Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Teenused - 338731-2019

Submission deadline has been amended by:  429654-2019
19/07/2019    S138    Ametid - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: ELi salastatud teavet töötlevate side- ja teabesüsteemide süsteemiintegraator

2019/S 138-338731

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kaitseagentuur
Postiaadress: Rue des Drapiers 17-23
Linn: Brussels
NUTS kood: BE1
Sihtnumber: 1050
Riik: Belgia
Kontaktisik: Procurement and Contract Unit
E-post: procurement@eda.europa.eu
Faks: +32 25042975

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.eda.europa.eu

Hankijaprofiili aadress: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4894
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Riigikaitse

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

ELi salastatud teavet töötlevate side- ja teabesüsteemide süsteemiintegraator

Viitenumber: 19.CSD-IT.OP.215
II.1.2)CPV põhikood
72000000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Selle hankemenetluse ja selle tulemusel sõlmitava raamlepingu üldeesmärk on seada sisse pikaajalised lepingulised suhted süsteemiintegraatoriga, et projekteerida ja võtta kasutusele side- ja teabesüsteemid (Communication and Information Systems (CIS)), mis on võimelised – ja mis on selleks ametlikult akrediteeritud asutusevälise turvalisuse akrediteerimise asutuse (Security Accreditation Authority (SAA)) poolt – salvestama, töötlema ja elektrooniliselt vahetama ELi salastatud teavet (EU Classified Information (EUCI)) Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) ja ELi institutsioonide vahel, EDA ja liikmesriikide valitsusorganite vahel ning EDA ja EUCI-tasemel töötlemist vajavates projektides osalevate äriühingute vahel.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE
Põhiline teostamise koht:

Lepingu täitmise koht: töövõtja ruumid või pakkumise tehnilises kirjelduses näidatud muu koht.

Tarnekoht: Euroopa Kaitseagentuuri ruumid või muu pakkumise tehnilises kirjelduses nimetatud koht.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Vt pakkumisdokumente, mis on kättesaadavad eespool punktis I.3) nimetatud elektroonilise pakkumise aadressil.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Tehniline kvaliteet / Osakaal: 60
Hind - Osakaal: 40
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 96
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Raamlepingu kestus on projekteerimise, väljatöötamise ja kasutuselevõtmise osas 4 aastat ning varuosade tarne ja hoolduse osas 8 aastat.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 3
Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:

Integreeritud süsteemi hooldusteenuste osas kestab raamleping kauem kui 4 aastat. Integreeritud süsteemi keerukuse tõttu peab hooldusteenuseid osutama sama ettevõtja, kes süsteemi projekteeris ja realiseeris.

IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 16/09/2019
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 17/09/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Kaitseagentuuri ruumid, Rue des Drapiers 17-23, Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumuste avamisel võib osaleda iga pakkuja üks volitatud esindaja. Osaleda soovivad ettevõtted peavad oma kavatsusest teada andma e-posti teel (aadressil procurement@eda.europa.eu) hiljemalt 48 tundi enne avamist.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
12/07/2019