We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 33865-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wrocław: Police cars

2022/S 015-033865

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Postal address: ul. Powstańców Śląskich 24,26
Town: Wrocław
NUTS code: PL Polska
Postal code: 53-333
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Gołębicka
E-mail: malgorzata.golebicka@mf.gov.pl
Telephone: +48 713652635
Fax: +48 713652782
Internet address(es):
Main address: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa 16 oznakowanych samochodów osobowych z systemem OCR dla izb administracji skarbowej

Reference number: 0201-ILZ.260.16.2021
II.1.2)Main CPV code
34114200 Police cars
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Białymstoku, IAS w Olsztynie, IAS w Łodzi i IAS w Warszawie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114200 Police cars
48313100 Optical reading system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Izby Administracji Skarbowej w Łodzi i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno - technicznej oraz w umowie.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/03/2022
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane przez UE w ramach Programu HERCULE III nazwa projektu „Rozwój Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych [ANPRS] poprzez wdrożenie mobilnego systemu OCR – Mobilny OCR [ang. Development of the ANPRS system by implementing the mobile OCR system – Mobile OCR] – umowa o udzielenie dotacji numer referencyjny 101013735.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 181-469303

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 0201-ILZ.260.16.2021
Lot No: 3
Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Białymstoku, IAS w Olsztynie, IAS w Łodzi i IAS w Warszawie

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
13/09/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.
National registration number: 1990099669
Postal address: pl. Wolności 6-7
Town: Kędzierzyn-Koźle
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 47-200
Country: Poland
E-mail: kontakt@vitronic.pl
Telephone: +48 774810003
Fax: +48 774725006
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 116 000.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Termin realizacji przedmiotu umowy:

Zadanie 1: dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności” - w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zadanie 2: dostawa „systemu OCR” zamontowanego w pojazdach określonych w zadaniu nr 1 wraz z dostawą do poszczególnych jednostek - w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Terminy składania odwołań zgodne z terminami wynikającymi z obowiązującej ustawy w zakresie zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
34114200 Police cars
VII.1.2)Additional CPV code(s)
48313100 Optical reading system
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
VII.1.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Izby Administracji Skarbowej w Łodzi i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno - technicznej oraz w umowie.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/03/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 116 000.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.
Postal address: pl. Wolności 6-7
Town: Kędzierzyn-Koźle
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 47-200
Country: Poland
E-mail: kontakt@vitronic.pl
Telephone: +48 774810003
Fax: +48 774725006
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Termin realizacji przedmiotu umowy dla Zadania 1 - dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności" - został zmieniony z 3 grudnia 2021 r. na 31 stycznia 2022 r.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Przesunięcie terminu realizacji umowy dla Zadania 1 - dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności" - na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w związku z art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 116 000.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 116 000.00 PLN