Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 338446-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка
NDНомер на публикацията на обявлението338446-2018
PDДата на публикуване03/08/2018
OJНомер на броя на ОВ S148
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на образованието и науката по рамково споразумение на ЦОП (000695114)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен31/07/2018
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39100000 - Мебелировка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)http://www.mon.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС