Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 338446-2021

TIRubrikBelgien-Bryssel: Tekniskt sekretariat för gruppen av anmälda organ enligt förordningen om byggprodukter 305/2011/EU
NDMeddelandets publiceringsnummer338446-2021
PDPubliceringsdatum06/07/2021
OJEUT S128
TWUpphandlarens ortBRYSSEL
AUUpphandlarens officiella namnEuropeiska kommissionen, Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GROW), GROW.H.1 — Construction
OLOriginalspråkEN
CYUpphandlarens landBE
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråEuropeiska kommissionen
DSDokument skickat29/06/2021
DTSista inlämningsdag04/08/2021
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)71356200 - Tekniskt bistånd
71530000 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
RCPlats för utförande (Nuts-kod)BE100
IAInternetadresshttps://ec.europa.eu/growth/
DIRättslig grundFörordning (EU, Euratom) nr 2018/1046