Árubeszerzések - 339488-2013

09/10/2013    S196    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Kaposvár: Valós idejű utas-ismeretterjesztő rendszerek

2013/S 196-339488

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Egyes ágazatokban

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Kapos Volán Zrt.
AK15931
Füredi utca 180.
Címzett: Fodor József
7400 Kaposvár
Magyarország
Telefon: +36 82506136
E-mail: fodorj@kaposvolan.hu
Fax: +36 82419832

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.kaposvolan.hu

I.2)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
„Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása során: Integrált utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer kiépítése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Kaposvár, Központi telep. Cím: – Kaposvár Füredi út 180. (15124/16 hrsz.) – Kaposvár, autóbusz-állomás. Cím: Kaposvár Újpiac tér 1. (9055/3 hrsz.) – Siófok, autóbusz-állomás. Cím: Siófok Fő u. 71-81. (6577 hrsz.) – Marcali, autóbusz-állomás. Cím: Marcali Petőfi u. 44. (89 hrsz.) – Nagyatád, autóbusz-állomás. Cím: Nagyatád Kolozsvári u. 1. (1386/6 hrsz.) – Barcs, autóbusz-állomás. Cím: Barcs MÁV Pályaudvar 1. (482 hrsz.) – Csurgó, autóbusz-állomás. Cím: Csurgó Petőfi tér 23/a. (1241 és 947/1 hrsz.) – Tab, autóbusz-állomás. Cím: Tab Kossuth u. 2. (1084/4/A/1-4 hrsz.) – Kadarkút, központi autóbusz megállóhely. Cím: Kadarkút Petőfi utca (368 hrsz.).

NUTS-kód HU232

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Tárgya: „Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél” tárgyú projekt megvalósítása során: Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszert kiépítése, szállítási szerződés keretében
Mennyisége:
A/ Támogatásból finanszírozott rész:
Szoftver modulok
Utastájékoztatási szoftver modulok:
— pályaudvari audiovizuális utastájékoztatás (1 db);
— pályaudvari GPS alapú órarendszer (1 db).
Forgalomirányítási szoftver modulok:
— Transmodel adattár (1 db);
— Forgalom előkészítést támogató szoftver modulok integrálása vagy kiváltása (1 db);
— Kommunikációs modul (1 db);
— Forgalmi elszámolásokat támogató szoftver modulok integrálása vagy kiváltása (1 db);
— Elektronikus menetlevél vezetése.
Értékesítés:
— Elővétel, helyfoglalás 1 db;
— Értékesítést támogató szoftver modulok (1 db);
— Törzsutas programot támogató szoftver modulok (1 db).
Rendszerintegráció (1 db)
Hardver környezet
Diszpécser központ (5 db)
Szerver környezet kialakítása (5 db)
Utastájékoztató eszközök
Indítóállási információs tábla (50 db)
Információs kijelző (Barcs, Csurgó, Tab) (3 db)
Induló és érkező összesítő kijelző tábla (Kaposvár, Siófok) (4 db)
Induló és érkező összesítő kijelző tábla (Marcali, Nagyatád) (4 db)
Megállóhelyi dinamikus napelemes utastájékoztató tábla (4 db)
Megállóhelyi napelemes tábla (1 db)
Járműkörnyezet
Front kijelző tábla (200 db)
Oldal kijelző tábla (200 db)
Beltéri akusztikus utastájékoztatás (200 db)
Integrált fedélzeti egység:
— Járműkörnyezet kialakítása (80 db);
— Meglévő környezet integrálása vagy kiváltása (120 db);
— A járművek műszaki felügyeletét támogató fedélzeti szenzor környezet kialakítása (200 db);
— Forgalomirányítást támogató szoftver modul (200 db);
— Utastájékoztatást támogató szoftver modul (200 db);
— Fedélzeti értékesítést támogató szoftver modulok (200 db).
Központi szolgáltatások igénybevétele.
Transmodel adatok (adatbázis) biztosítása (1 db)
Transmodel audit szolgáltatás (1 db)
B/ Nem támogatott műszaki tartalom
a) Hardver környezet:
— Törzsutas kártya (500 db).
b) A rendszer felügyelete a rendszer üzembe helyezését követő 5 évig.
c) Utastájékoztatási szoftver modul: Internetes és mobiltelefonos utastájékoztatás (1 db).
d) Az integrált fedélzeti egység részeként (opcióként):
— Fedélzeti értékesítést támogató hardver modul (200 db);
— Üzemanyag szintmérés (200 db).
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

48813200, 42961300, 31712110, 34928440, 30231300, 51611120, 72000000

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 105-180692 1.6.2013

V. szakasz: Az eljárás eredménye

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: „A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása” DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001
VI.2)További információk:
1.) Az eljárás eredménytelenségének indoka: Az egyetlen érvényes ajánlattevő ajánlata összességében 1 142 602 000 HUF ellenszolgáltatást tartalmaz, mely több mint 300 000 000 HUF-tal meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, ezért az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, mivel az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.
2.) Az ajánlattevők neve, címe:
Synergon Integrator Kft. (Magyarország, 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a–c.)
T-Systems Magyarország Zrt. (Magyarország, 1117 Budapest, Budafoki út 56.)
Sagemcom Magyarország Kft. (Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 16/a)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. A beszerzendő berendezések és eszközök nettó ajánlati ára (HUF). Súlyszám 60
2. A kötelező 2 (két) éven felül vállalt jótállás időtartama (max. további 5 év). Súlyszám 20
3. Az önerőből finanszírozott rendszerfelügyelet díja, a rendszer üzembe helyezését követő 5 évig (nettó HUF). Súlyszám 10
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
4.10.2013