Supplies - 33893-2022

21/01/2022    S15

Poland-Szczekociny: Solar photovoltaic modules

2022/S 015-033893

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Szczekociny
Postal address: ul. Senatorska 2
Town: Szczekociny
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-445
Country: Poland
Contact person: Natalia Karoń
E-mail: inwestycje@szczekociny.pl
Telephone: +48 343557050
Fax: +48 343557050
Internet address(es):
Main address: www.szczekociny.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Reference number: ZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45315600 Low-voltage installation work
71320000 Engineering design services
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar gminy Szczekociny

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

W ramach CZĘŚCI II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem.

W tym na terenie Gminy Szczekociny

1) 26 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 1,96 kW, w tym: 24 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

2) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,52 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

3) 48 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,80 kW, w tym: 38 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 9 szt. mikro-instalacji na gruncie);

4) 7 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,36 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

5) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,64 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

6) 46 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,92 kW, w tym: 39 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 7 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-instalacji na gruncie);

7) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,20 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

8) 4 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,48 kW, w tym: 4 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

9) 30 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,76 kW, w tym: 16 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 14 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 12 szt. mikro-instalacji na gruncie);

10) 10 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,04 kW, w tym: 9 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

11) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,60 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

12) 9 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,88 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 2 szt. mikro-instalacji na gruncie);

13) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,16 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

14) 2 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,72 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

z uwagi na ograniczeni ilości tekst cd. w Sekcji VI.3) Informacje uzupełniające

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020: oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3 odnawialne źródła energii.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 2
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o.(dawniej HYMON ENERGY sp. z o.o.)
National registration number: 9930650091
Postal address: Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Telephone: +48 575910300
Fax: +48 146572022
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 9 861 690.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

cd. z Sekcji II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy

13) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,16 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

14) 2 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,72 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

15) 8 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,00 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

16) 6 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,84 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 4 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-instalacji na gruncie);

17) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 8,40 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

18) 2 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,52 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie);

19) 15 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,80 kW, w tym: 5 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 4 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 6 szt. mikro-instalacji na gruncie);

20) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 10,08 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia.

cd. z Sekcji VII 1.4) Opis zamówienia

13) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,46 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

14) 2 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,84 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

15) 8 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,22 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

16) 6 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,98 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 4 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-instalacji na gruncie);

17) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 8,74 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

18) 2 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,88 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie);

19) 15 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,88 kW, w tym: 5 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 4 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 6 szt. mikro-instalacji na gruncie);

20) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 10,26 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Prawa zamówień publicznych tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 Prawa zamówień publicznych, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 Prawa zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Prawa zamówień publicznych czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45315600 Low-voltage installation work
71320000 Engineering design services
45311100 Electrical wiring work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar Gminy Szczekociny

VII.1.4)Description of the procurement:

W ramach CZĘŚCI II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2035 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem.

W tym na terenie Gminy Szczekociny

1) 26 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,28 kW, w tym: 24 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

2) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,66 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

3) 48 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,04 kW, w tym: 38 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 9 szt. mikro-instalacji na gruncie);

4) 7 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,42 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

5) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,8 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

6) 46 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,18 kW, w tym: 39 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 7 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-instalacji na gruncie);

7) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

8) 4 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 4 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

9) 30 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,94 kW, w tym: 16 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 14 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 12 szt. mikro-instalacji na gruncie);

10) 10 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 9 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

11) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,70 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

12) 9 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,08 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 2 szt. mikro-instalacji na gruncie);

z uwagi na ograniczona ilość tekstu cd. w Sekcji VI.3)

Uwaga do sekcji VII.1.4) oraz VII.1.6) oraz VII.2.3)

Ogłoszenie o modyfikacjach dotyczy modyfikacji umowy zawartej przez Gminę Szczekociny z firmą HYMON sp. z o.o., mimo iż ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 047117801 z dnia 09.03.2021 r. dotyczyło wyniku postępowania, które było udzielane przez Grupę Zamawiających: Gminę Irządze, Gminę Łazy, Gminę Poręba, Gminę Sosnowiec, Gminę Szczekociny, Gminę Zawiercie. Każdy z Zamawiających zawierał umowę na jego obszarze terytorialnym.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 9 891 690.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o. ( dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
National registration number: 9930650091
Postal address: Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Telephone: +48 575910300
Fax: +48 146572022
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

- Zamawiający pismem z dnia 30 kwietnia 2021 r. przekazał Wykonawcy swoje stanowisko odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w pkt. 2 na należyte wykonanie Umowy nr RR.272.1.3.2021 z dnia 1 marca 2021 r. dla osiągnięcia przewidzianego Umową celu jakim jest należyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz przy uwzględnieniu specyfiki sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą - na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, ze zmianami)

2) . Zmiana zapisu § 1 ust. 1 i ust. 2 Umowy,

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/ UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE) Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zważywszy, że w toku wykonywania zamówienia publicznego, powierzonego przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie Umowy nr 124/2021 z dnia 1 marca 2021 r. - w związku z zaistnieniem podstaw opisanych w aneksie:1. powstała konieczność zmiany paneli fotowoltaicznych przyjętych w Ofercie Wykonawcy z dnia 11.12.2019 r.:- w dniu 4 marca 2021 r. Wykonawca złożył wniosek dotyczący konieczności zmiany zaoferowanych paneli fotowoltaicznych,- w dniu 13 kwietnia 2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi Wykonawcy wyrażając jednocześnie zgodę na dokonanie zmian w zakresie wskazanym we wniosku Wykonawcy; przyczyny zmiany paneli fotowoltaicznych przyjętych w ofercie Wykonawcy: Wnioskiem z dnia 03.03.2021r. Wykonawca HYMON ENERGY sp. z o.o. ( dawniej HYMON sp. z o.o. ) zwróciła się do Zamawiającego, o zmianę modułów fotowoltaicznych MUNCHEN MSP280AS-30 na urządzenia marki AMERISOLAR AS-6M120HC 380W. Prośba wynikała z faktu, iż spółka HYMON przy składaniu oferty nie miała możliwości przewidzieć faktu, iż producent bez poinformowania swoich dostawców nie będzie w stanie realizować zamówienia zgodnie z ofertą uzyskana przed złożeniem oferty w postępowaniu. Przy próbie zamówienia towaru otrzymano informację, iż producent MUNCHEN ENERGIEPRODUKTE GmbH nie jest już w stanie wyprodukować modułów MSP280AS-30 o mocy jednostkowej 280Wp z uwagi na modernizację linii produkcyjnych oraz brak dostępności ogniw krzemowych polikrystalicznych o mocach odpowiadających sumarycznie 280 Wp w warunkach STC. Stany magazynowe producenta, również nie pozwalają na zrealizowanie zobowiązania ofertowego na dana ilość niezbędną do zrealizowania zamówienia. w związku z wymogami, do zastosowania w ramach montażu Wykonawca ma możliwość stosowania tylko modułów tego samego typu oraz tego samego producenta. Ponadto moduły dostarczone na miejsce montażu muszą zostać wyprodukowane maksymalnie 1 rok przed data dostawy.

Zastosowanie modułów AMERISOLAR AS-6M120HC 380W będzie skutkowało korzyścią dla klienta końcowego. Zastosowane instalacje będą cechowały się znacznie bardziej zaawansowaną technologią która wpłynie na sprawność całych systemów fotowoltaicznych, co z kolei przełoży się na lepsze uzyski jak i dłuższą żywotność modułów. Moduły o mocy 380W pozwolą na zagospodarowanie mniejszej powierzchni na dachach co wpłynie na pozytywnie w przypadku skomplikowanych połaci dachowych na zmniejszenie liczby modułów do osiągnięcia wymaganej mocy. Zastosowanie większej mocy modułów, również wiąże się z koniecznością zamontowania nieznacznie większych mocy instalacji w celu osiągnięcia minimum opisanego w SIWZ. Korzyści z tego idące pozwolą na uzyskanie większej produkcji energii elektrycznej dla klientów końcowych. Objawiać się to również będzie zainstalowaniem większej mocy sumarycznej dla wszystkich instalacji poprzez co Zamawiający osiągnie bez przeszkód deklarowane uzyski z całego projektu dla instalacji fotowoltaicznych.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

1) . Zmiana zapisu § 2 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy, Wystąpiły okoliczności o których mowa w art. 15 r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zmianami) uprawniające Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić:- Wykonawca pismem z dnia 23 kwietnia 2021 r. po uzupełnieniu pismem z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz 29 kwietna 2021 r. poinformował Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, mających wpływ na należyte wykonanie Umowy nr 124/2021 z dnia 1 marca 2021 r.,z uwagi na ograniczenia ilości tekst cd. w Sekcji VII.2.1) - Opis modyfikacji

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 9 891 690.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 9 891 690.00 PLN