Services - 33998-2022

21/01/2022    S15

Estonia-Tartu: Research and development consultancy services

2022/S 015-033998

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Tartu Ülikool
National registration number: 74001073
Postal address: Ülikooli tn 18
Town: Tartu linn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 50090
Country: Estonia
Contact person: KERLI TAMBERG
E-mail: info@ut.ee
Telephone: +372 7375138
Internet address(es):
Main address: https://www.ut.ee
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4088788/general-info
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4088788/tenders
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kalasööda tootmisüksuse rajamise teostatavus- ja tasuvusuuring ning tehnilise lahenduse tellimine

Reference number: 245481
II.1.2)Main CPV code
73200000 Research and development consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankelepingu täitja ülesanne on pakkuda välja vähemalt kaks alternatiivset tehnoloogilist lahendust (koos põhiseadmete kirjeldusega) kalasöödatehase rajamiseks Eestisse ning koostada tasuvusarvestused, mis võimaldavad kahe väljapakutud tehnoloogia majanduslikku võrdlemist. Võttes arvesse Eestis juba saadavaid ja toodetavaid kalasööda komponente ning arvestades lähitulevikku planeeritud 10000 tonnist merekalakasvatust. Teenuse kirjeldus on toodud HD lisas 1.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73200000 Research and development consultancy services
71310000 Consultative engineering and construction services
79314000 Feasibility study
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE Eesti
II.2.4)Description of the procurement:

Hankelepingu täitja ülesanne on pakkuda välja vähemalt kaks alternatiivset tehnoloogilist lahendust (koos põhiseadmete kirjeldusega) kalasöödatehase rajamiseks Eestisse ning koostada tasuvusarvestused, mis võimaldavad kahe väljapakutud tehnoloogia majanduslikku võrdlemist. Võttes arvesse Eestis juba saadavaid ja toodetavaid kalasööda komponente ning arvestades lähitulevikku planeeritud 10000 tonnist merekalakasvatust. Teenuse kirjeldus on toodud HD lisas 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vastavalt riigihangete seadusele.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

EMKF Teadlaste ja kalurite koostöötoetus (813015780001)

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Hankeleping sõlmitakse hankelepingu kavandis esitatud tingimustel.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Estonian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/02/2022
Local time: 15:00
Place:

riigihangete register

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Riigihange ei ole jagatud osadeks, sest hankelepingu tulemiks on tasuvusuuring ja projektjoonised ning kuna tegemist on tervikliku analüüsiga, mille eri etappide osas peab olema täielik sünergia ja ristanalüüs, siis ei ole osadeks jagamine võimalik.

Iga viidet, mis on riigihanke alusdokumentides tehtud mõnele standardile või muule RHS § 88 lõikes 2 nimetatud alusele, kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile või ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postal address: Endla 13/Lõkke 5
Town: Tallinn
Postal code: 10122
Country: Estonia
E-mail: vako@fin.ee
Telephone: +372 6113713
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postal address: Endla 13/Lõkke 5
Town: Tallinn
Postal code: 10122
Country: Estonia
E-mail: vako@fin.ee
Telephone: +372 6113713
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022