Works - 338949-2019

19/07/2019    S138

Magyarország-Gödöllő: Magasépítési munka

2019/S 138-338949

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gödöllői Premontrei Apátság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_77135447
Postai cím: Takács Menyhért út 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyari Levente
E-mail: magyari.levente@prem.hu
Telefon: +36 305655126
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.premontrei.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zichy-kastély felújítása I.B és I.C. befejező ütem

Hivatkozási szám: EKR000609872019
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Zichy-kastély felújítása I.B és I.C. befejező ütem

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 344 328 867.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45214000 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Zsámbék, Zichy tér 3. (Hrsz.: 856)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett létesítmény meglévő és megmaradó rendeltetése: Oktatási épület

A telek és az épületrészek paraméterei

A telek helye, helyrajzi száma: 2072 Zsámbék, Zichy tér 3.

Hrsz.: 856

Telek területe: 15 879 m2

Meglévő beépített terület: 3 556 m2

A jelenlegi kivitelezés fő adatai:

Az újjáépítéssel érintett környezetrendezési munkák a romterület és belső udvar összterülete: 2657 m2

– iskola főbejárati beléptető rendszer kiépítése (forgóvillás beléptető);

– épület körüli utak és járdák, tűzoltósági felvonulási út elkészítése az ehhez kapcsolódó épületlábazat kialakítással (Kültéri világítás kiépítése);

– belső udvar teljes rekonstrukciója közművekkel együtt, nyugati szárny keleti teraszának és lépcsőinek megépítése, a régészeti bemutató térrel együtt (A belsőudvari kialakításhoz kapcsolódó zsaluzás és állványozás, földmunka, helyszíni beton és vasbeton munkák, régészeti terek lakatos és üvegszerkezeteinek elhelyezése és kültéri világítás kiépítése);

– környezetrendezés és növény telepítés a belső és külső udvar részekben

– az udvari öntöző rendszer kiépítése;

– fizika terem kísérleti asztalainak elektromos ellátása, kiépítése (Fizika terem tanulói padok elektromos csatlakozás kiépítése) ;

– tornaterem feletti lapos tetőre 50 kWp névl. összteljesítményű fotovoltaikus panelek beszerzése, telepítése, a rendszer beüzemelése;

– tornaterem térelhatároló harmonika ajtók beépítése;

– A tornaterem szellőzőgép és tornaterem szellőző rácsok gyártása és elhelyezése (A légkezelő rendszer lég- és fűtéstechnika és a hozzá kapcsolódó lakatos és szárazépítési munkák, festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) ;

– teljes tornatermi sporttechnológia felszerelése, beépítése;

– büfé bútorzat elkészítése, álmennyezet kialakítása;

– 1/B, 1/C ütemekbe tervezett audio rendszer kiépítése (Elektroakusztikai rendszer kiépítése) ;

– északi szárny liftjének beszerzése, beszerelése és beüzemelése;

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Magyarázat:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít tekintettel arra, hogy az alábbi konjuktív feltételek fennállnak:

1. a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítására az első szerződés megkötésétől számított három éven belül kerül sor: Az első szerződés megkötésére 8.12.2017 napján került sor.

2. az első eljárás nyílt vagy meghívásos eljárás volt: Uniós nyílt eljárás a Kbt. 81. § szerint.

3. az első eljárás nyertes ajánlattevője (vagy adott esetben közös ajánlattevő) kerül meghívásra: Ajánlatkérő közös ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre, tekintettel azonban az EKR működésére csak a Konzorciumvezető kerül felkérésre (az egyértelműség kedvéért, hiszen ha mindkettő felkérésre kerülne, akkor az úgy értelmezhető, mintha külön ajánlattételre lennének jogosultak, hiszen külön ajánlatot tudnának összeállítani és benyújtani), ugyanakkor mind a felhívásban, mind a Közbeszerzési Dokumentumokban rögzítésre került, hogy közös ajánlattevők kerültek felkérésre.

4. az ajánlatkérő személye nem változik: Ajánlatkérő tekintetében névváltozás történt, de Ajánlatkérő személye nem változott, az ezt alátámasztó dokumentum csatolásra kerül.

5. az új eljárás becsült értéke figyelembevételre került az első eljárás során az eljárásrend meghatározásakor: az eredeti eljárás uniós nyílt eljárásként került kiírásra, az eredeti hirdetmény feladásakor az egybeszámításra utalás történt (csatolásra kerül).

6. az eljárás hirdetményében ajánlatkérő jelezte a tárgyalásos eljárás alkalmazásának lehetőségét és annak részletes feltételeit is rögzítette a felhívásban: Az első eljárást megindító felhívás VI.4.3) 11) pontjában került rögzítésre. A műszaki tartalom ennek megfelelő, Ajánlatkérő a szerződéses feltételeken csak az eljárás jogalapjából adódóan változtatott. Az ellenőrzés megkönnyítése érdekében csatolásra kerül az eredeti szerződés jelen eljárásra szerint módosított, korrektúrázott változata, amelyből ez nyomon követhető. Az első eljárásban az ajánlattevő által az értékelési szempontra tett vállalások kerültek rögzítésre szerződéses feltételként jelen szerződésben.

7. az új építési beruházás vagy szolgáltatásmegrendelés összhangban van az alapprojekttel: Az építési beruházás ugyanazon a helyszínen, ugyanazon az ingatlanon valósul meg. A teljes beruházásra egy építési engedély került kiadásra, amelyben ütemek szerepelnek, jelen beruházás az I.B. és I.C ütemeket, az előző beruházás befejező munkáit tartalmazza.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Zichy-kastély felújítása I.B és I.C. ütem befejező

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94564895
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefon: +36 309194391
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 351 321 285.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 344 328 867.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tekintettel az eljárás típusára a tárgyi eljárásban ajánlatot tevők megegyeznek az V.2.3) pontban megadottakkal.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/07/2019