Servizi - 340192-2022

24/06/2022    S120

Finlandia-Iisalmi: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

2022/S 120-340192

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ylä-Savon Jätehuolto Oy
Numero di identificazione nazionale: 1056237-3
Indirizzo postale: Kierrätyskatu 15
Città: Iisalmi
Codice NUTS: FI1D2 Pohjois-Savo
Codice postale: 74140
Paese: Finlandia
Persona di contatto: Anu Viitala/Sansia Oy
E-mail: anu.viitala@sansia.fi
Tel.: +358 447182936
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ylasavonjatehuolto.fi
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=402019&tpk=ca30515a-e3ac-46ad-bbc2-b3aef4bc63fb
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=402019&tpk=ca30515a-e3ac-46ad-bbc2-b3aef4bc63fb
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Pakkausjätteen keräys Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n omistajakuntien taajamista

Numero di riferimento: 402019
II.1.2)Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Ylä-Savon Jätehuolto Oy (tilaaja) on kuntien jätehuollon järjestämisestä vastaava yhtiö, joka on saanut tehtäväkseen pakkausjätteiden kuljetuksen järjestämisen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Hankinta käsittää syntyneen jätteen kuljettamisen tilaajan osoittamille asianmukaisille käsittelypaikoille.

Tarjouksessa pyydetään osaurakoittain yksikköhintaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n omistajakuntien taajama-alueiden jäteastioiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta tilaajan osoittamaan käsittelypaikkaan seuraavasti:

Osa-alue 1. Kaikkien kuntien taajama-alueet, pakkauslasi- ja pienmetalliastiat

Osa-alue 2. Kaikkien kuntien taajama-alueet, pakkauskartonki- ja pakkausmuoviastiat

Urakoitsija voi tarjota kumpaankin tai vain toiseen osa-alueeseen, ja tulla valituksi joko kumpaankin tai vain toiseen. Kumpikin osaurakka käsitellään omana urakkanaan ja tarjous tulee jättää joko jompaankumpaan urakkaan tai kumpaankin urakkaan erikseen.

Hankintasopimus on voimassa 1.7.2023 - 31.6.2028 välisen ajan, hankintasopimusta voidaan jatkaa optiolla enintään kolme (3) vuotta.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

Osa-alue 1. Kaikkien kuntien taajama-alueet, pakkauslasi- ja pienmetalliastiat

Osa-alue 2. Kaikkien kuntien taajama-alueet, pakkauskartonki- ja pakkausmuoviastiat

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Osaurakka 1, kaikkien kuntien taajama-alueet, pakkauslasi- ja pienmetalliastiat

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: FI1D2 Pohjois-Savo
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n omistajakuntien keskustaajama-alueiden pakkauslasi- ja pienmetalliastioiden jäteastioiden tyhjentäminen sekä jätteen kuljettaminen pakkausten vastaanottoterminaaliin tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti.

Hankinnan sisältö on kuvattu hankintaohjelmassa.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/07/2023
Fine: 30/06/2028
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Hankintasopimusta voidaan jatkaa optiolla enintään kolme (3) vuotta. Optiokauden käyttöönotosta päätetään vähintään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Mikäli palveluhankinnan aikana on tarpeen kehittää jätehuoltoa, neuvottelevat osapuolet muutostoimiin sitoutumisesta ja muutosten kustannusten jaosta.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Osaurakka 2, kaikkien kuntien taajama-alueet, pakkauskartonki- ja pakkausmuoviastiat

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: FI1D2 Pohjois-Savo
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n omistajakuntien keskustaajama-alueiden pakkauskartonki- ja pakkausmuoviastioiden tyhjentäminen sekä jätteen kuljettaminen pakkausten vastaanottoterminaaliin tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti.

Hankinnan sisältö on kuvattu hankintaohjelmassa.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/07/2023
Fine: 30/06/2028
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Hankintasopimusta voidaan jatkaa optiolla enintään kolme (3) vuotta. Optiokauden käyttöönotosta päätetään vähintään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Mikäli palveluhankinnan aikana on tarpeen kehittää jätehuoltoa, neuvottelevat osapuolet muutostoimiin sitoutumisesta ja muutosten kustannusten jaosta.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Finlandese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/08/2022
Ora locale: 12:05
Luogo:

Sansia Oy, Viestikatu 3, 70600 Kuopio

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/72632/notice/103997

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Markkinaoikeus
Indirizzo postale: Sörnäistenkatu 1
Città: Helsinki
Codice postale: 00580
Paese: Finlandia
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Tel.: +358 295643300
Indirizzo Internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
21/06/2022