Lieferungen - 338294-2021

Kompaktansicht anzeigen

05/07/2021    S127

Dänemark-Kopenhagen: Fahrzeuge mit Allradantrieb

2021/S 127-338294

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Udenrigsministeriet
Nationale Identifikationsnummer: 43271911
Postanschrift: Asiatisk Plads 2
Ort: København K
Postleitzahl: 1448
Land: Dänemark
Zu Händen von: Niels Vilhelmsen
E-Mail: nievil@um.dk
Telefon: +45 20960750

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: https://www.um.dk

Adresse des Beschafferprofils: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/352919

Elektronischer Zugang zu Informationen: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306130&B=KROMANNREUMERT

Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306130&B=KROMANNREUMERT

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber

Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: ja

Offizielle Bezeichnung: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Nationale Identifikationsnummer: 16287180
Postanschrift: Lautrupbjerg 1-5
Ort: Ballerup
Postleitzahl: 2750
Land: Dänemark

Offizielle Bezeichnung: Utenriksdepartementet
Nationale Identifikationsnummer: 972417920
Postanschrift: 7. juniplassen 1
Ort: Oslo
Postleitzahl: NO-0251
Land: Norwegen

Offizielle Bezeichnung: Utrikesdepartementet
Nationale Identifikationsnummer: SE202100383101
Postanschrift: S-103 39
Ort: Stockholm
Land: Schweden

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Køb og levering af armerede køretøjer, reservedele, serviceydelser og køreundervisning
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: København

NUTS-Code DK Danmark

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer

Laufzeit der Rahmenvereinbarung

Laufzeit in Jahren: 5

Geschätzter Gesamtauftragswert über die Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung

Geschätzter Wert ohne MwSt: 445 000 000 DKK
Periodizität und Wert der zu vergebenden Aufträge: De enkelte køb på rammeaftalen forventes at fordele sig over hele rammeaftalens varighed, idet der vil kunne være både større og mindre udsving i hyppigheden af køb samlet set, ligesom hyppigheden af de enkelte trækningsberettigede myndigheders køb vil kunne variere i større eller mindre grad.
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Udenrigsministeriet udbyder hermed på vegne sig selv og de øvrige trækningsberettigede myndigheder en rammeaftale om levering af armerede køretøjer med tilhørende reservedele, serviceoptioner og køreundervisning.
Udenrigsministeriet ønsker, at købe et antal civilt-udseende armerede køretøjer af typen SUV. I rammeaftalens løbetid forventes, at Udenrigsministeriet vil aftage minimum 15 køretøjer. Hovedparten af køretøjerne skal være certificerede VPAM BRV2009 VR7 eller dokumenteret tilsvarende beskyttet. De konkrete mindstekrav til ballistiske og sprængningsmæssige egenskaber fremgår af bilag 1.1, 1.2,1.3 og 1.4. De virksomheder/ konsortier som prækvalificeres vil få udleveret supplerende fortrolige bilag 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 og 1.4.1, hvoraf de ballistiske og sprængningsmæssige egenskaber er yderligere uddybet.
Køretøjerne skal benyttes overalt i verden, og skal opfylde kravene til at kunne blive indregistreret i de konkrete brugslande. Udenrigsministeriet skal — i forbindelse med bestillingen af hvert enkelt køretøj — have mulighed for at vælge ekstraudstyr o.lign. på en række punkter, eksempelvis højre-/venstrestyring, diesel/benzin. De forskellige valgmuligheder vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Kommende leverandør skal desuden påtage sig transporten fra fabrikken til brugslandet. Dette vil blive afregnet særskilt.
Kommende leverandør skal kunne stå for vedligeholdelse og/eller teknisk on-site service af køretøjerne, samt i forbindelse med transporten fra fabrikken til opholdslandet at modtage køretøjet for kontrol af transportskader m.m. Kommende leverandør skal kommende leverandør påtage sig, at købe brugte køretøjer tilbage, herunder stå for transporten ud af brugslandet. Endelig skal kommende leverandør tilbyde de trækningsberettigede myndigheder køreundervisningskurser.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34113000 Fahrzeuge mit Allradantrieb, 34114000 Spezialfahrzeuge, 35410000 Gepanzerte Militärfahrzeuge

II.1.7)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Bieter muss im Angebot alle Auftragsteile, die er möglicherweise an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie alle vorgeschlagenen Unterauftragnehmer und die Gegenstände der Unteraufträge angeben
Der Bieter muss alle Änderungen angeben, die sich bei Unterauftragnehmern während der Auftragsausführung ergeben
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Den anslåede mængde vil være op til 200 køretøjer og det samlede anslåede beløb for rammeaftalen inkl. vedligeholdelse, teknisk service, reservedele og køreundervisning, i den mulige 7 årige løbetid vil være op til 445 mio. DKK.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 445 000 000 DKK
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: De trækningsberettigede myndigheder kan gøre brug af den aftalte option og bestille køreundervisning i det omfang de ønsker dette.
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Zahl der möglichen Verlängerungen: 2
Voraussichtlicher Zeitrahmen für Folgeaufträge bei verlängerbaren Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen:
in Monaten: 12 (ab Auftragsvergabe)
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 060 (ab Auftragsvergabe)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Leverandøren er underlagt en garantiperiode for køretøjerne på 2 år og for reservedelene på 3 måneder, der løber fra dagen for risikoens overgang.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen für die Auftragsausführung, insbesondere bezüglich der Versorgungs- und Informationssicherheit:
III.1.5)Angaben zur Sicherheitsüberprüfung:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage

Kriterien für die persönliche Lage der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können) einschließlich Pflicht zur Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Udenrigsministeriet anvender de obligatoriske udelukkelsesgrunde samt følgende frivillige udelukkelsesgrunde:
— Direktivets artikel 39, stk. 2, litra a om at være under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs mv.
— Direktivets artikel 39, stk. 2, litra b om at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs mv.
— Direktivets artikel 39, stk. 2, litra d om i forbindelse med sit erhverv at have begået alvorlige fejl
— Direktivets artikel 39, stk. 2 litra g om gæld til det offentlige, der overstiger 0 DKK.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Ansøger skal fremsende dokumentation (f.eks. i form af regnskaber, revisorerklæring eller anden tilsvarende dokumentation) for ansøgers soliditetsgrad og egenkapital de seneste 3 regnskabsår med angivelse af størrelsen i DKK.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Det er et mindstekrav, at ansøger havde en soliditetsgrad på minimum 15 % de seneste 3 regnskabsår. Ved sammenslutninger af virksomheder (eksempelvis et konsortium) skal hver af de deltagende virksomheder have en soliditetsgrad på minimum 15 % de seneste 3 regnskabsår. Det er endvidere et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Ved sammenslutninger af virksomheder (eksempelvis et konsortium) skal hver af de deltagende virksomheder have en positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår.
III.2.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Ansøger skal fremsende op til maksimalt 5 referencer, hvor ansøger har leveret armerede køretøjer inden for de seneste 5 år. Ved “leveret“ forstås referencer, som er påbegyndt, udført eller afsluttet. De “seneste fem år“ skal forstås som de sidste 5 år, for datoen for fristen for indlevering af ansøgning om prækvalifikation, den 10. august 2021. Ansøger skal for referencen oplyse om køretøjet er en civil (VIP) eller en taktisk udgave (certificeringsstandard oplyses). En civil udgave er en diskret ombygning af køretøjet, således at armeringen set udefra efterlader indtryk af et OEM-køretøj. Køretøjet kan have installeret ekstraudstyr. En taktisk udgave indebærer en ombygning af køretøjet med henblik på brug til en bestemt funktion, f.eks. ambulance, minerydning, redning, militær, politi osv. Hvis ansøger fremsender mere end 5 referencer vil alene de 5 første referencer, indgå i forbindelse med prækvalifikationen.
Den enkelte reference skal indeholde oplysninger om følgende forhold:
1) En beskrivelse af opgaven, og certificeringsstandard (taktisk eller civil) og beskyttelsesniveau på de leverede køretøjer (i relation til VPAM BRV2020, STANAG og lignende).
2) Opgørelse over opgavens værdi og antal leverede køretøjer, herunder antal af de forskellige typer af køretøjer.
3) Oversigt over perioden hvor køretøjerne blev leveret inden for de seneste 5 år.
4) Navnet på referencen, herunder kontaktperson.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards
Det er et mindstekrav, at ansøger fremsender mindst 3 forskellige referencer, hvor ansøger har solgt armerede køretøjer, der er certificeret i henhold til mindst VPAM BRV2009VR7 eller tilsvarende. Ved sammenslutninger af virksomheder (eksempelvis et konsortium) skal de deltagende virksomheder tilsammen fremsende disse oplysninger og tilsammen opfylde dette mindstekrav.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Zahl der Wirtschaftsteilnehmer 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: Udenrigsministeriet har besluttet, at antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, begrænses til 3.
Modtager Udenrigsministeriet ansøgning om deltagelse i udbuddet fra mere end 3 ansøgere, vil Udenrigsministeriet reducere antallet af ansøgere, der kan deltage i den videre udbudsproces på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har tilbudt de bedste og mest relevante referencer.
Der vil i den forbindelse blandt andet blive lagt vægt på, om den enkelte ansøger har fremlagt referencer, der vedrører mere end én af de fire typer af køretøjer, som ønskes indkøbt med dette udbud, idet det vil blive vægtet mere positivt, jo flere typer af de ønskede køretøjer, som den enkelte ansøger har vedlagt referencer for, og herunder hvis den enkelte reference vedrører flere typer af køretøjer. Derudover vil der blive lagt vægt på størrelsen af ordren på de enkelte ordrer, idet det vægtes mere positivt, jo flere køretøjer der er blevet eller vil blive leveret under den enkelte reference.
Hvis beskrivelsen af referencen er uklar, således at referencen f.eks. omfatter 8 år og det er uklart hvor mange køretøjer der er leveret inden for de seneste 5 år, vil uklarheden komme ansøgeren til skade. I det beskrevne tilfælde vil referencen således alene blive vurderet som var der levereret ét køretøj af den type som referencen angår inden for de seneste 5 år. Det skyldes at Udenrigsministeriet grundet uklarheden ved beskrivelsen af referencen ikke kan fastlægge hvor mange af køretøjerne der er leveret inden for de seneste 5 år. Udenrigsministeriet kan i det beskrevne tilfælde vurdere at referencen kan indgå, men som mindre relevant, da den trods alt viser at ansøgeren har leveret mindst ét køretøj af en relevant type. Tilsvarende vil uklarheder i beskrivelsen af det leverede under en reference komme ansøgeren til skade, f.eks. hvis det ikke er tilstrækkelig klart hvilke typer køretøjer referencen omfatter eller hvor mange typer af det enkelte køretøj der er leveret. Det er således ansøgerens ansvar at referencerne er beskrevet så Udenrigsministeriet er i stand til at vurdere hvor mange køretøjer af de enkelte typer i referencen, som er levereret inden for de seneste 5 år.
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote nein
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien

das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien

1. Pris. Gewichtung 70

2. Egenkontrolprocedure og kvalitetssikringssystem. Gewichtung 30

IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags

Vorinformation

Bekanntmachungsnummer im ABl: 2021/S 103-272516 vom 31.5.2021

IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
10.8.2021 - 14:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Dänisch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Rammeaftalen indeholder en bestemmelser om CSR (corporate social responsibility) og en arbejdsklausul. Indholdet heraf fremgår af udbudsmaterialet.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Nationale Identifikationsnummer: 37795526
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: I henhold til bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2001 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet § 11, stk. 1 og 2 gælder lov om håndhævelse af udbudsreglerne (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud) også for udbud efter forsvares- og sikkerhedsdirektivet.
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Nationale Identifikationsnummer: 37795526
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30.6.2021