Works - 338719-2021

06/07/2021    S128

Romania-Medgidia: Building construction work

2021/S 128-338719

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 119-311693)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Medgidia
National registration number: 4301456
Postal address: Str. Decebal nr. 35
Town: Medgidia
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 905600
Country: Romania
Contact person: Valentina Ladaru
E-mail: achizitii@primaria-medgidia.ro
Telephone: +40 241820800
Fax: +40 241810619
Internet address(es):
Main address: www.primaria-medgidia.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire blocuri locuințe sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de înălțime P+2E și lucrări tehnico-edilitare aferente acestora în Municipiul Medgidia, județul Constanța”

Reference number: 438415020213
II.1.2)Main CPV code
45210000 Building construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Investitia cuprinde executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie „Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico-edilitare aferente acestora in Municipiul Medgidia, judetul Constanta”, finantat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 13 – „Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, in valoare de 30 101 847,18 RON fara TVA si este formata din:

— cap. 1.2. „Amenajarea terenului (demolări clădiri, platforme existente)”: 449 996,25 RON fara TVA;

— cap. 2. „Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului”: 3 758 662,83 RON fara TVA;

2.1. „Alimentare cu energie electrica medie tensiune si posturi de transformare si branşamente”: 437 054,54 RON fara TVA;

2.2. „Alimentare cu energie electrica joasa tensiune, branşamente si iluminat stradal”: 322 097,42 RON fara TVA;

2.3. „Alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si pluviala”: 793 645,28 RON fara TVA;

2.4. „Drumuri, platforme, trotuare, sistematizare verticala, spatii verzi”: 1 943 335,59 RON fara TVA;

2.5. „Reţea gaze naturale”: 262 530 RON fara TVA;

— cap. 4. „Cheltuieli cu investiţia de baza”: 25 462 914, 36 RON fara TVA;

4.1. „Construcţii si instalaţii”: 24 811 063,56 RON fara TVA;

4.2. „Montajul utilajelor, echipamente tehnologice si functionale”: 224 950,80 RON fara TVA;

4.3. „Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj”: 426 900,0 RON fara TVA;

— cap. 5.1. „Organizare de şantier”: 243 784,14 RON fara TVA:

5.1.1. „Lucrări de construcţii si instalaţii”: 125 882,09 RON fara TVA;

5.1.2. „Cheltuieli conexe organizării şantierului”: 117 902,05 RON fara TVA;

— cap. 6. „Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste”: 186 489,6 RON fara TVA;

— 6.2. „Probe tehnologice si teste”: 186 489,6 RON fara TVA.

Valoarea estimata fara TVA: 30 101 847,18. Monedă: RON.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de: inainte cu 10 zile de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din Instructiunile pentru ofertanti/fisa de date, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 119-311693

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3)
Place of text to be modified: Informații suplimentare:
Instead of:

1. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica;

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

3. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, este obligatorie completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE – art. 60/HG 395/2016 si art. 137 alin. (2) litera b)/HG 395/2016. DUAE va fi realizat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator prin intermediul SEAP. Pentru ofertant (cel care depune oferta in SEAP) – in sectiunea „Oferta mea > DUAE” pentru asociat/subcontractant/tert sustinator, dupa confirmarea participarii alaturi de alt ofertant, in sectiunea „Informatii privind DUAE”. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regasesc, după autentificarea în SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Dupa completarea DUAE se recomanda printarea, scanarea, semnarea cu semnatura electronica extinsa si incarcarea acestuia de catre ofertant/lider in sectiunea „Oferta mea > Documente de calificare”;

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa.

Read:

1. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica;

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

3. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, este obligatorie completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE – art. 60/HG 395/2016 si art. 137 alin. (2) litera b)/HG 395/2016. DUAE va fi realizat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator prin intermediul SEAP. Pentru ofertant (cel care depune oferta in SEAP) – in sectiunea „Oferta mea > DUAE” pentru asociat/subcontractant/tert sustinator, dupa confirmarea participarii alaturi de alt ofertant, in sectiunea „Informatii privind DUAE”. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regasesc, după autentificarea în SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE;

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa.

VII.2)Other additional information:

S-a eliminat mentiunea privind prezentarea DUAE scanat, deoarece DUAE se completeaza doar in SEAP.