Építési beruházás - 338502-2021

Submission deadline has been amended by:  415337-2021
06/07/2021    S128

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 128-338502

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Halmaj Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15348355205
Postai cím: Kossuth Út 1
Város: Halmaj
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3842
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth József
E-mail: korjegyzoseg.halmaj@gmail.com
Telefon: +36 46574226
Fax: +36 46474122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://halmaj.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kiskinizs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15545545205
Postai cím: Rákóczi Út 58
Város: Kiskinizs
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3843
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Miklósné
E-mail: kiskinizs@gmail.com
Telefon: +36 46474205
Fax: +36 46474205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kiskinizs.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Csobád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15545521205
Postai cím: Petőfi Út 35.
Város: Csobád
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3848
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hudopkó József
E-mail: csobad.onkormanyzat@gmail.com
Telefon: +36 46431241
Fax: +36 46431241
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csobad.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kázsmárk Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15545538205
Postai cím: Fő Út 61
Város: Kázsmárk
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3831
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kecskés Attila
E-mail: onkormanyzat.kazsmark@gmail.com
Telefon: +36 46474184
Fax: +36 46474406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kozoshivatalkazsmark.webnode.hu/kazsmark/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Léh Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15545552205
Postai cím: Kossuth Út 4
Város: Léh
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3832
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemán Károly
E-mail: lehionkormanyzat@indamail.hu
Telefon: +36 46474163
Fax: +36 46474163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.leh.hu/onk.php
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Rásonysápberencs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15545569205
Postai cím: Rákóczi Út 99
Város: Rásonysápberencs
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3833
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Medve Ferenc
E-mail: rasonysapberencs@gmail.hu
Telefon: +36 46474278
Fax: +36 46574219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kozoshivatalkazsmark.webnode.hu/rasonysapberencs/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15714015251
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Góra-Bernáczki Szilvia
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14741111
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000767552021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000767552021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Halmaj, Erdőbénye objektum KEHOPivóvíz kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000767552021
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „KEHOP-2.1.3-15-2016-00031 azonosító számú projekt „Észak-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (ÉMO1. B) (Halmaj, Csobád, Kiskinizs, Léh, Rásonysápberencs)” és a KEHOP-2.1.2-15-2017-00017 azonosító számú projekt, „a Szentes városi Damjanich János Laktanya és Erdőbénye objektum ivóvízminőség -javító projektje (Erdőbénye objektum létesítmény elem)”” című projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232430 Vízkezelés
45247130 Vízvezeték építése
45262220 Ivóvízkútfúrás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Erdőbénye, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Kiskinizs, Csobád, Kázsmárk, Léh és Rásonysápberencs települések közigazgatási területei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A339/2014.(XII.19.)Kr. AK feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Halmaj és Térsége ivóvízminőség-javítás

A regionális rendszer felől a távlati 574m3/d összes napi csúcsvízigényt kell átvenni.

A regionális rendszerről történő vízátvételhez az alábbi főbb létesítmények megépítésére van szükség:

Vezetéképítések

D225 KPE PE100 SDR17 - 7502m

D110 KPE PE100 SDR17 - 8074m

D90 KPE PE100 SDR17 - 847m

Kitakarásnélküli szakaszok vezeték hossza [m]

Átmérő D90 KPE D110 KPE D225 KPE

ÖSSZ. 61 433 168

— 50m3 térfogatú vb. térszíni nyomáskiegyenlítő medence (Halmaj vízműtelep 518/23 hrsz)

— 2db hálózati szivattyú Halmaj vízműtelepen az új 50m3-es medence zárkamrájában elhelyezve

Rövid leírás beépítendő szivattyú db beépítendő szivattyú kapacitás*

Halmaj nyomásfokozó 1+1 Q=9,0 l/s, H=45 m

— 5 db nyomásfokozó, vb. aknával (Szikszó vízműtelep 0133 hrsz, Halmaj 079 hrsz, Kiskinizs 32 hrsz, Halmaj 022/38 hrsz, Kázsmárk 178 hrsz)

Rövid leírás beépítendő szivattyú db beépítendő szivattyú kapacitás*

Szikszó-Halmaj nyomásfok. 1+1 Q=9,0 l/s, H=25 m

Halmaj-Kiskinizs nyomásfok. 1+1 Q=2,0 l/s, H=30 m.

Kiskinizs-Csobád nyomásfok. 1+1 Q=1,5 l/s, H=35 m

Halmaj-Kázsmárk nyomásfok. 1+1 Q=4,0 l/s, H=50 m

Kázsmárk-Léh-Rásonysápberencs nyomásfok. 1+1 Q=2,0 l/s, H=37m

*A kiviteli tervezés során fenti szivattyú paramétereit felül kell vizsgálni és szükség szerint korrigálni kell!

— Halmaj I. számú kút felújítása: tisztító kompresszorozás, vegyszeres kezelés, szűrő rétegváz újbóli kialakítás, kútszivattyú cseréje a megváltozott üzemrend miatt, kútfejakna gépészeti és építészeti felújítása, valamint a kút elektromos és irányítástechnikai felújítása

— Halmaj II. számú kút felújítása: tisztító kompresszorozás, vegyszeres kezelés, szűrő rétegváz újbóli kialakítás, kútszivattyú cseréje a megváltozott üzemrend miatt, valamint a kút elektromos és irányítástechnikai felújítása

— Halmaj vízműtelepen udvartéri vezetékek építése (51 m hosszú D110 KPE vezeték épül a víztorony és a meglévő töltő-fogyasztó vezeték között, valamint 31m hosszú D160 KG PVC túlfolyóvezeték és egy vb. megszakító akna épül a tervezett zárkamra és a meglévő túlfolyó vezeték között,

— komplett üzemirányító rendszer kiépítése

— hálózat mechanikai tisztítása 28 524fm hosszban

Rekonstrukciók:

— Halmaj

O A meglévő 200m3-es víztorony jókarba hozása építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai szempontból.

O 7db csőhíd kiváltása, mederalatti átvezetéssel

O 2db csomópont akna szerelvényeinek cseréje 50 db DN 100 tolózár csere

O 40db lakossági vízbekötés cseréje

O 57db altalajtűzcsap cseréje földfeletti NA 80-as tűzcsapra

— Kiskinizs

O A meglévő 50m3-es víztorony jókarba hozása építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai szempontból.

O 15db altalaj tűzcsap cseréje földfeletti NA80-as tűzcsapra

— Csobád

O A csobádi AK-50 típusú víztorony teljes csőhálózatának (ürítő, töltő, belső) cseréje

O A víztorony felületi korrózióvédelme

O A vízműtelepi kezelőépület és az utcai törzshálózat közötti DN 100 KM-PVC vezeték cseréje D110 KPE vezetékre (145m)

O A vízműtelepi villamos vezérlőszekrény cseréje

O Csobádon 40db vízbekötés rekonstrukció

— Kázsmárk

O A meglévő 50m3-es vb. víztározó medence jókarba hozása építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai szempontból. · 2db csőhíd kiváltása, mederalatti átvezetéssel

O 5db altalaj tűzcsap cseréje földfeletti NA80-as tűzcsapra

O körvezetékesítés 183fm DN100 KPE

O 1db csomóponti akna szerelvényeinek cseréje

O 1db közkút felújítása aknásítással mérővel ellátva

O 10db szerelvényakna felújítása, vízzáróvá tétele, aknahágcsó pótlása

O 15db DN100 tolózár cseréje

O 85db lakossági vízbekötés cseréje

— Léh

O A meglévő 25m3-es víztorony leválasztása a hálózatról.

O 1db csőhíd kiváltása, mederalatti átvezetéssel

O 9db közkút átépítése aknásítással mérővel ellátva

O 3db szerelvényakna felújítása, vízzáróvá tétele, aknahágcsó pótlása

O 5db DN100 tolózár cseréje

O 2 db lakossági vízbekötés cseréje

— Rásonysápberencs

O A meglévő 50m3-es vb. ellennyomó medence jókarba hozása építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai szempontból.

O 1db csőhíd kiváltása, mederalatti átvezetéssel

O 2db csomópont akna szerelvényeinek cseréje

O 2db földfeletti tűzcsap csomópont szerelvényeinek cseréje

O 35db lakossági vízbekötés cseréje

O 5db altalajtűzcsap cseréje földfeletti NA 80-as tűzcsapra

A beruházás megvalósítása esetén az alábbi kiegészítő munkákra van szükség:

— 6db kút leválasztása (Kiskinizs 1db, Kázsmárk 2db, Léh 1db, Rásonysápberencs 1db, Csobád 1 db) a rendszerről,

— Léh víztorony üzemen kívül helyezése/leválasztása

— A halmaji vízműterületet drótfonatos kerítéssel kell körbe venni,

— A halmaji vízmű területén a tervezett nyomáskiegyenlítő medence túlfolyó és leürítő vizét a víztorony rendszerébe kell bekötni.

Hálózatmosatás

Összesen 28 524 fm hosszban.

Tárgyi projekt keretén belül összesen 24db mosatási csomópont kerül kialakításra.

Erdőbénye objektum ivóvízminőség-javító projektje

Erdőbénye Objektum vízműkútjainak vizében a vas-, a mangán- és az arzén-tartalom határérték feletti, s ezért tisztításra szorul. Erdőbényén van vízkezelés, de a meglévő tisztító berendezés csak vas-mangántalanításra szolgál, továbbá korszerűtlen, illetve elavult.

Vízigények:

Erdőbénye Objektum:

Átlagos napi vízigény: 23 m3/nap,

Napi csúcs vízigény: 80 m3/nap.

Projekt keretében épülő létesítmények:

— Nyersvízátemelő szivattyúk (2 db) cseréje (frekvenciaváltósra),

— Új vas-mangán-arzén-mentesítő berendezés (80 m3/d; 3,6 m3/h) telepítése segédüzemekkel,

— Üzemi épület felújítása (tető, burkolatok stb.), építési mellékmunkák, villámvédelem kialakítása.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal. NyertesAT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

Részletesen: KD.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 68
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 730
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.3-15-2016-00031; KEHOP-2.1.2-15-2017-00017

II.2.14)További információk

AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

FAKSZ: Zsófi Tímea (01153); dr. Varga Krisztián (00087)

AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

AK jelzi, hogy a II.2.5) Értékelési szempontok Ár kritériuma alatt az Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) -at érti.

II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 730 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be.

A 321/2015 (X.30.)Korm. rend.(továbbiakban:Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj-ában az aj. benyújtásakor - a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően- az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Kbt. 67.§ (4), ill. a Kr.15.§ (2) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk.ig-ban nyil-ot kell benyújtani arról,hogy a szerz.telj-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §(1)és(2) bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az ig beny-ra felhívott gazd szer-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos ig benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

SZ.1. A Kbt.65.§ (1) bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r. 8.§ (1)bek.alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi., ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Folyt.:III.1.2.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az érintett Gazdasági szereplőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését)

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bekezdései is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 1,2 milliárd HUF összeget.

A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7)bekezdése is irányadó.

AF.III.1.1. pont folytatása: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) SZ1.SZ2. alkalmassági feltétel tekintetében:

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek., és a Kr. 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1.§ (1) alapján azérintett gazd-i szereplőnek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd-i szereplőegyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1)bek. b) és a Kr. 21.§ (2)bek. a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciák igazolását a Kr.22.§(3)bekezdés szerint.

A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a referencia (tervezési és építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban),

— a teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§-ra.

M.2. A Kbt. 65.§ (1)bek.b) és a Kr. 21.§ (2)bek.b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (alkalmassági követelmény).

A bemutatott szakember(ek) vonatkozásában csatolni kell az ajánlatban:

— az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe,

— a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,

— az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. szake. az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség,képzettség és gyakorlat igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja(a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó), amelyet AK a kamarai névjegyzékből ellenőriz. Ebben az esetben Ajánlattevő az ajánlatában csatolt, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatában vagy az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság nyilvántartási számát és megszerzésének dátumát. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Egyenértékű végzettség,képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget,képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyil.-át.Részletesen: KD

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) be.is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónapban) megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:

M/1.1. legalább 1 db, legalább 5 200 fm, legalább NA100 méretű ivóvízvezeték tervezésére és kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciamunkával, amely tartalmazott kitakarás nélküli technológiára vonatkozó tervezést és kivitelezést és/vagy bővítést és/vagy felújítást.

M/1.2. legalább 1 db, legalább 2 m3/h kapacitású arzénmentesítő technológia tervezésére és kivitelezésére vonatkozó referenciamunkával, amelyet ivóvíztisztítás területén valósítottak meg.

A referencia szempontjából a „D” és „DN”,,NA” jelű vezetékek egyenértékűnek tekinthetők.

Az M/1.1. -M/1.2. pontokban foglalt minimumkövetelményeket összesen legfeljebb 3 db különböző referenciából lehet teljesíteni.

AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe az M.1. pontban foglalt alkalmasság vizsgálata során.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TEL jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.4) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra mutatható be.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/nap, max.25 %

Meghiúsulási kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a

Jótállás: 36 hónap.

Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Jótállási bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Részletesen:ADII

Előleg: max.a szerz elszám.összege max.30 %-a.

Előleg-visszafiz.bizt.272/2014. (XI.5.) Kr. 118/A.§ (2a) szerint.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014. (XI.5.). szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti, Részl: AD II. kötet.

Tartkeret:AK a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

Finansz. formája: szállítói.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/08/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/08/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy az egyéb költségvetési (hazai) forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződéses megállapodás aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződéses megállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

2. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-10,00pont; 0,00pont legrosszabb,10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. szempont: a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1.m.A.1.aa)pontja szerinti fordított ar. A 2.rszpt.1-4 alszempontok esetében a KH 25.03 2020-i útm.1.sz. mell.A 1.ab) egyenesar.(Részl.AD.I.kötet) (legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap). A 2. részszempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.

3. III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

4. Ajánlati biztosíték:1 000 000,-HUF. Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az NFP 10032000-00332945-00000024 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel.Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő(bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény. Az ajánlati biztosíték kedvezményezettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok.valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra:

Az olyan nyilatkozat,amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

5. Kbt.35.§(8)alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozása.

6. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.

7. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejtés karakterkorlátra tekintettel a KD-ban.

8. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek aKbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol.Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/oldalakon.

9. Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11.-12. § tart., valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.

Folyt.: AF VI.4.3.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

10. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.

11. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.

12. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.

13. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).

14. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

15. A nyertesAT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 100. milliló Ft/év és min. 20millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR)valamint min.20millió Ft/év és min.10millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

16. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára.

17. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

18. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért;

19. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

20. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

21. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

22. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.

23. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 730 naptári napot ért.

24. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.

25. Tekintettel arra, hogy a feladatok egy része honvédségi területen történő munkavégzést igényel, így AK a közbeszerzési dokumentumok között bocsátja rendelkezésre a honvédségi területen történő munkavégzésnél irányadó szabályok felsorolását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/07/2021