Services - 33935-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Stockholm: Uthyrning eller leasing av egen fast egendom

2022/S 015-033935

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Adda Inköpscentral AB
Nationellt registreringsnummer: 556819-4798
Postadress: Hornsgatan 15
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 117 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Philip Johansson
E-post: philip.johansson@adda.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.adda.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyvurcodo&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förhandsannons - Hyresmoduler 2022

Referensnummer: 10570
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
70200000 Uthyrning eller leasing av egen fast egendom
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Under andra halvan av 2022 kommer Adda Inköpscentral AB troligtvis annonsera upphandlingen Hyresmoduler 2022.

Upphandlingen omfattar tillfälliga moduler vilka monteras och upplåtes till verksamheterna (avropsanmälda Sveriges kommuner, Regioner och deras bolag). Leverantören ska tillhandahålla moduler (inkl. tillhörande utrustning så som trappor och ramper mm.) för förskola, skola, kontor, bostäder, dusch, omklädningsrum, vårdboende och äldreboende. Leverantören ska även tillhandahålla etablering och avetablering samt tillhörande tjänster och anpassningar av moduler.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: Eventuella delar specificeras i upphandlingen
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44211100 Mobila byggnader och modulbyggnader
45223800 Montering och uppförande av prefabricerade strukturer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar tillfälliga moduler vilka monteras och upplåtes till verksamheterna (avropsanmälda Sveriges kommuner, Regioner och deras bolag). Leverantören ska tillhandahålla moduler (inkl. tillhörande utrustning så som trappor och ramper mm.) för förskola, skola, kontor, bostäder, dusch, omklädningsrum, vårdboende och äldreboende. Leverantören ska även tillhandahålla etablering och avetablering samt tillhörande tjänster och anpassningar av moduler.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
12/12/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2022