Services - 33898-2022

21/01/2022    S15

Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-033898

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Finnvera Oyj
National registration number: 1484332-4
Postal address: PL 1010 (Porkkalankatu 1)
Town: Helsinki
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 00101
Country: Finland
E-mail: hankinnat@finnvera.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.finnvera.fi
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Julkinen palvelutehtävä
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tietopyyntö: Finnveran työajanseurantajärjestelmä

Reference number: H2022002
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tämä on kutsu markkinavuoropuheluun koskien Finnveran työajanseurantajärjestelmää. Markkinavuoropuhelu koostuu kirjallisesta vastaamisesta tämän tietopyynnön liitteenä oleviin kysymyksiin ja mahdollisesti myöhemmin toteutettavasta alustavan tarjouspyyntömateriaalin kommentoinnista. Kyseessä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus. Tämä ilmoitus ei käynnistä hankintaa. Tämän markkinavuoropuhelun tarkoitus on kartoittaa kiinnostuneita toimittajia, tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja saada tietoa suunnitteilla olevaan hankintaan liittyen.

Finnvera pyytää kiinnostuneita toimittajia vastaamaan tämän ilmoituksen kohdassa "II.2.4) Kuvaus hankinnasta" oleviin kysymyksiin. Kiinnostuneiden toimittajien tulee olla yhteydessä Finnveraan viimeistään 4.2.2022 lähettämällä vastaukset kysymyksiin pdf-tiedostona. Vastaukset sisältävä tiedosto ja mahdollinen muu materiaali tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@finnvera.fi otsikolla ”(yrityksen nimi) / Työajanseuranta”.

Tietopyyntöön vastanneilla toimittajilla on mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa mahdollisuus kommentoida alustavaa tarjouspyyntömateriaalia. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa mahdollisesti toteutettavaan alustavan tarjouspyyntömateriaalin kommentointiin. Mikäli alustavan tarjouspyyntömateriaalin kommentointi toteutetaan, siitä ilmoitetaan myöhemmin erikseen tähän tietopyyntöön vastanneille toimittajille suoraan.

Markkinavuoropuhelukutsuun vastaaminen tai vastaamattomuus ei vaikuta tarjoajan mahdollisuuksiin tarjota ratkaisuja ja palveluita Finnveralle missä tahansa hankinnassa. Finnvera ei suorita korvauksia tarjoajille markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Markkinavuoropuhelu ei sido ketään osapuolta. Markkinavuoropuhelu ei velvoita Finnveraa suorittamaan hankintaa. Finnvera pidättää oikeuden itsellään päättää kaikista jatkotoimenpiteistä esimerkiksi koskien hankintaa, hankintatapaa, aikatauluja ja hankinnan sisältöä. Tehdessään päätöksiä jatkotoimenpiteistä Finnvera voi hyödyntää markkinavuoropuhelun aikana saamiaan tietoja.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Suunnitteilla olevan työajanseurantajärjestelmän kilpailutuksen tavoitteena on saada hankittua järjestelmä, joka kattaa työajan kirjauksen ja työaikasaldojen seurannan sekä raportoinnin. Tällä hetkellä suunnitteilla on, että järjestelmään sisältyisi ainakin seuraavat toiminnalliset osa-alueet: henkilöiden perustaminen järjestelmään, henkilötietojen sekä työaikakirjausten muutokset ja ylläpito, työaikasaldojen seuranta, raportointityökalu ja sähköinen arkistointi.

Finnverassa työskentelee noin 370 henkilöä.

Pyydämme kiinnostuneita toimittajia vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Kertokaa, miten olette ratkaisseet järjestelmäänne liittyen tietoturvan ja tietosuojan?

2. Onko järjestelmä saatavilla pilvipalveluna ja/tai on-premise –ratkaisuna?

3. Miten eri työaikamuodot (yksilöllisten työaikojen leimaukset) on huomioitu?

4. Onko käytössä mobiili-appi? Toimiiko samoilla tunnuksilla kuin esim. kannettavalla?

5. Saako esihenkilö otettua raporttia tiimin työajan käytöstä kootusti?

6. Miten tapahtuu leimausten ja kertyneiden saldojen muuttaminen? Voiko käyttäjät ja pääkäyttäjät itse tehdä muutokset vai edellyttääkö järjestelmätoimittajan toimenpiteitä?

7. Onko järjestelmä integroitavissa muihin järjestelmiin?

8. Miten järjestelmä tukee, esim. ulkomaan matkojen työaikaleimauksia (aikaerot)?

9. Onko mahdollista nähdä demoversiota järjestelmästä?

10. Miten kauan henkilölle kertyneet saldotiedot säilyvät? Esim. pitkät poissaolot (perhevapaat/hoitovapaat/muut pidemmät poissaolot).

11. Miten tiedot pystytään siirtämään vanhasta (nykyisestä) järjestelmästä teidän järjestelmään?

12. Miten käyttäjätunnukset ja salasanat on määritelty?

13. Kuvaile hinnoittelumalli (lisenssit, tukipalvelut, ylläpito, kehitys jne.)

14. Mikä on alustava, sitoutumaton, kokonaishinta-arvio?

15. Millainen on tyypillinen hankintakokonaisuus? Mitkä osat kuuluvat perusjärjestelmään ja mitä lisäosia tarjoatte?

16. Oletteko halukkaita kommentoimaan Finnveran järjestelmälle asettamia vaatimuksia tai muuta alustavaa tarjouspyyntömateriaalia?

Vastaukset sisältävän tiedoston ohella toimittaja voi liittää sähköpostiviestiin vapaamuotoisia kuvauksia omasta työajanseurantajärjestelmästään ja siihen liittyvistä palveluistaan.

Kiinnostuneiden toimittajien tulee olla yhteydessä Finnveraan viimeistään 4.2.2022 lähettämällä vastaukset kysymyksiin pdf-tiedostona. Vastaukset sisältävä tiedosto ja mahdollinen muu materiaali tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@finnvera.fi otsikolla ”(yrityksen nimi) / Työajanseuranta”.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
02/08/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Finnvera Oyj tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). Finnveran kotimaan rahoituksen asiakkaita ovat yrittäjät, yritysten perustajat ja pk-yritykset. Viennin rahoituksessa asiakkaita ovat suomalaiset yritykset sekä rahoituslaitokset kotimaassa ja ulkomailla.

Finnverassa työskentelee noin 370 henkilöä, huolehtien noin 26 300 asiakkaan tarpeista.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022