Lieferungen - 338596-2022

24/06/2022    S120

Dänemark-Kopenhagen: Elektrische Ausrüstung

2022/S 120-338596

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Nationale Identifikationsnummer: 30823702
Postanschrift: Nordre Toldbod 7
Ort: København K
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1259
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Katrine Hansen
E-Mail: kha@byoghavn.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.byoghavn.dk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Byudvikling og havnedrift

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af installation, opsætning, levering, drift og service af ladeinfrastruktur til elbiler

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31600000 Elektrische Ausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører installation, opsætning, levering, indkøb, drift og service af ladeinfrastruktur til elbiler i By & Havns parkeringsanlæg. Der skal desuden forberedes til fremtidige udvidelser, ligesom drift og service af By & Havns eksisterende ladestandere skal overtages af den vindende tilbudsgiver.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31611000 Kabelsätze
31681500 Aufladegeräte
34926000 Ausrüstung für Parkplätze
44141100 Elektroleerrohre
44320000 Kabel und zugehörige Erzeugnisse
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
51112000 Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
51112100 Installation von Elektrizitätsverteilungseinrichtungen
72220000 Systemberatung und technische Beratung
72253100 Help-Desk
72253200 Systemunterstützung
72310000 Datenverarbeitung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK011 Byen København
Hauptort der Ausführung:

Opgaven omfatter By & Havns parkeringsanlæg i bydelene Ørestad og Nordhavn.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet omhandler installation, opsætning, indkøb og levering af ladeinfrastruktur (hardware og software) til elbiler med tilhørende kontrakt for drift, service og vedligeholdelse. Tilbudsgiver skal desuden overtage drift, service og vedligeholdelse af den eksisterende ladeinfrastruktur i By & Havns parkeringsanlæg på de vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet. Der henvises i øvrigt til opgavebeskrivelsen, kravene i kravspecifikationen, udkast til kontrakt samt serviceaftale.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Funktionalitet, brugervenlighed og kvalitet / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Service og vedligeholdelse / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Opgaveløsning / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 35
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

By & Havn har option på indkøb og levering af yderligere ladestandere end de indikative mængder, der fremgår af udbudsmaterialet. Optionen omfatter tilsvarende levering af service, drift og vedligehold af de yderligere tilkøbte ladestandere.

By & Havn kan også forlænger kontrakten og serviceaftalen i 1*1år.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

By & Havn vil ikke tage tilbuddet i betragtning, hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§135-136, ligesom tilbud heller ikke vil blive taget i betragtning, hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 066-173886
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af installation, opsætning, levering, drift og service af ladeinfrastruktur til elbiler

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Der afholdes fysiske besigtigelser den 5. og 6. april 2022. Der kan møde op til to deltagere fra hver tilbudsgiver. Tilmelding skal ske til Katrine Hansen fra By & Havn, som er kontaktperson.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig påwww.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
Telefon: +45 41715000
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/06/2022