Services - 33945-2022

Submission deadline has been amended by:  85636-2022
21/01/2022    S15

Estonia-Tallinn: Programming services of packaged software products

2022/S 015-033945

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Eesti Keele Instituut
National registration number: 70004011
Postal address: Roosikrantsi tn 6
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 10119
Country: Estonia
Contact person: SUSANNA OJA
E-mail: eki@eki.ee
Telephone: +372 56789008
Internet address(es):
Main address: http://www.eki.ee
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4063569/general-info
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4063569/tenders
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tõlkevärava arendustööd

Reference number: 245234
II.1.2)Main CPV code
72210000 Programming services of packaged software products
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Eesti Keele Instituut (edaspidi nimetatud ka „EKI“) kutsub ettevõtteid osalema avatud hankemenetluses arendustööde tellimiseks, mille eesmärgiks on luua keskne tõlkeplatvorm (Tõlkevärav), et saavutada oluline tõlkekulude kokkuhoid avalikus sektoris, ühtlustada valdkonnaülese terminoloogia kasutamist ning parandada mitmekeelse avaliku teabe avaldamise kiirust. Täpsem teenuse kirjeldus on lisas nr 1. Teenuse tellimiseks sõlmitakse võimalusel mitme pakkujaga raamleping ning sellisel juhul korraldatakse tööde teostamiseks minikonkursse.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72210000 Programming services of packaged software products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE Eesti
II.2.4)Description of the procurement:

Eesti Keele Instituut (edaspidi nimetatud ka „EKI“) kutsub ettevõtteid osalema avatud hankemenetluses arendustööde tellimiseks, mille eesmärgiks on luua keskne tõlkeplatvorm (Tõlkevärav), et saavutada oluline tõlkekulude kokkuhoid avalikus sektoris, ühtlustada valdkonnaülese terminoloogia kasutamist ning parandada mitmekeelse avaliku teabe avaldamise kiirust. Täpsem teenuse kirjeldus on lisas nr 1. Teenuse tellimiseks sõlmitakse võimalusel mitme pakkujaga raamleping ning sellisel juhul korraldatakse tööde teostamiseks minikonkursse.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: I etapi riskianalüüs / Weighting: 10.0
Quality criterion - Name: I etapi projektiplaani kavand / Weighting: 15.0
Quality criterion - Name: I etapi visioon / Weighting: 35.0
Price - Weighting: 40.0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

I etapi töid rahastatakse: avalike teenuste arendamise meetme (https://www.rtk.ee/avalike-teenuste-info-ja-kommunikatsioonitehnoloogia-arendamine) projekt “Masintõlke keskkonna arendamise I etapp”.

II.2.14)Additional information

Kogu raamlepingu maksimaalne maksumus nelja aasta peale on 1500000 eurot ilma käibemaksuta. Arendustööde I etapi eeldatav (sh maksimaalne) maksumus on 357000 eurot ilma käibemaksuta.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Estonian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/02/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Hankija ei ole riigihanget osadeks jaganud, sest hankeobjekt esimese tellimuse näol ei ole osadeks jagatav ning järgmiste arenduse etappide sisuline vajadus ei ole hetkel teada.

Kui hanke alusdokumentides (sh alusdokumentides viidatud linkidel) on nimetatud kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu, tootmisviisi või RHS § 88 lg 2 nimetatud aluseid/dokumente kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumit, tuleb vastavaid viiteid lugeda koos märkega „või sellega samaväärne“.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postal address: Endla 13/Lõkke 5
Town: Tallinn
Postal code: 10122
Country: Estonia
E-mail: vako@fin.ee
Telephone: +372 6113713
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postal address: Endla 13/Lõkke 5
Town: Tallinn
Postal code: 10122
Country: Estonia
E-mail: vako@fin.ee
Telephone: +372 6113713
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022