"-es méretű védőruha, külön alsó-és felsőrészekkel, feliratozva"11 db

"M"-es méretű védőruha, külön alsó- és felsőrészekkel, feliratozva 16 db

"L"-es méretű védőruha, külön alsó-és felsőrészekkel, feliratozva 27 db

Pajzsmirigyvédő 54 db

Védőkesztyű 54 db

Védőszemüveg 54 db

A beszerzésre kerülő termékek részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Intra-operatív áramlásmérő beszerzése

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112000 Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

1 db Intra-operatív áramlásmérő beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő 2 alkalmat köteles biztosítani a betanításra, 4 fő részére, 4 órás időtartamban

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Különböző sebészeti műszerkészletek beszerzése

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

1 db Sebészeti műtéti eszközkészlet

1 db Sebészeti kéziműszer készlet

1 db Érsebészeti műszerkészlet

1 db Hibrid műszerkészlet

beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Telemetria

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

Telemetriás rendszer beszerzése és beüzemelése a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet V., VI. és VII. emeletére a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nyertes ajánlattevőnek nem képezi feladatát a dedikált telemetriás Wifi hálózat kiépítése, azonban feladata a GOKVI felnőtt V. emelet teljes betegtér, VI. emelet Felnőtt Kardiológia Osztály betegterének (az érsebészet kivételével), továbbá a VII. emelet teljes betegterének lefedése a telemetriás rendszerrel.

Ajánlattevő feladata továbbá a központi szerver számítógép fizikai vagy virtuális megvalósítása. Fizikai szerver esetén az intézmény biztosítja a szerver elhelyezést szünetmentes környezetben, virtuális esetén az intézmény biztosítja a virtuális futtató környezetet.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés költségét, a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő 2 alkalmat köteles biztosítani a betanításra, 4 fő részére, 4 órás időtartamban

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Intraaortikus ballonpumpa beszerzése

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

4 db Intraaortikus ballonpumpa a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

II.2)Description
II.2.1)Title:

CT injektor

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

2 fejes CT injektor beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő 2 alkalmat köteles biztosítani a betanításra, 4 fő részére, 4 órás időtartamban

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

Ajánlatkérő a 11. részben feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján eredménytelenné nyilváníthatja a közbeszerzési eljárást, amennyiben az Országos Kórházi Főigazgatóság úgy dönt, hogy Ajánlatkérő számára ingyenesen átad a 1 db 2 fejes CT injektor készüléket (a jelen beszerzés tárgyát képező készüléket)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Injektálási profilok száma (min. 60 max. 80) / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10.

Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:

1. Nettó ajánlati ár - 90 - fordított arányosítás

2. Injektálási profilok száma (min. 60 max 80) - 10 - Egyenes arányosítás

II.2.7) pont:AK a teljesítés időtartamán 30 naptári napot ért.

II.2)Description
II.2.1)Title:

IVUS készülék

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

1 db Szabadonálló IVUS készülék beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő 2 alkalmat köteles biztosítani a betanításra, 4 fő részére, 4 órás időtartamban

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Touch screen modul (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Digitális, rotációs és chromaflo IVUS technológiára egyaránt alkalmas (Igen/Nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Perifériás felhasználásra is indikált katéterrel kompatibilis IFU szerint (Igen/Nem) / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10.

Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:

1. Nettó ajánlati ár - 70 - fordított arányosítás

2. Touch screen modul (Igen/Nem) - 10 - Pontozás

3. Digitális, rotációs és chromaflo IVUS technológiára egyaránt alkalmas (Igen/Nem) - 10 - Pontozás

4. Perifériás felhasználásra is indikált katéterrel kompatibilis IFU szerint (Igen/Nem) - 10 - Pontozás

II.2)Description
II.2.1)Title:

Navigációs szoftver beszerzése angiográfiás berend

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

1 db Navigációs szoftver beszerzése angiográfiás berendezéshez a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Vérkészítmény- /gyógyszerhűtő és vérmelegítő

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

3 db Vérmelegítő berendezés és 2 db Vérkészítmény/Gyógyszerhűtő berendezés a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási költséget, az üzembe helyezés költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő köteles a Vevő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Vérmelegítő: két csatorna kombinálható a melegedési kapacitás növelése érdekében (igen/nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Vérmelegítő: Súly (max 2 kg) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Vérkészítmény/Gyógyszerhűtő: Rácspolccal rendelkezik (Igen/Nem) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Vérkészítmény/Gyógyszerhűtő: A szekrény fala és ajtaja kettősfalú (Igen/Nem / Weighting: 5
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10.

Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:

1. Nettó ajánlati ár - 80 - fordított arányosítás

Az ajánlati ár értékelési részszempont alábbi alszempontokból áll:

- vérmelegítő nettó ajánlati ára: 40

- gyógyszerhűtő/vérhűtő berendezés nettó ajánlati ára: 40

2. Vérmelegítő: két csatorna kombinálható a melegedési kapacitás növelése érdekében (igen/nem) - 5 - Pontozás

3. Vérmelegítő: Súly (max 2 kg) - 5 - fordított arányosítás

4. Vérkészítmény/Gyógyszerhűtő: Rácspolccal rendelkezik (Igen/Nem) Súlyszám: 5- Pontozás

5. Vérkészítmény/Gyógyszerhűtő: A szekrény fala és ajtaja kettősfalú (Igen/Nem)- Pontozás

II.2)Description
II.2.1)Title:

Szülészeti-nőgyógyászati uh készülék beszerzése

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112000 Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

1 db szülészeti-nőgyógyászati ultrahang készülék a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő 2 alkalmat köteles biztosítani a betanításra, 4 fő részére, 4 órás időtartamban

Ajánlattevő köteles a Vevő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Beépített, villogásmentes LCD monitor (Min. 23" max 25") / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Elfordítható, funkciófüggő háttérvilágítással rendelkező kezelőfelület (Igen/Nem) / Weighting: 2
Quality criterion - Name: Valós idejű renderelés (Igen/Nem) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Elektronikus "radír" funkció 3D-ben és 4D-ben (valós idejű 3D) (Igen/Nem) / Weighting: 2
Quality criterion - Name: SRI II szemcsésség csökkentő szoftver (Igen/Nem) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: HD Zoom vagy Pan Zoom (Igen/Nem) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Szélesített látómező (Igen/Nem) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Hisztogram analízis (Igen/Nem / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Merevlemez mérete (Min 1000 GB max 2000 GB) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Archiváló rendszer (Tricefy) (Igen/Nem) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Beépített nyomtató (Igen/Nem) / Weighting: 3
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10.

Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:

1. Nettó ajánlati ár - 70 - fordított arányosítás

2. Beépített, villogásmentes LCD monitor (Min. 23"- max 25”) - 2 - egyenes arányosítás

3. Elfordítható, funkciófüggő háttérvilágítással rendelkező kezelőfelület (Igen/Nem) - 2 - Pontozás

4. Valós idejű renderelés (Igen/Nem) - 3 - Pontozás

5. Elektronikus "radír" funkció 3D-ben és 4D-ben (valós idejű 3D) (Igen/Nem) - 2 - Pontozás

6. SRI II szemcsésség csökkentő szoftver (Igen/Nem) - 3 - Pontozás

7. HD Zoom vagy Pan Zoom (Igen/Nem) - 3 - Pontozás

8. Szélesített látómező (Igen/Nem) - 3 - Pontozás

9. Hisztogram analízis (Igen/Nem) - 3 - Pontozás

10. Merevlemez mérete (Min 1000 GB- max 2000) - 3 - Egyenes arányosítás

11. Archiváló rendszer (Tricefy) (Igen/Nem) - 3 - Pontozás

12. Beépített nyomtató (Igen/Nem) - 3 - Pontozás

II.2)Description
II.2.1)Title:

Holter EKG készülékek beszerzése

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123200 Electrocardiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

1 db Holter EKG rendszer és 10 db felvevő egység beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő köteles a Vevő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Beépített műtői képnéző

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

Beépített műtői képnéző beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és a szállítási költséget, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő köteles a Vevő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Különféle műtői lámpák beszerzése

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
31524110 Operating-theatre lamps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller utca 29.

II.2.4)Description of the procurement:

A hibridműtőben beépítésre kerülő mennyezeti műtőlámpák, mennyezeti aneszteziológiai statív és mennyezeti vizsgálólámpa beszerzése az alábbiak szerint:

1 db Mennyezeti műtőlámpa monitortartó karral egy rögzítési ponton ( 1 fejes szatelit lámpa)

1 db Mennyezeti műtőlámpa monitortartó karral egy rögzítési ponton (1 fejes fő lámpa)

2 db mennyezeti aneszteziológiai statív

1 db mennyezeti vizsgálólámpa

beszerzése a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A nettó ellenértékben meghatározott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés, telepítés, beszerelés és a szállítás költségét, a termékek használatának betanítási költségét, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb).

Ajánlattevő köteles a Vevő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt szállítani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) eszköz szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo eszköz szállítása megengedett.

Ajánlattevő kötelezettsége 24 órás próbaüzem lebonyolítása.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.22-20-2021-00001

II.2.14)Additional information

II.2.5) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ajánlati árat értékeli a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapján). Ajánlatkérő számára csak a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő termék elfogadható, nincs más olyan minősági vagy műszaki jellemző, amely a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálná.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Valamennyi részben azonosan: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

Valamennyi részben azonosan: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M/1.,

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.

M/1: Valamennyi részben azonosan: Ajánlattevőnek - a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján - csatolnia kell a cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.

Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett és legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve

− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),

− a referencia tárgyát, továbbá a referencia mennyiségét (a szállítás tartalmának és mennyiségének rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),

− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),

− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó műszaki tartalmat.

Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben került sor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1: Valamennyi részben azonosan: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében legalább

− 1. rész: 1 db hibrid műtő és/vagy 1 db DSA berendezés szállítása,

− 2. rész: 1 db bútor szállítása,

− 3. rész: 1 db telepített DSA szállítása,

− 4. rész: 1 db szív-tüdő motor és/vagy vérmelegítő berendezés szállítása,

− 5. rész: 1 db vágó-koaguláló készülék szállítása

− 6. rész: 1 db sugárvédelmi eszköz szállítása,

− 7. rész: 1 db műtét közben alkalmazható áramlásmérő szállítása,

− 8. rész: 1 db műszerkészlet szállítása,

− 9. rész: 1 db telemetriás rendszer szállítása

− 10. rész: 1 db ballonpumpa szállítása,

− 11. rész: 1 db CT injektor szállítása,

− 12. rész: 1 db IVUS készülék szállítása,

− 13. rész: 1 db navigációs szoftver (angiográfiás berendezéshez) szállítása,

− 14. rész: 1 db vérmelegítő és/vagy gyógyszerhűtő berendezés szállítása,

− 15. rész: 1 db ultrahang készülék szállítása,

− 16. rész: 1 db holter ekg rendszer szállítása

− 17. rész: 1 db monitor szállítása,

- 18. rész: 1 db műtőlámpa/ és vagy vizsgálólámpa szállítása

a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal.

Ugyanaz a referencia több rész alkalmassági igazolására is megjelölhető, amennyiben teljesíti valamennyi jelölt rész tárgyát.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlatkérő az 1. részfeladat tekintetében 30 % előleg igénylésének lehetőségét biztosítja ajánlattevő részére. Az előleg kifizetése az előleg mértékével megegyező előlegvisszafizetési biztosíték adásához kötött. Az előlegvisszafizetési biztosíték Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az előlegvisszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel történő elszámolásig szükséges rendelkezésre állnia.

Valamennyi rész esetén:

Részletesen a szerződéstervezetben

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint. (HUF)

Fizetési feltételek: Kbt. 135.§, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,

Támogatás mértéke és módja: 100% utófinanszírozás

Kötbérek:

Késedelmi: 0,5% naponta, max 15 % (így 30 napos késés lehetséges)

Meghiúsulási: nettó szerződéses összeg 30%-a

Jótállás: 12 hónap, a műszaki leírásban részletezettek szerint

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/07/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/07/2022
Local time: 13:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése, és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §- a.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. További információk részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban (KD)

2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3. A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.

4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.

5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.

6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.

7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.

8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.

10. AK helyszíni bejárást tart. Helyszín: AK székhelye, időpontja: 2022. 07. 05-én 10:00 óra

11. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

12. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.

13. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.

14. Ajánlattevőnek (AT) (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni (közbeszerzési részenként külön-külön )

15. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítésiszempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

16. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:

a. Elektronikus űrlapok

i. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)

ii. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

iii. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

iv. Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

v. Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is - EEKD is)

vi. Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. (Kapacitás nyújtó szervezetek bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is - EEKD is)

vii. Nyilatkozat üzleti titokról

viii. Adott esetben nyilatkozat fordításról

ix. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)

b. Az ajánlatban benyújtandó egyéb dokumentumok:

i. Részletes ártáblázat (cégszerű aláírással ellátva). A megajánlott termék gyártóját, típusát és származási helyét az ajánlatban (részletes ártáblázatban) fel kell tüntetni.

ii. A megajánlott termék műszaki leírása / műszaki adatlapja

iii. A megajánlott termék termékismertetője és/vagy gyártói adatlapja (magyar és/vagy angol nyelven) Valamennyi közbeszerzési rész esetén a termékimertetőnek/gyártói adatlapnak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy azokból a műszaki minimumkövetelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen. A termékismertetőnek/gyártói adatlapnak egyértelműen tartalmaznia kell azon információkat, amely alapján AK ellenőrizni tudja, hogy a megajánlott termék valóban rendelkezik-e az értékelési szempontok körében vállalt műszaki többlettartalommal.

iv. CE tanúsítványok, vagy érvényes forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie a megajánlott terméknek

v. Nyilatkozat egyenértékűségről (adott esetben)

vi. Aláírási címpéldány, aláírás minta Ajánlattevő, illetve adott esetben alvállalkozó és/vagy a kapacitást nyújtó szervezet részéről

vii. Adott esetben a változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről szóló igazolás.

viii. Adott esetben meghatalmazás

ix. Adott esetben - Közös ajánlattételről szóló megállapodás

x. Adott esetben - Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján

xi. Adott esetben nyilatkozat üzleti titok indokolásáról.

xii. Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról

17. Amennyiben jogszabály előírja a CE tanúsítvány meglétét, valamennyi megajánlott terméknek rendelkeznie kell a CE tanúsítvánnyal. AT köteles benyújtani a megajánlott termékek CE tanusítványát, továbbá nyilatkoznia kell, hogy melyik termék rendelkezik/nem rendelkezik jogszabály alapján CE tanusítvánnyal, továbbá meg kell adnia a CE tanúsítvány számát. (részletes ártáblázat)

18. Az 1. rész esetében szerződéskötési feltétel: Építési-kivitelezési feladatokra vonatkozó felelősségbiztosítás megléte 700 millió Ft/év és 100 millió Ft/káreseményenkénti mértékben.

19. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.

20. A szerződés teljesítése az épületben zajló egészségügyi ellátás folyamatos biztosítása mellett történik.

21. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

22. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.

23. AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

24. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.

25. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.

26. IV.2.6) pont: AK az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.

27. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésben foglalt lehetőségekkel.

28. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. A jelen eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő nem tehető felelősség, kötelezetté ezen költségekkel kapcsolatban.

29. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Bódis Rita Gabriella, 01164

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/06/2022