Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 339984-2016

TINázovÍrsko-Dublin: Poskytnutie kvalitatívnej výskumnej štúdie o zásahoch na organizačnej úrovni, ktorými sa znižuje negatívny vplyv reorganizácie na zamestnancov veľkých spoločností v EÚ
NDČíslo zverejnenia oznámenia339984-2016
PDDátum uverejnenia01/10/2016
OJČíslo vydania série S úradného vestníka190
TWMesto kupujúcehoDUBLIN
AUOficiálny názov kupujúcehoEurofound – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoIE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný21/09/2016
DTLehota na predloženie02/11/2016
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)73210000 - Poradenské služby pre výskum
RCMiesto plnenia (NUTS)IE021
IAInternetová adresa (URL)http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ