Services - 339841-2016

Afficher la vue résumée

30/09/2016    S189    - - Services - Avis de marché - Procédure restreinte 

République tchèque-Prague: Services juridiques

2016/S 189-339841

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Directive 2004/17/CE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

NET4GAS
27260364
Na Hřebenech II 1718/8
Point(s) de contact: NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II, 1718/8, 140 21 Praha
À l'attention de: Mgr. Filip Melc
140 21 Praha 4-Nusle
Tchéquie
Téléphone: +420 739538098
E-mail: filip.melc@net4gas.cz

Adresse(s) internet:

Adresse générale de l’entité adjudicatrice: http://www.net4gas.cz

Adresse du profil d’acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/NET4GAS

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des points de contact susmentionnés

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79100000, 79110000

Description
Services juridiques.
Services de conseils et de représentation juridiques.

Information sur les lots

Lot nº: 2 Intitulé: Právní služby – Část 2
1)Description succincte:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování níže specifikovaných právních služeb advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti Zadavatele. Právní služby se budou týkat zejména zpracování právních rozborů a stanovisek, tvorba vnitřních předpisů, zpracovávání smluv a dalších listin, poskytování právních porad a konzultací, účast a zastupování zadavatele při jednáních, jako i další formy právních služeb.
Specializované právní poradenství v oblasti veřejných zakázek zadávaných sektorovým zadavatelem při výkonu relevantní činnosti (včetně realizace plynárenských infrastrukturních projektů),
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79100000, 79110000

4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 60 (à compter de la date d’attribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots:
Jiné technické kvalifikační předpoklady než pro část 1 VZ.
Lot nº: 1 Intitulé: Právní služby – Část 1
1)Description succincte:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování níže specifikovaných právních služeb advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti Zadavatele. Právní služby se budou týkat zejména zpracování právních rozborů a stanovisek, tvorba vnitřních předpisů, zpracovávání smluv a dalších listin, poskytování právních porad a konzultací, účast a zastupování zadavatele při jednáních, jako i další formy právních služeb.
Specializované právní poradenství v oblasti evropské a národní regulace vnitřního trhu se zemním plynem, včetně plynárenských infrastrukturních projektů.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79100000, 79110000

4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
Durée en mois: 60 (à compter de la date d’attribution du marché)
5)Information complémentaire sur les lots:
Odlišné Technické kvalifikační předpoklady než pro část 2.

Section IV: Procédure

IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.3)Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf pour un SAD)
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
9.11.2016 - 10:30
IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
tchèque.