Services - 33950-2022

21/01/2022    S15

Finland-Helsinki: Catering services

2022/S 015-033950

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
National registration number: 0201256-6
Postal address: Töysänkatu 2D
Town: Helsingin kaupunki
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00099
Country: Finland
Contact person: Suvi Ketene
E-mail: suvi.ketene@hel.fi
Internet address(es):
Main address: https://www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=379641&tpk=cf05f5b6-be4d-470b-bdf3-ea8d282daaac
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=379641&tpk=cf05f5b6-be4d-470b-bdf3-ea8d282daaac
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ruoka- ja puhtauspalveluiden hankinta ajalle 1.8.2022 - 31.7.2025 (Alue 1)

Reference number: HEL 2022-000255
II.1.2)Main CPV code
55520000 Catering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kilpailuttaa Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti alueen 1 ruoka- ja puhtauspalvelujen tuottamisen tässä tarjouspyynnössä määritellyissä kohteissa ajalle 1.8.2022 – 31.7.2025 sekä mahdolliselle optiokaudelle.

Hankinta on jaettu omiin tarjottaviin osa-alueisiin tarjouspyynnön kohdan "hankinnan kohteen kriteerit" mukaisesti. Tarjouksen voi antaa yhdestä, useammasta tai kaikista osa-alueista (ryhmästä), mutta osa-alueen sisällä on tarjottava jokaiseen kysyttyyn kohtaan.

Kilpailutettavat kohteet esitellään palveluntarjoajille ajalla 31.1.2022-11.2.2022 oheisen aikataulun mukaisesti (Liite 01 esittelyaikataulu). Palveluntuottajan tulee ilmoittaa yksi (1) henkilö organisaatiostaan kohde-esittelyihin 24.1.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen suvi.ketene@hel.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan tarkka kiertopäivä. Pandemia-tilanteesta johtuen kohde-esittelyt on jaettu kahteen eri kiertopäivään. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN EDELLYTTÄÄ KOHTEISIIN TUTUSTUMISTA.

Hankintaan sisältyy liikkeenluovutus ryhmän 1 ja 2 osalta (osa kohteista). Tiedot siirtyvistä henkilöistä annetaan kohdan "Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot" mukaisesti.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ruoka- ja puhtauspalvelut, ryhmä 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
55520000 Catering services
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Kilpailutus sisältää ruoka- ja puhtauspalvelut, jotka on tarkemmin kuvattu kohde- ja palvelukuvauksissa.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2022
End: 31/07/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimukseen sisältyy enintään 17 kuukauden mittainen optiokauden mahdollisuus.

Optiokausi voidaan ottaa käyttöön Tilaajan tekemällä päätöksellä osittain tai kokonaan.

Päätös optiokauden käyttöönotosta tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ruoka- ja puhtauspalvelut, ryhmä 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
55520000 Catering services
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Kilpailutus sisältää ruoka- ja puhtauspalvelut, jotka on tarkemmin kuvattu kohde- ja palvelukuvauksissa.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2022
End: 31/07/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimukseen sisältyy enintään 17 kuukauden mittainen optiokauden mahdollisuus.

Optiokausi voidaan ottaa käyttöön Tilaajan tekemällä päätöksellä osittain tai kokonaan.

Päätös optiokauden käyttöönotosta tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ruokapalvelut, ryhmä 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
55520000 Catering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Kilpailutus sisältää ruokapalvelut, jotka on tarkemmin kuvattu kohde- ja palvelukuvauksissa.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2022
End: 31/07/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimukseen sisältyy enintään 17 kuukauden mittainen optiokauden mahdollisuus.

Optiokausi voidaan ottaa käyttöön Tilaajan tekemällä päätöksellä osittain tai kokonaan.

Päätös optiokauden käyttöönotosta tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ryhmiin 1 ja 2 liittyy liikkeenluovutusta osassa kohteissa. Siirtyvän henkilöstön tiedot on noudettavissa 10.2.2022 klo 15-15.30 Kasvatuksen ja koulutuksen toimitiloista, Töysänkatu 2D (ala-aula).

Tilaaja allekirjoittaa valitun palveluntuottajan kanssa liikkeenluovutussopimuksen, joka liitetään varsinaisen sopimuksen liitteeksi. Liikkeenluovutussopimuksen luonnos on tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/03/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/03/2022
Local time: 12:10

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISETARJOUKSET

Vaihtoehtoiset tai rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

ALIHANKINTA

Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa.

Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot:

- Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus

- Alihankkijan rooli hankinnassa

- Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi)

Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot".

Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi.

Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä

lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta.

RYHMITTYMÄ

Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua.

Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon hankintayksikön kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista

allekirjoittamalla hankintasopimuksen.

Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin.

Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot:

Kaiki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot:

- Virallinen nimi ja Y-tunnus

- Ryhmittymän jäsen rooli hankinnassa

- Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi)

- Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut

- Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään

- Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/63656/notice/90464

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022