Works - 338464-2021

Submission deadline has been amended by:  535425-2021
06/07/2021    S128

Sverige-Västerås: Byggnation av ålderdomshem

2021/S 128-338464

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Västerås kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2080
Postadress: Fiskartorget 1
Ort: Västerås
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 722 12
Land: Sverige
Kontaktperson: Daniel Salomonsson
E-post: daniel.salomonsson@vasteras.se
Telefon: +46 72140996
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vasteras.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=64454
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=64454
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nybyggnation Ängsgärdets Äldreboende

Referensnummer: FN 2021/00242–2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45215212 Byggnation av ålderdomshem
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Objektet avser utförande av nybyggnation av 80 lgh Äldreboende (exklusive stomme)

Stommen utförs i annan entreprenad.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 60 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45215212 Byggnation av ålderdomshem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se kontraktshandlingarna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 60 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 12/04/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/09/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 08/03/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/09/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Box 1853
Ort: Uppsala
Postnummer: 751 48
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 18-4316300
Fax: +46 18-100034
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/07/2021