Roboty budowlane - 338796-2019

Submission deadline has been amended by:  421864-2020
TITytułPolska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg
NDNumer publikacji ogłoszenia338796-2019
PDData publikacji19/07/2019
OJNumer wydania Dz.U. S138
TWMiejscowość nabywcyBIAŁYSTOK
AUNazwa urzędowa nabywcyMiasto Białystok (PL343)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy3 - Władze lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany15/07/2019
DTTermin składania ofert03/03/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45233210 - Roboty w zakresie nawierzchni autostrad
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL841
IAAdres internetowy (URL)www.bip.bialystok.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE