Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 338289-2018

03/08/2018    S148

Magyarország-Budapest: Repülőgép-, űrjármű- és helikopter-alkatrészek

2018/S 148-338289

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosító szám: AK15408
Postai cím: Kerepesi út 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Spóhn Tímea
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Telefon: +361 4607181
Fax: +361 4607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Készenléti Rendőrség MD Helicopters, Inc. gyártó termékeiből álló helikopter flottájának alkatrész ellátása keretmegállapodás keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
34730000 Repülőgép-, űrjármű- és helikopter-alkatrészek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Készenléti Rendőrség használatában lévő helikopterek üzemeltetéséhez, meghibásodás, elhasználódás vagy üzemidő lejárta miatt kiszerelt alkatrészek pótlásához és a raktári készlet szinten tartásához szükséges alkatrészek, berendezések, eszközök, karbantartó anyagok beszerzése keretmegállapodás keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 868 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34730000 Repülőgép-, űrjármű- és helikopter-alkatrészek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat Budapest BUD Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 34. számú épületében működő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Készenléti Rendőrség használatában lévő helikopterek üzemeltetéséhez, meghibásodás, elhasználódás vagy üzemidő lejárta miatt kiszerelt alkatrészek pótlásához és a raktári készlet szinten tartásához szükséges alkatrészek, berendezések, eszközök, karbantartó anyagok beszerzése keretmegállapodás keretében.

A keretmegállapodás értéke (keretösszeg): nettó 868 000 000 HUF. Ajánlatkérő legfeljebb a keretösszegnek megfelelő összesített értékű egyedi szerződés megkötésére jogosult, azonban a keretet nem köteles kimeríteni.

A termékkel szemben elvárt igényeket és követelményeket a KKD III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt, majd beszerzését a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján verseny újranyitással valósítja meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő / Súlyszám: 683
Ár - Súlyszám: 2732
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 250-526745
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HeliControl Kft
Postai cím: Lechner Ödön fasor 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: info@helicontrol.hu
Telefon: +36 703400000
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 868 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 868 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1.) HeliControl Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.)

Adószáma: 23321434-2-43

2.) International Defense & Aerospace Group, LLC,

272 Glen Mills Road, Glen Mills, 19342 PA, Delaware, USA)

Adószáma: 81-2754773

A nyertes ajánlattevő adószáma:

HeliControl Kft., Adószáma: 23321434-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2018