Služby - 338589-2017

29/08/2017    S164    - - Služby - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Vývoj programového vybavení na zakázku

2017/S 164-338589

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 107-215139)

Legal Basis:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Česká republika – Ministerstvo financí
00006947
Letenská 525/15
Praha 1
118 10
Česká republika
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.mfcr.cz

Adresa profilu zadavatele: http://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění Informačního systému Aplikační podpora auditního orgánu (IS APAO) a poskytování podpory provozu a rozvoje.

II.1.2)Hlavní kód CPV
72230000 - JA08 - JA22 - JA06
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zajištění vytvoření a komplexní zprovoznění IS APAO, převod majetkového práva k IS APAO a poskytování podpory provozu a rozvoje IS APAO.

— zpracování detailní analýzy,

— dodání a instalace,

— dodání a instalace zdrojových kódů,

— součástí dodání a instalace IS APAO bude poskytnutí příslušných licencí a dodání veškeré příslušné dokumentace (např. uživatelské příručky, administrátorské příručky, příručky pro správce prostředí, příručky pro nastavení komunikačních rozhraní pro napojení na jednotlivé externí informační systémy, havarijní plány, plány zálohování a obnovy, bezpečnostní směrnice),

— zajištění zvýšené podpory provozu a uživatelů po implementaci,

— zajištění úvodního školení uživatelů, administrátorů a správců,

— realizace úprav.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/08/2017
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 107-215139

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nabo žádosti o účast
Namísto:

Datum: 25/08/2017

Místní čas: 10:00

Má být:

Datum: 20/11/2017

Místní čas: 10:00

Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:

Místní čas: 25/08/2017

Místní čas: 10:00

Má být:

Datum: 20/11/2017

Místní čas: 10:00

Číslo oddílu: VI.3)
Místo v textu, které má být změněno: Další informace
Namísto:
Má být:

Dne 24.8.2017 uveřejnil zadavatel vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace, které mimo jiné řeší:

(i) dopady nákladů na potřebné licence a maintenance do Celkové nabídkové ceny,

(ii) zda jsou licence a maintenance předmětem veřejné zakázky,

(iii) otázky spojené s Přílohou č. 3 ZD – základní požadavky na funkcionalitu.

VII.2)Další dodatečné informace: