Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Teenused - 339984-2016

01/10/2016    S190

Iirimaa-Dublin: Kvalitatiivse uuringu tegemine organisatsiooni tasandil sekkumiste kohta, millega vähendatakse ELi suurettevõtete restruktureerimise negatiivset mõju töötajatele

2016/S 190-339984

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Eurofound – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Postiaadress: Wyattville Road
Linn: Dublin
NUTS kood: IE021 Dublin
Sihtnumber: D18 KP65
Riik: Iirimaa
Kontaktisik: Lidia Jankowska
E-post: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Faks: +353 12826456
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Hankijaprofiili aadress: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1920
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: sotsiaalpoliitika.

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Kvalitatiivse uuringu tegemine organisatsiooni tasandil sekkumiste kohta, millega vähendatakse ELi suurettevõtete restruktureerimise negatiivset mõju töötajatele

Viitenumber: 130417/4130.
II.1.2)CPV põhikood
73210000 Uurimise nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu raames tehtav töö moodustab osa laiemast uurimisprojektist ning põhilisi tulemusi kasutatakse Eurofoundi koostatud Euroopa restruktureerimise seirekeskuse (European Restructuring Monitor (ERM)) 2017. aasta aruande teemakohase osa kokkupanemiseks.

Lepingul on 3 peamist eesmärki:

1) tagada parem arusaamine organisatsiooni tasandil sekkumiste rakendamise kohta, mida ettevõtted kasutavad restruktureerimise negatiivse mõju kompenseerimiseks järelejäänud töötajatele;

2) aidata õigustöötajaid restruktureerimiste käigus tõhusate organisatsiooniliste sekkumiste elluviimisel;

3) parandada poliitikakujundajate seas teadlikkust organisatsiooniliste sekkumiste korral järelejäänud inimkapitali investeerimise olulisuse kohta, et tagada parem restruktureerimine ja anda teada valdkonna poliitika arengusuundumustest.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 80 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: IE021 Dublin
Põhiline teostamise koht:

ülesanded täidetakse töövõtja määratud ja Eurofoundi kinnitatud asukohas. Avakoosolek Eurofoundiga toimub Eurofoundi ruumides Dublinis (Iirimaal).

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Töö koosneb kokkuvõttes heade tavade kvaliteedikriteeriumide ning praktiliste juhiste arendamisest tõhusaks organisatsioonilise sekkumise elluviimiseks restruktureeritud töökohtades, püüdes minimeerida restruktureerimiste negatiivset mõju järelejäänud töötajatele ning edendada positiivset ja produktiivset töökeskkonda. See koostatakse erinevate teabeallikate põhjal, mis hõlmavad muu hulgas kirjanduse ülevaadet (ülesanne A), põhjalikke kvalitatiivseid intervjuusid ekspertidega (ülesanne B) ning ettevõtete juhtuminäidete analüüsimist ja hindamist (ülesanne C). Viimases lepingu etapis peab töövõtja koostama võrdleva ülevaate juhtuminäidete kirjeldustest ning tegema olulisi järeldusi nii õigustöötajatele kui ka poliitikakujundajatele (ülesanne D).

Oodatavad tulemused:

— lõplik vahearuanne (ligikaudu 10 lehekülge või 4 000 sõna);

— lõplikud juhtuminäidete aruanded (5), ligikaudu 10–15 lehekülge või 4 000–6 000 sõna juhtuminäite kohta;

— lõplik võrdlev ülevaade, ligikaudu 25 lehekülge või 10 000 sõna.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 80 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 9
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt hankedokumentide osas B esitatud pakkumise iseloomustuse punkti 5.3.2, mis on avaldatud konkreetse pakkumiskutse all veebisaidil e-tendering aadressil https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 02/11/2016
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 5 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 09/11/2016
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

pakkumised avatakse Eurofoundi kontoris, ruumis number LH5.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

avamisel võib osaleda pakkujat esindav 1 isik; osalemine on piiratud vaatleja rolliga. Palume anda pr Lidia Jankowskale ette teada, kui kavatsete pakkumiste avamisel osaleda.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Pakkumiskutsetes osalemine on avatud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes on pärit Euroopa Liidu liikmesriikidest ning riikidest, kes on allkirjastanud Euroopa Liiduga erilepingu riigihangete valdkonnas.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
21/09/2016