We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Prekės - 339185-2019

19/07/2019    S138    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Čekija-Praha: Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

2019/S 138-339185

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Nacionalinis registracijos Nr.: 61383082
Adresas: U Vojenské nemocnice 1200
Miestas: Praha 6
NUTS kodas: CZ010
Pašto kodas: 169 02
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Mgr. Radek Skůra
El. paštas: verejnezakazky@uvn.cz
Telefonas: +420 973203099

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.uvn.cz

Pirkėjo profilio adresas: https://nen.nipez.cz/profil/UVN

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://nen.nipez.cz/profil/UVN
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://nen.nipez.cz/profil/UVN
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

ÚVN –VoFN Praha – modernizace dispečinku ÚVN – realizace - Software inteligentní správy budov (BMS), vizualizace a integrace stávajících systémů (část 3)

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48000000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka software inteligentní správy budov (dále jen „SW BMS“), umožňujícího integrovat stávající i nové systémy a technologie (HW vybavení), které budou schopné komunikace se systémem měření a regulace (MaR). Software BMS musí být schopen vizualizace, ovládání a monitoringu stávajících systémů, přičemž dodaný SW musí umožňovat další rozšíření se schopností integrovat nové systémy a technologie. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je vytvoření grafických vizualizací umožňujících zpětnovazební ovládání a monitorování stávajících systémů a instalace dodaného SW včetně provedení konfiguračních prací pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a související služby blíže specifikované v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 6 765 789.81 CZK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ010
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka software inteligentní správy budov (dále jen „SW BMS“), umožňujícího integrovat stávající i nové systémy a technologie (HW vybavení), které budou schopné komunikace se systémem měření a regulace (MaR). Software BMS musí být schopen vizualizace, ovládání a monitoringu stávajících systémů, přičemž dodaný SW musí umožňovat další rozšíření se schopností integrovat nové systémy a technologie. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je vytvoření grafických vizualizací umožňujících zpětnovazební ovládání a monitorování stávajících systémů a instalace dodaného SW včetně provedení konfiguračních prací pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a související služby blíže specifikované v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 30/11/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Vyhrazená změna závazku dle ust. § 100 odst. 3. zákona:

Ve vztahu k poskytovaným servisním a supportním službám při využívání SW BMS:

Zadavatel v dalším období počítá např. s integrací EPS, medicinálních plynů a dalších systémů, které využívá. Z tohoto důvodu požaduje, aby SW BMS dodávaný v rámci plnění této veřejné zakázky umožnil další rozšíření a připojení zařízení a systémů třetích stran přes standardní rozhraní a komunikační protokol (BACnet nebo Modbus). V návaznosti na uvedené tak zadavatel požaduje, aby dodávaný SW BMS pro účely dalšího budoucího rozšíření umožňoval vizualizaci nejméně 128 000 datových bodů (existence zadavatelem požadované kapacity bude ověřena v rámci provedené vizualizace). Předmětem dalšího rozšiřování systému s odpovídající kapacitou datových bodů, budou zejména technologie a zařízení dosud nezprovozněné či pořízené v důsledku jejich modernizace, dále energetické záložní zdroje včetně bezpečnostních signalizačních, monitorovacích a měřících prostředků.

Další informace k vyhrazené změně závazku jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Uvedeno v zadávací dokumentaci

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 19/08/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/08/2019
Vietos laikas: 10:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Zadavatel umožní prohlídku plnění. Informace o termínu, čase a místě jsou uvedeny v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/07/2019