TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 339985-2016

01/10/2016    S190

Puola-Varsova: EU:n rajojen digitaalisen pintamallin hankinta

2016/S 190-339985

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Frontex
Postiosoite: Plac Europejski 6
Postitoimipaikka: Warsaw
NUTS-koodi: PL127 Miasto Warszawa
Postinumero: 00-844
Maa: Puola
Sähköpostiosoite: procurement@frontex.europa.eu
Puhelin: +48 222059500
Faksi: +48 222059501
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1919
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

EU:n rajojen digitaalisen pintamallin hankinta

Viitenumero: Frontex OP/625/2016/RS.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72319000 Tietojen syöttöpalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on joukko digitaalisia pintamalleja (digital surface model – DSM) koskevia paikkatietoja, joita voidaan käyttää analyyseihin ja visualisointeihin. Digitaalisella pintamallilla (DSM) tarkoitetaan digitaalista maastomallia, johon sisältyvät ensisijaiset pinnankorkeudet (esimerkiksi kasvillisuus ja ihmisen tekemät rakenteet).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: PL127 Miasto Warszawa
Pääasiallinen suorituspaikka:

etäpalvelut ja Frontexin päätoimipaikka.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on joukko digitaalisia pintamalleja (DSM) koskevia paikkatietoja, joita voidaan käyttää analyyseihin ja visualisointeihin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto päivinä: 70
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

todisteet siitä, että tarjoajalla on virallisen oikeushenkilön asema ja että se on rekisteröitynyt asiaankuuluvaan ammattiala- tai kaupparekisteriin.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Luettelo tämän tarjouspyynnön kohteena olevia sopimuksia vastaavista sopimuksista, joiden nettoarvo on yli 300 000 euroa ja jotka on suoritettu 3:n viime vuoden (2013, 2014 tai 2015) aikana. Luettelossa on ilmoitettava seuraavat tiedot: päivämäärät, toimeksiantajat sekä lyhyt kuvaus hankkeen toimista.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

vähintään 2 asiakkaalta saatua referenssikirjettä, joissa vahvistetaan edellä mainitussa sopimusluettelossa mainittujen toimitettujen palvelujen hyvä laatu.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
Nopeutettu menettely
Perustelut:

Tulokseton tarjousmenettely tämän kohteen osalta ja kasvanut muuttopaine johtivat nopeutetun menettelyn tarpeeseen. Nopeutetun menettelyn avulla Frontex voi tarjota etulinjan jäsenvaltioille viimeisimmän kehityksen mukaiset välineet, joilla tuetaan niiden seurantatoimia.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 06/10/2016
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 13/10/2016
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, PUOLA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuuteen voi osallistua vain 1 edustaja kultakin tarjoajalta. Tarjoajia pyydetään ilmoittamaan Frontexille osallistumisesta etukäteen sähköpostiosoitteeseen procurement@frontex.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/09/2016