Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 340080-2019

19/07/2019    S138

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 138-340080

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DR
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: Emil Holms Kanal 20
By: København C
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 0999
Land: Danmark
Kontaktperson: Pernille Leth Larsen
E-mail: plar@dr.dk
Telefon: +45 28542203
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245891&B=DR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245891&B=DR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Medievirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medie

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

IT-konsulentbistand (generalister)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

DR udbyder en rammeaftale om IT-konsulentbistand, som sikrer DR's mulighed for at anskaffe teknisk konsulentbistand fra generalisthuse. Med generalisthuse menes leverandører, som har en bred vifte af teknologiske kompetencer og en bred vifte af konsulenttyper, samt flere konsulenter tilknyttet.

Rammeaftalen er opdelt i følgende 2 delaftaler:

Delaftale 1: IT-konsulentbistand til systemudvikling (Systemudviklere)

Delaftale 2: IT-konsulentbistand til projektledelse (Projektledere)

Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale. DR vil indgå leveranceaftaler på hver delaftale ved fornyet konkurrenceudsættelse (miniudbud).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: IT-konsulentbistand til systemudvikling (Systemudviklere)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72300000 Datatjenester
72420000 Internetudviklingstjenester
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med Delaftale 1 (Systemudviklere) er at sikre teknisk konsulentbistand til nyudvikling, videreudvikling, vedligehold, sparring og optimering af applikationer, systemer og integrationer i DR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 112 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

DR kan forlænge rammeaftalen med yderligere 2 x 12 måneder med 12 måneder ad gangen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

DR har til hensigt at prækvalificere op til 8 tilbudsgivere på Delaftale 1 - Systemudviklere.

Ordregiver vil ved prækvalifikation af anmodede virksomheder til Delaftale 1, som opfordres til at afgive tilbud, hovedsageligt lægge vægt på virksomhedens referencer. Hermed menes virksomhedens samlede referencer, hvor referencernes sammenlignelighed med DR's behov vægtes. Det vil vægte positivt, såfremt virksomheden kan fremvise flere relevante referencer end minimumsantallet, herunder vil det vægte positivt jo flere af DR's forespurgte teknologiske kompetencer og kendskab til værktøjer, der kan fremvises i referencerne. Endelig vil det blive tillagt positiv vægtning, såfremt virksomheden kan fremvise referencer fra relevante kunder med en tilsvarende kompleksitet.

Ved begrænsning i antallet af tilbudsgivere til otte, ses først og fremmest på:

1) Hvor godt matcher referenceteknologier med DR's teknologiske opsætning, herunder hvor mange af DR's teknologier, der kan fremvises relevante referencer på, samt hvorvidt referencerne viser kendskab til DR's værktøjer.

2) Hvis der er flere end otte anmodende virksomheder tilbage, ses på referencekunder, hvor det vil vægte positivt, hvis referencerne omfatter leverancer til broadcastvirksomheder eller medievirksomheder. Jo flere referencer med branchesammenlignelige kunder, desto bedre.

DR vil udvælge de virksomheder, der har de bedste og bredeste kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: IT-konsulentbistand til projektledelse (Projektledere)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72300000 Datatjenester
72420000 Internetudviklingstjenester
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med Delaftale 2 (Projektledere) er at sikre teknisk konsulentbistand til projektledelse til at supplere DR’s egne projektledere med ekstern bistand på konkrete IT-projekter, hvor DR’s egne ressourcer ikke er til rådighed eller tilstrækkelige.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

DR kan forlænge rammeaftalen med yderligere 2 x 12 måneder med 12 måneder ad gangen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

DR har til hensigt at prækvalificere op til 5 ansøgere på Delaftale 2 - Projektudviklere.

Ordregiver vil ved prækvalifikation af anmodede virksomheder til Delaftale 2, som opfordres til at afgive tilbud, hovedsageligt lægge vægt på virksomhedens referencer. Hermed menes virksomhedens samlede referencer, hvor referencernes sammenlignelighed med DR's behov vægtes. Det vil vægte positivt, såfremt virksomheden kan fremvise flere relevante referencer end minimumsantallet, herunder vil det vægte positivt jo flere af DR's forespurgte teknologiske kompetencer og kendskab til værktøjer, der kan fremvises i referencerne. Endelig vil det blive tillagt positiv vægtning, såfremt virksomheden kan fremvise referencer fra relevante kunder med en tilsvarende kompleksitet.

Ved begrænsning i antallet af tilbudsgivere til fem, ses først og fremmest på:

1) Hvor godt matcher referenceteknologier med DR's teknologiske opsætning, herunder hvor mange af DR's teknologier, der kan fremvises relevante referencer på, samt hvorvidt referencerne viser kendskab til DR's værktøjer.

2) Hvis der er flere end fem anmodende virksomheder tilbage, ses på referencekunder, hvor det vil vægte positivt, hvis referencerne omfatter leverancer til broadcastvirksomheder eller medievirksomheder. Jo flere referencer med branchesammenlignelige kunder, desto bedre.

DR vil udvælge de virksomheder, der har de bedste og bredeste kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et angive egenkapital, samlet omsætning og soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år.

De angivne oplysninger skal kunne dokumenteres ved årsregnskaber eller uddrag heraf eller ved en erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning, jf. udbudslovens § 154.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(i) Positiv egenkapital på minimum 5 mio. DKK;

(ii) Positiv samlet omsætning på minimum 10 mio. DKK;

(iii) Soliditetsgrad på minimum 15 % udregnet ved følgende formel: (egenkapital x 100)/(totale aktiver).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer:

Delaftale 1 - IT-konsulentbistand til systemudvikling (Systemudviklere):

Virksomheden skal angive væsentligste leverancer i de seneste 12 måneder angående de samme eller lignede ydelser.

Virksomheden skal som minimum levere 5 og maksimalt 7 af de betydeligste relaterede ydelsesleverancer, som den anmodende virksomhed har præsteret inden for de seneste 12 måneder. For hver reference ønskes angivet:

(i) Navn på den virksomhed ydelser er leveret til, samt kontaktperson og kontaktinfo hos samme, med henblik på ordregiverens eventuelle kontakt for validering;

(ii) kontraktsum (gerne i DKK);

(iii) angivelse af, om underleverandører blev anvendt. Hvis ja angives den procentvise fordeling af leverancen fra hhv. den anmodende virksomhed og underleverandør(er); samt

(iv) en detaljeret beskrivelse af leverancerne inkl.:

— periode (start/slut),

— konsulentens rolle, hermed menes hvad konsulentens del af leverance og ansvar omfattede,

— resultat af konsulentens leverance,

— anvendte teknologier,

— onsite eller remote leverance,

— kundens tilfredshed med resultatet.

Delaftale 2 - IT-konsulentbistand til projektledelse (Projektledere):

Virksomheden skal angive væsentligste leverancer i de seneste 12 måneder angående de samme eller lignede ydelser.

Virksomheden skal som minimum levere 5 og maksimalt 7 af de betydeligste relaterede ydelsesleverancer, som den anmodende virksomhed har præsteret inden for de seneste 12 måneder. For hver reference ønskes angivet:

(i) Navn på den virksomhed ydelser er leveret til, samt kontaktperson og kontaktinfo hos samme, med henblik på ordregiverens eventuelle kontakt for validering;

(ii) kontraktsum (gerne i DKK);

(iii) angivelse af, om underleverandører blev anvendt. Hvis ja angives den procentvise fordeling af leverancen fra hhv. den anmodende virksomhed og underleverandør(er); samt

(iv) en detaljeret beskrivelse af leverancerne inkl.:

— periode (start/slut),

— konsulentens rolle, hermed menes hvad konsulentens del af leverance og ansvar omfattede,

— resultat af konsulentens leverance,

— anvendt metode,

— onsite eller remote leverance,

— kundens tilfredshed med resultatet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1 - IT-konsulentbistand til systemudvikling (Systemudviklere):

Anmodende virksomheder skal kunne påvise minimum 5 relevante referencer fra de seneste 12 måneder. Af mindstekravet til 5 relevante referencer, skal mindst 3 af de relevante referencer omfatte udvikling i PHP .Net/C# eller Java, og tilsammen skal de 3 referencer påvise referencer inden for samtlige udviklingssprog.

Det vægter positivt, såfremt de relevante referencer fremviser kompetencer inden for DR’s udviklingssprog, blandt andre Javascript, NodeJS, Drupal 7 & Nyere, SWIFT, Kotlin, Camel og Wordpress.

Det vægter positivt, hvis de relevante referencer fremviser kendskab til DR’s primære værktøjer, blandt andre GitHub, Jira, confluence, NPM, Slack, Basecamp samt vise referencer for udvikling i iOS og Android.

Delaftale 2 - IT-konsulentbistand til projektledelse (Projektledere):

Anmodende virksomheder skal kunne påvise minimum 3 relevante referencer fra de seneste 12 måneder, som omhandler leverancer af projektlederbistand inden for nogle af de teknologier, som er beskrevet i Bilag 2.4 - Ydelsesbeskrivelse.

Det vægter positivt, hvis de relevante referencer dækker over alle de i bilag 2.4 listede ydelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 13
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://naevneneshus.dk/tart-din-klage/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2019