Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 339158-2023

07/06/2023    S108

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2023/S 108-339158

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosító szám: 15795506242
Postai cím: Andrássy Utca 101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17990140
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mma.hu/
A felhasználói oldal címe: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/magyarepiteszetikozpontesmuzeum
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685692023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685692023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosító szám: 15795506242
Postai cím: Andrássy út 101.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sirály Katalin
Telefon: +36 17990140
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
NUTS-kód: HU110 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mma.hu/
A felhasználói oldal címe: https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/magyarepiteszetikozpontesmuzeum
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Művészeti akadémia, költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Magyar Építészeti Központ és Múzeum tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR000685692023
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71222000 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Figyelemfelhívás:

Ajánlatkérő elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek. Az eljárás lebonyolítója maga az ajánlatkérő (MMA vagy Kiíró).

Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/magyarepiteszetikozpontesmuzeum weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

Az EKR-ben rögzített kérdőlap nem releváns, technikai bejegyzés. A https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/magyarepiteszetikozpontesmuzeum oldalon rögzített tervpályázati dokumentációban (Dokumentáció) megadott követelmények az irányadók.

A tárgyi rovat tartalma:

Tervpályázat megnevezése: „A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ gyűjteményeinek és kiállítóhelyének elhelyezésére, valamint közintézményi funkcióinak ellátására vonatkozó épületegyüttes tervezése” (Tervpályázat)

Az eljárás fajtája: közösségi értékhatárt meghaladó értékű, meghívásos, kétfordulós tervpályázati eljárás

A Tervpályázat tárgya és célja:

A Kiíró meghívásos, kétfordulós, a pályázati szakasz első fordulójában keretszám nélküli Tervpályázatot ír ki, az MMA fenntartása alatt működő Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) gyűjteményeinek és új kiállítóhelyének elhelyezésére, valamint közintézményi funkcióinak ellátására szolgáló épületegyüttes tervezésére. Ezt három épületben (egykori Grünwald- és Herczel-szanatóriumok + tervezett új épület (Főépület) szükséges megvalósítani, amelyek használat szempontjából egy egységet képeznek, de egy új építészeti kontextust is megjelenítenek. Az új Főépület a meghatározó, központi új eleme ennek az épületegyüttesnek - összefoglaló nevén a Magyar Építészeti Központ és Múzeumnak -, amely a magyar építészet múltjához, illetve a Kárpát-medencei építészet és műemlékvédelem első számú intézményéhez méltó, kiemelkedő színvonalú építészeti megformálással, az építészet előtt álló lokális és globális kihívásokra reflektáló megoldásokkal, flexibilis és időtálló beruházásként valósul meg a budapesti Városligeti fasor 9-13. (hrsz. 33505) alatti területen (Tervezési Terület), integrálva az ott álló történeti épületeket.

Kiíró jelen Tervpályázat keretében olyan, az építészeti örökséget tiszteletben tartó, a Tervpályázat tervezési feladatleírásában és tervezési programjában (Tervpályázati Tervezési Feladat) meghatározott épületre vonatkozóan vár építészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes teljesíteni a tervpályázati Dokumentációban (Dokumentáció) és a kiírásban (Kiírás) meghatározott feltételeket és értékelési szempontokat.

A Tervpályázat célja, hogy a tervpályázati eljárást követően sor kerüljön a vonatkozó, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (Tervpályázati Rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és az alapján a Tervpályázat nyertesével a tervezési szerződés megkötésére, a Dokumentáció 1. számú mellékletében részletezett Tervpályázati Tervezési Feladat alapján a tervezési szerződésben részletezendő tervezési feladat (Tervezési Feladat) megvalósítására.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Tervezési Területen található, a Dokumentáció részét képező Tervezési Feladat leírásban a fő Tervpályázati Tervezési Feladattól eltérő, kiegészítő tartalommal szereplő 6-os és 7-es épületek tekintetében a Tervezési Feladat megvalósítására a Tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nyomán kötendő tervezési szerződés alapján, vagy azon kívül, attól függetlenül kerüljön sor. Azaz a Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a 6-os, 7-es épületek tekintetében a tervezési feladatot elválassza az egyéb tervezési feladatoktól. Kiíró továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Tervezési Feladat leírásban szereplő egyes tervezési feladatotok vonatkozásában, amennyiben azok műszakilag, szakmailag elválaszthatók egymástól, a Tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban részenként kérjen be ajánlatot, a bírálóbizottság zárójelentésben foglalt döntésének és ajánlásainak megfelelően.

A Tervpályázat célja a tervezési feladat megvalósítására olyan tervező kiválasztása, amely

- Felkészült és alkalmas az összetett Tervezési Feladat megvalósítására;

- Tervével mind általános koncepcióját, gondolatiságát, mind részletmegoldásait illetően egyedi, kiemelkedő színvonalú építészeti választ kínál a Tervpályázat kérdéseire;

- Az épület együttes és környezet működési programjának összeállításánál, valamint a leendő állandó kiállítás tereinek koncepcionális kialakításában aktívan együttműködik a MÉM MDK-val;

- Az általa tervezett épületegyüttesen keresztül hosszú távra egyszerre reprezentatív, de megközelíthető, inkluzív és emberléptékű tudományos, kulturális és közéleti helyszínt teremt a magyar építészet számára.

A Tervpályázat formája, jellege:

Tervpályázati eljárás formája: közösségi értékhatárt meghaladó értékű, meghívásos, kétfordulós tervpályázat.

A Tervpályázat jellege: részvételi szakaszban nem titkos (a részvételre jelentkezők személye a Kiíró számára is ismert a benyújtott dokumentumok alapján), a pályázati szakaszban titkos (mindkét fordulóban).

A jelen Tervpályázati eljárás olyan két szakaszból álló eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában (Részvételi Szakasz) a Kiíró a részvételre jelentkezők (Jelentkező) alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, valamint keretszám nélkül kiválasztja azokat az alkalmas pályázókat (Pályázó), amelyeket a Tervpályázat pályázati szakaszának (Pályázati Szakasz) első fordulójában (Első Forduló) pályamű benyújtására hív fel. A hatályos jogszabályok alapján a Tervpályázat Részvételi Szakaszában Kiíró közvetlenül is felkér Jelentkezőket (Közvetlenül Felkért Jelentkező). A Közvetlenül Felkért Jelentkezőkön kívül valamennyi érdekelt részvételi jelentkezést nyújthat be. A Közvetlenül Felkért Jelentkezőnek a többi Jelentkezővel megegyezően kell igazolnia szakmai alkalmasságát. A jelen Tervpályázatban Kiíró nem határoz meg a Pályázati Szakasz vonatkozásában keretszámot, így valamennyi alkalmasnak minősített Jelentkező felkérést kap az Első Fordulóban pályamunka benyújtására. A Részvételi Szakaszban a Kiíró nem kérhet, a Jelentkező pedig nem nyújthat be pályaművet. A Pályázati Szakasz kétfordulós. A Pályázati Szakasz Első Fordulójában valamennyi, a Tervpályázat Részvételi Szakaszában alkalmasnak minősített Jelentkező pályamunkát nyújthat be, a Pályázati Szakasz második fordulójába (Második Forduló) az Első Fordulót követően, a Bírálóbizottság döntése alapján, a Dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján legfeljebb tizenkét (12) Pályázó kerül felkérésre további pályamunka benyújtására.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.10)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:

Részvételi- és pályázati feltételek:

Részvételi szakasz

Az eljárás első, részvételi szakaszában a Kiíró a jelentkező szakmai alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, és kiválasztja azokat az alkalmas pályázókat, akiket az Első Fordulóban pályamű benyújtására kér fel. Az eljárás első szakaszában a Kiíró nem kérhet, a Jelentkező pedig nem nyújthat be pályaművet.

A részvételi fordulóban az alkalmas, azaz érvényes részvételi jelentkezést benyújtott azon jelentkezők nyernek meghívást a pályázati szakasz Első Fordulójába, akik a szakmai alkalmassági követelményeknek megfeleltek.

Alkalmassági követelmények:

A Tervpályázatra jelentkező természetes vagy jogi személynek, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetnek teljesítenie kell a szakmai alkalmassági követelményeket. Konzorcium vagy tervezői csapat esetén az alkalmassági követelménynek legalább egy konzorciumi-, tervezői csapattagra nézve kell teljesülnie.

A szakmai követelményeket igazoló anyagok tartalmát és hitelességét a Kiíró ellenőrizheti, az előírt feltételek nem teljesülésekor a Jelentkezőt a Kiíró kizárja.

Referenciák:

A jelentkezőnek referencia bemutatásával igazolnia kell kompetenciáját és jártasságát e Tervpályázatnak megfelelő léptékű épület tervezésében. A Beruházás referencia szempontjából figyelembe veendő paraméterei a következők:

-Telek területe (hrsz. 33505): 17 050 m2;

-Herczel-szanatórium (tervezésbe bevont meglévő történeti épület) bruttó szintterülete: 3 700 m2;

-Grünwald-szantarórium (tervezésbe bevont meglévő történeti épület) bruttó szintterülete: 2 500 m2;

-Tervezett új Főépület becsült bruttó szintterülete: cca 8 000 m2;

-Tervezett funkció: múzeum és levéltár kiállító és oktatási terekkel;

-Területi védelem: a Beruházás műemléki környezetben valósul meg, a Városligeti fasor 5-7. (hrsz.: 33509/1) alatt található műemlékkel (Református templom és parókia) közvetlenül határos ingatlanként, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 40. §-a értelmében a védetté nyilvánított műemlékkel közvetlenül határos ingatlanok, a közterületrészek és a közterületrészekkel határos ingatlanok műemléki környezetnek minősülnek.

A referenciákra vonatkozó információkat a Tervpályázat Honlapján keresztül, a jelen hirdetményben és a Dokumentációban foglalt követelmények szerint szükséges beadni. Az információk valódiságáért a Jelentkező felel.

A Jelentkezőnek mindösszesen az alábbi megfelelő referenciával kell rendelkeznie:

a) minimum bruttó 5 000 m2 szintterületű, közhasználatú (kizárólag kulturális, művelődési vagy oktatási funkciójú) épület építészeti terveinek elkészítése, amely a Tervpályázat kiírását megelőző 20 éven belül (2003. január 1. után), sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással megvalósult, vagy legalább jogerős építési engedély alapján szerződésszerűen teljesített kivitelezési terv szintig elkészült

ÉS

b) minimum bruttó 1 000 m2 szintterületű, közhasználatú épület (funkcióra vonatkozó megkötés nincs) építészeti terveinek elkészítése, amely műemléki környezetben vagy műemlék besorolású meglévő épület felhasználásával, helyreállításával (átépítésével, hozzáépítésével, kiegészítésével stb.) készült, és amely a Tervpályázat kiírását megelőző 20 éven belül (2003. január 1. után), sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással megvalósult, vagy legalább jogerős építési engedély alapján szerződésszerűen teljesített kivitelezési terv szintig elkészült.

A kapcsolódó, értelmezéshez szükséges definíciókat, továbbá a referenciák összeszámítására vonatkozó részletszabályokat a Dokumentáció tartalmazza.

A referenciának a Jelentkező a (természetes személy, jogi személy, személyes joga szerint jogképes szervezet) által szerződésszerűen teljesített korábbi munkának kell lennie, figyelembe véve a személyi erőforrás alkalmassági követelmény tekintetében a Dokumentáció által meghatározott további feltételeket.

Személyi erőforrás feltételek:

A Pályázónak igazolnia kell, hogy megfelelő személyi erőforrással és kapacitással rendelkezik a Kiírásnak és Dokumentációnak megfelelő volumenű beruházás tervezésére.

A Kiíró az alábbi minimum követelményeket határozza meg a személyi erőforrás (szakemberek) tekintetében:

-legalább 1 fő olyan építész tervezővel rendelkezik, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet 1. melléklet II. fejezet 2. része szerinti - Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okl. építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik

ÉS

-aki részt vett a jelen rovatban a fentiek szerint a) és b) ponttal jelölve megkövetelt referenciák legalább egyikének tervezésében szerzőként.

Az elvárt tervezői jogosultság a Magyar Építész Kamara által kibocsátott, a fentiekben definiált tervezői jogosultság vagy azzal egyenértékű, a jelentkező országában érvényes építész tervezői jogosultság. Ha a részvételi jelentkezés benyújtásának az időpontjában a tervező rendelkezik az érvényes hivatalos tervezői jogosultsággal, az alkalmasság igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dokumentumot (kivéve, ha a Magyar Építész Kamara online nyilvántartásában - https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek# - a szakember jogosultsága megfelelően ellenőrizhető és a jogosultság számára a Jelentkező megfelelően hivatkozik az alkalmassági követelmények teljesítéséről szóló nyilatkozatban). Amennyiben nem rendelkezik e jogosultsággal, köteles a végzettséget igazoló dokumentumot és olyan szakmai önéletrajzot csatolni, amelyek igazolják, hogy rendelkezik a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

Kar.korl. miatt folytatás a VI.3 rovatban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Karakterkorlátozási okokból folytatás a IV.1.9) rovatból:

2.5. Fenntarthatóság: gazdaságosság, környezettudatosság, társadalmi tényezők

- a Kiíró által felkért költségszakértő szakvéleményében az adott pályázatokhoz rendelt összehasonlító indikatív, indexált kivitelezési költségszint;

- hasznosítási (állandó és eseti bevételszerzések) lehetőségeket támogató megoldások;

- tartós anyagok, okos technológiák alkalmazása;

- gazdag, változatos, megfelelően fenntartható tájépítészeti környezet, racionális anyagi ráfordítással megvalósítható és fenntartható épületegyüttes;

- alacsony költségű, hatékony üzemeltetést eredményező megoldások, aktív/passzív rendszeropciók bemutatása;

- flexibilis, vendégfunkciókra is nyitott terek;

- a funkciónak is megfelelő ütemezhetőség;

- a megfogalmazott célközönség elvárásait értő, és kreatív módon figyelembe vevő megoldások.

A Bírálóbizottság a gazdaságossági szempontok megítéléshez a Második Fordulóban költségszakértő támogatását veszi igénybe, aki az értékelés során vizsgálatot végez és a Bírálóbizottság részére támogatást nyújt a benyújtott pályamunkák várható tervezési és kivitelezési becsült díjai tekintetében.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Meghívásos
Résztvevők száma: 100
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
Balázs Mihály Építész Műterme Kft.
Bodonyi Csaba
FINTA és Társai Építész Stúdió Kft.
HADAS ÉPÍTÉSZ Mérnöki Művészeti Kft.
M-TEAMPANNON Építészmérnöki Kft.
NAPUR Architect Kft.
PARALEL Épitész Iroda Kft.
Pásztor Péter
SÁROS és Társa Építésziroda Bt.
Tér és Forma Szeged Építéstervező Korlátolt Felelősségű Társaság
VADÁSZ és TÁRSAI Építőművész Kft.
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

A Bírálóbizottság a beérkező pályaműveket az egyes pályázati fordulókban az alábbi szempontok szerint értékeli (azzal, hogy az értékelési szempontrendszer további részletei a Dokumentációban kerültek rögzítésre):

1. A Bírálóbizottság az Első Fordulóba beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint értékeli:

A Bírálóbizottság a beadott pályaműveket komplex egészében-minőségükben értékeli, amely során a tervezési programban megfogalmazott összetett igényrendszer minél magasabb szintű együttes teljesülését vizsgálja, kiemelten az alábbi paraméterekre figyelemmel:

1.1 A magyar építészet egészének reprezentációját ellátó új intézmény küldetésének képviseletére alkalmas, a területen és a környezetében található épített örökséghez méltó és azzal párbeszédet folytató minőségi, egyéni építészeti nyelvezettel bíró architektúra jelenléte;

1.2 Az új Főépülettel és a meglévő történeti épületekkel együtt létrehozott, egymásra és a környezetre reflektáló építészeti kontextus létrejötte;

1.3- A környező városi szövettel összhangot teremtő, a területen lévő összes épületet és a meglévő növényzetet innovatívan integráló, közösségi jellegű és nyilvános funkciókat támogató területkezelés, az építészeti koncepcióhoz illeszkedő, magas szintű kert- és tájépítészeti megoldásokkal;

1.4 A tervezési programban megfogalmazott funkcionális-téri igények, épület-összeköttetések teljesítése és megvalósíthatósága;

1.5 Alacsonyabb költségű üzemeltetést lehetővé tévő, aktív/passzív innovatív megoldások jelenléte.

2. A Bírálóbizottság a Második Fordulóba beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint értékeli:

2.1. A környezettel való kapcsolat

- a városrész épített szövetében és természeti közegében való elhelyezés;

- a területen található, funkcionálisan közvetlenül kapcsolódó épített örökséghez való viszony;

- a terület integrációja a kapcsolódó városi közterületekhez;

- a meglévő és a tervezett épületek tömege és tervezett funkciói közötti viszony;

- a tájépítészeti megoldások nyilvános funkciókat támogató, közösségi jellege;

- a tervezési területen található növényállomány megóvása, átgondolt fejlesztése;

- a közlekedési útvonalak továbbfejlesztése.

2.2. Építészeti megoldások minősége

- egyéni, innovatív építészeti nyelvezet;

- a hazai és a nemzetközi közegben is értelmezhető, magas színvonalú építészeti megoldások;

- a különféle nézőpontokat, illetve a kapcsolódó épületekből feltáruló látványokat is figyelembe vevő tervezés;

- az építészeti központhoz, mint sajátos funkcióhoz kapcsolódó, jelképes és értelmező jellegű építészeti megoldások.

2.3. Téralakítás és -szervezés, funkcionalitás

- a Funkcionális-téri programban megfogalmazott alapterület-igényekhez rendelt maximális eltérési tartomány betartása;

- az összetett épületegyüttes sokoldalú használhatóságának biztosítása;

- funkcionálisan megfelelő terek az intézményi tartalmak, programok befogadásához;

- az egyes intézményi funkciók közötti logikus téri kapcsolatok, megfelelő útvonalak;

- inspiráló, nyitott, emberléptékű munkakörnyezet kialakítása minden dolgozó számára;

- az előírásoknak megfelelő akadálymentességi elvárásoknak való megfelelés.

2.4. Közintézményi funkciók megjelenése, használhatósága

- a közintézményi funkció reflektált, jól azonosítható megjelenítése, különös tekintettel a főbejárat és a közönségforgalmi terek kialakítására;

- nyitott, megközelíthető, ugyanakkor megfelelően elhatárolható intézményi székhely;

- az intézmény kulturális, közéleti, közösségi tereinek problémacentrikus kezelése;

- gazdag, átgondolt téri és funkcionális program a beruházás szakaszolását is figyelembe véve;

- inkluzív, minden korosztály és társadalmi csoport számára vonzó külső és belső terek.

Karakterkorlátozási okokból folytatás a III.2.1) rovatban.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 29/06/2023
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
Dátum: 07/06/2023
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

(bruttó Ft); Díjazásra, megvételre és költségtérítésre rend. álló keret összesen: 45 000 000,- Ft; A díj legnagyobb összege (I. díj): 15 000 000,- Ft; Megvétel legkisebb összege: 2 000 000,- Ft/megvétel; Költségtérítés legfeljebb: 1 000 000,- Ft/pályázó

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

Karakterkorlátozási okokból a VI.3 pontban kerül feltüntetésre.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Turi Attila (elnök)
Lánszki Regő (társelnök)
Tima Zoltán
Salamin Ferenc
Szegő György
Szabó Levente DLA
Sólyom Benedek
Almássy Kornél
Jankovics Norbert
Vasáros Zsolt DLA
Dévényi Sándor
Perényi Tamás DLA (póttag)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Kiíró rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365).

2. A IV.1.2) rovatban a „Résztvevők száma” mező kitöltése technikai bejegyzés. Kiírónak sem a résztvevők számát, sem a minimális-maximális számot nem áll módjában meghatározni, ugyanis a Tervpályázat részvételi szakaszában keretszám nem kerül rögzítésre. Kiíró rögzíti ugyanakkor, hogy a Tervpályázat pályázati szakasz Második Fordulójába legfeljebb 12 pályázó kerül felkérésre további pályamunka benyújtására.

3. A IV.2.3) rovatban a részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének megadott dátuma részben technikai bejegyzés, a hirdetmény megjelenésének becsült dátuma. A Kiíró a hirdetmény megjelenését követően intézkedik a tervpályázati kiírásban megjelölt és közvetlenül felkért pályázók tájékoztatásáról.

4. A IV.3.2) rovat tartalma karakterkorlátozás miatt:

Kiíró a részvételi szakaszt követően pályamunka benyújtására felkért Pályázóknak nem fizet meghívási díjat. A bírálóbizottság az Első Forduló során beérkezett pályaműveket a Dokumentációban meghatározott szempontok alapján értékeli, de az érvényes pályamunkát benyújtó pályázók között nem oszt ki díjakat, hanem legfeljebb tizenkettő (12) Pályázót felkér a Második Fordulóban pályamunka benyújtására.

A bírálóbizottság a Második Forduló során beérkezett pályaműveket a Dokumentációban meghatározott szempontok alapján értékeli, és az érvényes pályamunkát benyújtó pályázók között díjakat oszt ki, illetve a pályamunkákat megvételben részesíti. A pályázati szakasz Második Fordulójában maximum az első három díjazott, illetve a megvételben részesített pályaművek kerülnek meghatározásra, a többi pályaművet a bírálóbizottság nem rangsorolja, de a zárójelentésben valamennyi második fordulóban pályamunka benyújtására felkért pályázót megnevezi. Azon pályázók, akik érvényes pályamunkája a második fordulóban díjazásban vagy megvételben nem részesül, költségtérítésre jogosultak, amelynek összegét a Bírálóbizottság határozza meg a kiírásban rögzített maximális értéket figyelembevéve.

A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok minősége alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A díjak és a költségtérítések bruttó összegek, melyek a hatályos magyar jogszabályok alapján keletkezett adót, illetve minden egyéb fizetendő közterhet tartalmaznak.

Külföldi vállalkozás estén az Áfa a résztvevő részére nem kerül kifizetésre, annak összegét a Kiíró közvetlen módon fizeti be a magyar adóhatósághoz, így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése áfa alanyként a magyar hatóságoknál.

Vállalkozó forintban köteles kiállítani számlát, melyet a Kiíró forintban, átutalással egyenlít ki.

A bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeg kiosztását javasolja, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a Tervpályázatot. Abban az esetben, ha a Tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek, a díjazásra fordított összeg csökkentését javasolhatja. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a Tervpályázatot, ha egy pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak.

A költségtérítés a pályázati szakasz eredményhirdetését követően a vonatkozó jogszabályban megadott határidőn belül, a díjakkal és megvételi összegekkel egy időben, minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.

Kiíró a pályázóknak a fent meghatározott költségtérítésen felül a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeiket nem téríti meg.

A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervpályázati díjazáson, illetve megvételi díjon felüli további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó, korlátlan, kizárólagos, minden - az átdolgozás jogát is magában foglaló - felhasználási módra kiterjedő, harmadik személynek átadható, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, a velük kötendő felhasználási szerződések részletes rendelkezései szerint. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a Kiíró részben vagy egészben felhasználhatja a díjazott és megvételben részesített pályaműveket promóciós, reprodukciós és kiállítási célokra is. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a díjazott és megvételben részesített pályaműveket a személyhez fűződő szerzői jogok tiszteletben tartásával, az alkotók további javadalmazása nélkül, promóciós vagy kiállítási célokkal sokszorosítsa, feltüntetve a pályamű alkotóit.

5. Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.10 rovatból:

Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy ha a Tervpályázat során bemutatásra kerülő szakember a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” jogosultsággal, úgy nyertessége esetén a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés megkötésének időpontjára ezen jogosultsággal a bemutatott szakembernek rendelkeznie szükséges.

Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy amennyiben a Tervpályázati eljárásban bemutatásra kerülő szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” jogosultsággal egyenértékű külföldön regisztrált jogosultsággal rendelkezik, nyertessége esetén jogosultságát honosítania kell a Magyar Építész Kamaránál, a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés megkötésének időpontjára.

Az alkalmasság igazolása keretében bemutatott szakember, a Pályázó nyertessége esetén a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nyomán kötött tervezési szerződés teljesítésében köteles közreműködni. Amennyiben közreműködése a Tervpályázat vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításakor, előre nem látható, elháríthatatlan akadályba ütközik, abban az esetben a megjelölt tervezővel egyenértékű tervező részvételét írja elő a Kiíró.

Kiíró felhívja továbbá a figyelmet a Dokumentáció 3.6.2 pontjában foglaltakra, amelyek szerint a tervpályázati terv készítése is szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött.

További részvételi/pályázati feltételek:

A Tervpályázat részvételi szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani és:

-akivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) bekezdése és 18. § (3) és (4) bekezdése szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és erről a Részvételi Szakaszban nyilatkozik,

-aki azzal, hogy a részvételi jelentkezését benyújtotta a Tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) rovatból:

A Tervpályázat pályázati szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt, akinek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell biztosítani és:

-akivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) bekezdése és 18. § (3) és (4) bekezdése szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és erről a Pályázati Szakaszban is nyilatkozik,

-a Tervpályázat részvételi szakasza részvételi feltételeinek eleget tesz, alkalmasságát a Kiíró megállapítja, és a pályázati szakaszba meghívásra kerül,

-aki a tervpályázati kiírásban és Dokumentációban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;

-aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a Tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;

-a Tervpályázat titkosságát megőrzi (arra az esetre is kiterjedően, amikor a pályázó a Tervpályázat második fordulójába nem kerül meghívásra, egészen a Tervpályázat eredményhirdetéséig);

-elfogadja, hogy a Tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt (Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai - a vonatkozó etikai normák és a Kbt. 36. §-ának betartásával - több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek);

-aki felhatalmazza a Kiírót, hogy díjazás vagy megvétel esetén a pályaművét és az abban szereplő megoldásokat részben vagy egészben felhasználhatja.

Ha a beadott pályamű a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldását tartalmazza, úgy erről - a megoldás tartalmának megnevezése nélkül - a Tervpályázat során, a pályázati szakaszban kell a szerzőnek nyilatkoznia. Ha az utóbbi eset nem áll fent, akkor a pályázónak nemleges nyilatkozatot kell tennie ennek vonatkozásában. Hasonló módon a pályázó megtilthatja a díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművének nyilvánosságra hozatalát.

A Tervpályázatból való kizárásra vonatkozó információk:

A bírálóbizottság a Jelentkezőt/Pályázót a Tervpályázat részvételi, illetve pályázati szakaszából kizárja a Tervpályázati Rendelet 24. § (8)-(9) bekezdései szerinti, a Dokumentációban részletesen hivatkozott esetekben.

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a Tervpályázat részvételi szakaszában a Kiíró döntése alapján, az esélyegyenlőség figyelembevételével, tisztázó kérdést tehet fel a jelentkezőknek az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban. Hiánypótlásra sem a részvételi szakaszban, sem a pályázati szakaszban nincs lehetőség.

A benyújtott nyilatkozatok hitelességét a Tervpályázat során a bírálóbizottság vizsgálhatja.

A kizárt pályázók nem jogosultak költségtérítésre.

6. A Kiíró rögzíti, hogy a Tervpályázat kiírásának megjelenését követően a Részvételi Szakaszban regisztrált Jelentkezők a részvételi eljárással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Dokumentációban megjelölt időpontig a Tervpályázati Honlapon fordulhatnak a Kiíróhoz. A kérdések benyújtásának várható határideje 2023.06.16. napján 23.55, a válaszadás várható határideje: 2023.06.21. napján 23.55 napja (amely időpontok a hirdetmény megjelenésére tekintettel módosításra kerülhetnek). A pontos időpontokra vonatkozóan a Dokumentáció rendelkezéseit és a tervpályázat honlapját kérjük figyelemmel kísérni!

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/06/2023